www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 3-2017

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

     Tháng 7-2017    

.....

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 8/2017

* Lược sử Gia Đ́nh Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Giáo hạt Hốc Môn - TGP SG

* Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Và Rước Lễ Lần Đầu tại Gx Bến Sắn - GP Phú Cường
* Lễ ban bí tích thêm Sức tại giáo xứ Phúc Lâm - Gx Xuân Trà - GP Xuân Lộc
* Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Tại Gx Tân Chí Linh - Gx Lộc Hưng - Gx Hợp An - Gx Sao Mai - Gx Tân Việt - Gx Bùi Môn - TGP Sài G̣n
* Niềm vui  lănh nhận Bí tích Thêm sức tại Gx Tân Hội - Gx Phú Linh - GP Vinh
* Thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá xây dựng nhà thờ Giáo xứ Làng Truông - GP Vinh
* Đức Cha Antôn Bổ Nhiệm Tân Quản Xứ Và Phó Xứ - Gx Phú Hiệp - GP Đà Lạt
* 108 em thiếu nhi Giáo xứ Bảo Long - TGP Hà Nội được Rước lễ lần đầu
* Ngày Hội trại thiếu nhi của Gx Long Qưới - GP Mỹ Tho
* Gx Cái Mây - GP Mỹ Tho  Rước Lễ Lần Đầu
* Giáo xứ Hà Nội - GP Xuân Lộc đón Cha Tân chánh xứ
* H́nh ảnh Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời tại Giáo xứ Mỹ Đ́nh  - Giáo xứ Đồng Quan - GP Thái B́nh
* Thánh Lễ Tạ Ơn – Hồng Ân Vĩnh Khấn tại Giáo Họ Mai Xá  - Gx Vơng Phan - GP Thái B́nh
* Giáo Xứ Thân Thượng Chầu Thánh Thể Chúa Thay Mặt Giáo Phận
* Giáo Họ An Lăo- Gx Hoàng Xá - GP Thiá B́nh Làm Phép Bàn Ṭa Mới
* 51 em lănh nhận bí tích Thêm Sức tại Giáo họ Thị Đáp Cầu - GP Bắc Ninh
* Giáo Xứ Quan Cao - GP Thái B́nh  Hân hoan mừng lễ Thánh Đaminh - Bổn Mạng Giáo xứ
* Giáo Họ Phú Lễ - Gx Nghĩa Chính - GP Thái B́nh Hân Hoan Mừng Lễ Quan Thầy
* Giáo họ Trung Thành - Gx Trung Đồng - GP Thái B́nh mừng lễ Thánh Đa Minh - Quan Thầy
* Thánh Lễ Tạ Ơn và Trao Văn Thư cho quư viên chức Hội Đồng Giáo Xứ, Giáo Họ của Giáo xứ Lai Ổn - GP Thái B́nh
* Cao Điểm Tuần Chầu Lượt và Tổng kết Giáo lư năm học 2016 - 2017  của Gx Ngô Xá - GP Vinh
* Giáo họ Hà Tân - Gx Kẻ Mui Khánh thành Trường Giáo Lư
* Tuần Chầu giáo xứ Lâm Xuyên - GP Vinh
* Giáo Xứ Dương Cước - 22 Em Xưng Tội Và Rước Lễ Lần Đầu

* Thư ngỏ xin trợ giúp tái thiết nhà thờ Gx Trung Lao
* Hiệp thông cùng Gx Trung Lao
* Nhà thờ Gx Trung Lao - GP Bùi Chu cháy hoàn toàn

Xem [ Videos ]

* Gx Lạc Thành GP Bùi Chu khai mạc chầu và kỉ niệm 100 năm
* 103 thành viên Gx Chạp Khê lănh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần
* Nữ Đaminh Bắc Ninh tuyên khấn trọn đời tại Gx Xuân Ḥa - GP Bắc Ninh
* Gx Tân Bồi - GP Bùi Chu mừng thượng vị nhà thờ gỗ
* Thánh lễ Tạ ơn, thiết lập Giáo xứ Vinh Sơn Liêm - GP Đà Lạt
* Thành Lập Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Bằng Giă - GP Hưng Hóa

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com