www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Hà Tĩnh L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 9-2018         Tháng 10-2018

Tháng 7-2018         Tháng 8-2018

Tháng 5-2018         Tháng 6-2018

Tháng 3-2018         Tháng 4-2018

Tháng 1-2018         Tháng 2-2018

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

 Tháng 7-2017     Tháng 8-2017  

Tháng 9-2017     Tháng 10-2017

Tháng 11-2017     Tháng 12-2017

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt


* Lược sử Giáo xứ Tân Thuỷ - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Quy Lai - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Sơn Quả - TGP Huế

* Công bố thành lập Tân giáo xứ Ḥa B́nh - GP Vinh
* Giáo xứ Đồng Sơn - GP Vinh cử hành tuần chầu đền tạ 2020
* Thánh lễ tạ ơn khánh thành nhà thờ Giáo họ Yên Sơn - Giáo xứ Hội Yên - GP Vinh
* Thánh lễ cao điểm tuần chầu giáo xứ Dĩ Lệ - GP Vinh
* Cung hiến nhà thờ và khánh thành Giáo xứ Đồng Vông

* Đức TGM Marek Zalewski dâng Thánh lễ tại Giáo sở Cây Da - TGP Huế

* Lược sử Giáo xứ Hoàng Xá - GP Hưng Hóa

* Lược sử Giáo xứ Phú Xuân - TGP Huế

* Lược sử Giáo xứ Minh Châu - GP Long Xuyên

* Lược sử Giáo xứ Sơn Nguyên - GP Quy Nhơn
* Lược sử Giáo xứ Thác Đá Hạ - GP Quy Nhơn

* Lược sử Giáo xứ Tử Đ́nh - GP Bắc Ninh
* Lược sử Gx Đại Lăm - GP Bắc Ninh

* Thánh Lễ Tạ Ơn Và Cung Hiến Thánh Đường Giáo họ Hiệp Phát - Gx Lâm Phát - GP Đà Lạt
* Thánh lễ Cung Hiến Và Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Thiện Lộc - GP Đà Lạt
* Gx Thánh Mẫu - GP Đà Lạt Mừng Lễ Bổn Mạng & Tạ ơn 65 năm H́nh thành và Phát Triển
* Thánh lễ Cung Hiến Và Khánh Thành Nhà Thờ Gx Nam Ban - GP Đà Lạt

* Cha Giuse Nguyễn Văn Tùng nhận chính xứ Gx Xuân Điện - GP Hải Pḥng
* Nghi thức nhận xứ của cha Inhaxiô Đoàn Như Phóng - Gx Suư Nẽo - GP Hải Pḥng

* Lược sử Giáo xứ Lăng Cô - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Linh Thủy - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Lương Văn - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Loan Lư - TGP Huế

* Thánh lễ Làm phép viên đá xây dựng nhà mục vụ và công bố thành lập Gx. Ḥa Hưng: - GP Bà Rịa
* Thư ngỏ xin giúp đỡ Nhà thờ Giáo xứ Thọ Vực - GP Hà Tĩnh
* Thánh lễ cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Làng Truông - GP Hà Tĩnh

* Thuyên chuyển Linh mục GP Bà Rịa : Gx Đức Hiệp - Gx Long Toàn - Gx Hữu Phước - Gx Tân Phước - Gx Láng Cáng - Gx Phưcớ Lộc - Gx Phước Tân - Gx Ngọc Hà - Gx Long Kiên - Gx Thủ Lựu - Gx Bông Trang - Gx Hải Lâm - Gx Ḥa Sơn - Gx Văn Côi - Gx Băi Dâu
* Thuyên chuyển Linh mục GP Phan Thiết : Gx Phaolô - Gx Phú Hội - Gx Phú Quư - Gx Giuse - Gx Vinh Phú - Gx Tân Tạo - Gx Đồng Tiến - Gx Thánh Tâm - Gx Cù Mi - Gx Vinh Thủy - Gx Mũi Né - Gx Kim Ngọc - Gh Nước Trời - Gx Phước An - Gx Đồng Kho - Gx Tân Lập
* Thuyên chuyể Linh mụch GP Xuân Lộc : Gx Duyên Lăng - Gx Bảo Thị - Gx Gia Canh - Gx Hiẹp Lực - Gx Thừa Đức - Gx Đồng Hiệp - Gx

* Lược sử Gx Tân Vĩnh - GP Hà Tĩnh

* Giáo xứ Giáo phận Phát Diệm đón Linh mục tân Chánh xứ : Gx Phúc Nhạc - Gx Tân Khấn -

* Lược sử Giáo xứ Đốc SơGiáo xứ Đông Hà - Giáo xứ Bắc Cửa ViệtGiáo xứ Diêm Trụ - Giáo xứ Đại Lược - TGP Huế

* Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ An Ngăi Đông - GP Đà Nẵng

* Giáo xứ Lăng Vân - GP Phát Diệm Đón mừng LM tân chính xứ

* Thánh Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Giáo xứ Sông Lũy - GP Phan Thiết

* Thánh lễ tạ ơn thành lập Tân Giáo xứ Phú Tăng - GP Vinh

* Giới thiệu Lược sử Giáo xứ Buồng Tằm - Giáo xứ Cầu Hai -TGP Huế

* Giới thiệu nhà thờ Giáo xứ Phaolô H’Neng - GP Kontum

* Giới thiệu nhà thờ Giáo xứ Klâu Rơngol - GP Kontum
* H́nh ảnh Lễ Khánh Thành Và Làm Phép Nhà Thờ Giáo xứ Rau Dừa - GP Cần Thơ

* Thánh Lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ Giáo xứ Lường Xá - TGP Hà Nội
* Thánh lễ Cung hiến nhà thờ Giáo xứ Lục Hạ - Gp Bắc Ninh

* Giáo xứ Tân Hưng - GP Thái B́nh  cắt băng khánh thành và Cung hiến thánh đường
* Khánh thành và làm phép nhà thờ giáo họ Trung Thứ - Gx Sở Kiện - TGP Hà Nội
* Khánh thành tượng đài Thánh Giuse Nguyễn Đ́nh Nghi - Gx Hà Hồi - TGP Hà Nội

* Giáo xứ Xá Thị - GP Thái B́nh mừng ngày hoàn thành đại tu thánh đường
* Giáo xứ Phương Xá - GP Thái B́nh tri ân cha Giuse Nguyễn Văn Ban và chào đón cha Quản nhiệm Giuse Phạm Đức Thuấn

* Giới giáo chức Công giáo Giáo xứ Hoàng Mai - TGP Sài G̣n mừng bổn mạng
* Bổn mạng Cộng đoàn Ḷng Chúa Thương Xót Giáo xứ Tân Việt - TGP Sàig̣n
* Lễ cầu cho các linh hồn tại TGP Sài G̣n : Giáo xứ Tân Thành

* Giáo xứ Hà Nội - TGP Sài G̣n Bế mạc tháng Mân Côi 2018

* Thánh Lễ Tạ Ơn 20 Năm Thụ Phong Linh Mục Gx. Mộc Hóa - GP Mỹ Tho

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com