www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 7-2018         Tháng 8-2018

Tháng 5-2018         Tháng 6-2018

Tháng 3-2018         Tháng 4-2018

Tháng 1-2018         Tháng 2-2018

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

 Tháng 7-2017     Tháng 8-2017  

Tháng 9-2017     Tháng 10-2017

Tháng 11-2017     Tháng 12-2017

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 9/2018

* Gx An Lộc - Gx Núi Đỏ  - Gx Cẩm Tân - GP Xuân Lộc Cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du

* Giáo họ Quỳnh Linh - GP Vinh : Chặng đường 45 năm

* Giáo Họ Hát Môn - GP Hưng Hóa Kỷ Niệm 100 Năm Đón Nhận Tin Mừng
* Giáo Xứ Mường La - GP Hưng Hóa Chầu Ḿnh Thánh Chúa Thay Mặt Giáo Phận
* Giáo Họ Đà Bắc - Gx Ḥa B́nh - GP Hưng Hóa  Chầu Ḿnh Thánh Chúa Thay Mặt Giáo Phận
* Giáo Họ Pú Trạng - Gx Nghĩa Lộ - GP Hưng Hóa  Mừng Lễ Quan Thầy
* Giáo Xứ Thủy Trạm - GP Hưng Hóa  Mừng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

* Gx Thiên Ân - GP Xuân Lộc đón LM Tân Chánh xứ Phêrô Vũ Công B́nh

* Gx Triệu Thông - GP Bùi Chu :55 thiếu nhi tuyên hứa Bao đồng
* Giáo họ Thất Sự - GP Bùi Chu lễ kính Đức Mẹ sầu bi

* Các bạn trẻ Giáo xứ Dương Cước - GP Thái B́nh lănh nhận Chúa Thánh Thần

* Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Hà Lời - GP Vinh
* Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Bàn Thạch - GP Vinh

* Giáo xứ Hàng G̣n Giáo xứ Xuân Nhạn - Giáo xứ Xuân Đường - Giáo xứ Thừa Đức - GP Xuân Lộc hân hoan đón chào Đức Mẹ Fatima Thánh Du
* Ban Thánh Nhạc Hạt Xuân Lộc Mừng Kính Thánh Quan Thày Augustino tại Gx Thái Thiện - GP Xuân Lộc

* Gx Thành Tín - GP Xuân Lộc Đón Cha Tân Chánh Xứ
* Gx Lạc Sơn - GP Xuân Lộc đón cha Tân Chánh xứ

* Thánh lễ nhậm chức Tân Quản xứ Gx Đá Trắng - GP Nha Trang
* Giáo xứ Phước Thiện - GP Nha Trang chào đón Cha tân quản xứ và Cha tân phó xứ
* Giáo xứ G̣ Đền - GP Nha Trang  hân hoan chào đón Cha tân Chánh xứ

* Giáo xứ Hoành Đông - GP Bùi Chu  kiệu Mẹ Sầu Bi

* Tuần Chầu Giáo xứ Sơn La - GP Vinh
* Tuần Chầu lượt của giáo xứ Diên Trường - GP Vinh
* Khánh thành trường giáo lư giáo xứ Vĩnh Phước - GP Vinh

* Gx Xuân Triệu - GP Xuân Lộc Niềm Vui Ba Trong Một

* Hiệp Hội Ḷng Chúa Thương Xót Hạt Biên Ḥa Hành Hương Gx Tân Triều - GP Xuân Lộc
* Ban Mục vụ Truyền thông Giáo hạt Xuân Lộc họp mặt tại Gx Tân Xuân - GP Xuân Lộc

* Thánh lễ đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ giáo xứ Dũ Thành - GP Vinh
* Thánh lễ Quan Thầy và kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo xứ Phúc Yên - GP Vinh

* Gx Tang Điền - GP Bùi Chu niềm vui nối tiếp niềm vui

* Chầu Thánh Thể thay Giáo phận tại Gx. Cồn Bà - GP Mỹ Tho

* Lễ Thánh Monica - Bổn Mạng Giới Hiền Mẫu Hạt Tân Mai tại Gx Bùi Đức - Gx Thành Tín -  GP Xuân Lộc
* Lễ Khánh thành Nhà Giáo lư Giáo xứ Thục Thiện - GP Thái B́nh
* Gx Hồng Ân - Gx Gia Vinh - Gx Xuân Đông - Gx Xuân Tây - GP Xuân Lộc Cung Nghinh Mẹ Fatima Thánh Du

* Tuần Chầu tại Giáo xứ Kim CươngGiáo xứ Gia ḤaGiáo xứ Tân Hội  -  Giáo xứ Vĩnh Luật  - GP Vinh

Tháng 8/2018

* Giáo xứ Phát Vinh - Gp Phát Diệm hân hoan đón vị Cha Chung của giáo phận
* Giáo xứ Cồn Cả - GP Vinh :  100 năm trường ca khải hoàn
* Giáo xứ Quư Ḥa - GP Vinh Làm phép nhà xứ
* Thánh lễ ban bí tích thêm sức tại Giáo xứ Xuân Ḥa - GP Vinh
* Lễ Làm phép lèn đá Đức Mẹ, ban bí tích Thêm Sức tại Gx Đèn Lồng - GP Vinh
* Thánh lễ làm phép nhà thờ và cung hiến nhà thờ giáo họ Tân B́nh - Gx Tân Thành - GP Vinh
* Giáo xứ Thượng Lộc - GP Vinh Kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ

* Lược sử Giáo xứ Búng - GP Phú Cường
* Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Monica  Giáo Xứ Lộc Ninh - Giáo xứ An Phú - Giáo xứ B́nh Ḥa - Giáo xứ Búng - GP Phú Cường

* Thánh lễ 60 Năm Hồng Ân Giáo Xứ Tích Thiện - GP Phú Cường
* Giáo Xứ Cao Xá - GP Phú Cường Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

* Đức cha Phêrô cử hành thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Bạch Long - Giáo xứ Cổ Việt - GP Thái B́nh

* Thánh lễ mừng kính Thánh Mônica của Gx Gia An - Gx Đồng Tiến  - GP Phan Thiết
* Lược sử Gx Gia An - GP Phan Thiết

* Lễ Thánh Mônica Bổn Mạng tại Giáo Gx. Bắc Ḥa - GP Mỹ Tho
* Kỷ niệm 150 năm Thành lập Giáo xứ,- Gx. Lập Điền - GP Mỹ Tho

* Giáo Xứ Xuân Bảo - Giáo xứ Nam Hà - - Gx Thái Xuân - GP Xuân Lộc Cung Nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du
* Giới Hiền Mẫu Giáo Phận Mừng Lễ Quan Thầy Monica tại Gx Thái Xuân- GP Xuân Lộc

* Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức tại  giáo xứ Tắc Rỗi - TGP Sàig̣n

* Mừng lễ Thánh Monica : Gx Kiên Lao - GP Bùi Chu
* Tuần chầu lượt thay mặt giáo phận tại Gx Long Châu - Gx An Đạo - GP Bùi Chu

* Họ đạo Cây G̣n - GP Vĩnh Long Mừng Bổn Mạng
* Thánh Lễ ban bí tích Thêm Sức tại Họ đạo Cái Mơn - GP Vĩnh Long

* Lược sử Giáo xứ Lư Nghĩa - GP Bùi Chu
* Video Giáo xứ Lư Nghĩa nh́n từ flycam
* 193 em lănh bí tích Thêm sức tại Gx Đại Đồng  - GP Bùi Chu
* Gx Tương Nam - GP Bùi Chu mở năm Toàn xá kỉ niệm 100 năm
* Video 100 Năm Hồng Ân Giáo Xứ Tương Nam ( 1918-2018 )

* Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức tại Gx Vĩnh Xuân - Giáo xứ Trà Vinh -  GP Vĩnh Long
* Thánh Lễ rước Lễ lần đầu tại Họ đạo Mặc Bắc - Họ Đạo Giồng Ổi -GP Vĩnh Long
* Hành hương kính Mẹ cuối tháng 8 tại Nhà thờ Mỹ Thuận - GP Vĩnh Long
* Họ đạo Giồng Trôm - GP Vĩnh Long Mừng bổn mạng

* Thánh lễ Thêm sức và rước lễ lần đầu tại Gx. Hiệp Ḥa - Gp Mỹ Tho
* Gx Cái Mây - Gp Mỹ Tho Chầu phiên Giáo Phận
* H́nh ảnh Thánh lễ bao đồng tại Gx. Nữ Vương Ḥa B́nh - Gp Mỹ Tho
* H́nh ảnh 18 em rước lễ lần đầu tại Gx. Chợ Cũ - Gp Mỹ Tho
* Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Gx Cái Bè - Gx Tín Đức - Gx Lương Ḥa Thượng - GP Mỹ Tho
* Thánh lễ mừng Tân Chánh xứ, Thêm sức và Rước lễ lần đầu Gx Thủ Thừa - GP Mỹ Tho

* Giáo xứ Russeykeo - Giáo xứ Hiệp Lực - Giáo xứ Đồng Tâm - Gx Long ThuậnGiáo xứ Xuân Kitô - Giáo xứ Gia Ray - Giáo xứ Tân Hữu - GP Xuân Lộc cung nghinh Mẹ Fatima Thánh du

* Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Gx Thành Đức - Gx Quảng Biên - Giáo xứ Cây Gáo - GP Xuân Lộc
* Thánh Lễ Giỗ 1 Năm Cha Giuse Vũ Văn Nhuần - Gx Cẩm Tân - GP Xuân Lộc

* Đức Cha Phó Đaminh Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Đại Lộc - GP Đà Lạt
* 65 Em Được Lănh Nhận Bí Tích Thên Sức Tại Giáo Xứ Suối Mơ - GP Đà Lạt
* Thánh Lễ Thêm Sức tại Giáo xứ Tam Thái - Giáo xứ Lợi Hà - Giáo xứ Nam Hà - GP Xuân Lộc
* Trang sử mới của Giáo xứ Liêm Khê - GP Hải Pḥng : Khánh thành ngôi thành đường và Đền thánh các Anh hùng tử đạo

* Lược sử Giáo xứ Phú Ḥa - GP Quy Nhơn
* Lược sử Giáo xứ Phú Thạnh - GP Quy Nhơn

* Lược sử Giáo xứ Đông Mỹ - GP Quy Nhơn
* Lược sử Giáo xứ Chợ Mới - GP Quy Nhơn
* Giáo xứ G̣ ThịGiáo xứ Sơn Nguyên - GP Quy Nhơn mừng lễ Đức Mẹ lên trời

* Ngày hồng ân 43 em Xưng Tội và Rước Lễ lần đầu tại Gx Đền Thánh Đông Phú - GP Thái B́nh
* Giáo xứ Thân Thượng - GP Thái B́nh chầu Thánh Thể thay giáo phận

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com