www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Hà Tĩnh L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 9-2018         Tháng 10-2018

Tháng 7-2018         Tháng 8-2018

Tháng 5-2018         Tháng 6-2018

Tháng 3-2018         Tháng 4-2018

Tháng 1-2018         Tháng 2-2018

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

 Tháng 7-2017     Tháng 8-2017  

Tháng 9-2017     Tháng 10-2017

Tháng 11-2017     Tháng 12-2017

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt


* Lược sử Giáo họ Biệt Lập Kỳ Bương - GP Quy Nhơn

* Thánh lễ bổ nhiệm cha quản nhiệm Gh Biệt Lập Trung Ái - GP Quy Nhơn

* Lược sử Giáo xứ Vạn Hoạch - GP Hải Pḥng

* Lược sử Giáo họ Biệt Lập Vân Canh - GP Quy Nhơn

* Thánh lễ tạ ơn công bố thành lập Tân Giáo xứ Xuân Am - GP Vinh

* Giáo xứ Cẩm Sơn - GP Vinh khai mạc Tuần chầu đền tạ

* Thánh lễ tạ ơn mừng tân Giáo họ Quất Lâm - Gx Yên Kiện - TGP Hà Nội
* Thánh lễ khánh thành trung tâm mục vụ tại Giáo họ Vạn Hà - Gx Tường Loan - TGP Hà Nội

* Đức Giám mục Giáo phận kinh lư Giáo họ biệt lập Vân Canh - GP Quy Nhơn

* Giáo Xứ Tân Hà - GP Đà Lạt Khai Mạc Tháng Hoa

* Giáo xứ Vân Đ́nh - TGP Hà Nội  Niềm vui ngày đón cha tân chính xứ
* Giáo xứ Phương Trung - TGP Hà Nội  Bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ

* Giáo họ Sông Mao - Gx Ḥa Thuận - GP Phan Thiết  Mừng Bổn Mạng

* H́nh ảnh Gx. Sơn Ḥa - GP Bà Rịa  Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Bổn mạng Giáo Lư viên

* Thánh lễ cao điểm tuần chầu lượt Gx Thanh Tân - GP Vinh

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com