www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 8/2016

* Lược Sử Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao - GP Phan Thiết
* Lễ nhậm chức tân chánh xứ Gx An Nhơn - Gx Tân Định - TGP Sàig̣n
* Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Gx Minh Rồng - GP Đà Lạt
* Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Gx Long Định 2- Gx Hiệp Ḥa - Gx Chánh Ṭa - GP Mỹ Tho
* H́nh ảnh Giáo xứ Ḥa Nghĩa - GP Nha Trang mừng 50 năm hồng ân
* Giáo xứ Vĩnh Thạnh - GP Quy Nhơn  mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
* Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Cát Ng̣i - GP Hưng Hóa
* Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Cẩm Phả - GP Hải Pḥng
* Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Rú Đất - Giáo xứ Cồn Cả - GP Vinh
* Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Bảo Yên Lào Cai - GP Hưng Hóa
* Giáo họ BL Trảng Táo - GP Xuân Lộc  đón chào cha chánh xứ tiên khởi
* Lễ Bế mạc Năm Thánh (1854-2016) thành lập họ đạo và 25 năm cung hiến nhà thờ Gx Bến Sắn - GP Phú Cường
* Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Gx Tịnh Sơn - Gx Ngọc Thạnh - GP Quy Nhơn
* Thánh lễ nhận chức cha sở Giáo xứ B́nh Tây - GP Long Xuyên
* Đôi nét về giáo xứ Yên Thủy - GP Bắc Ninh
* Giáo Xứ Tân B́nh - GP Nha Trang mừng Năm Thánh 60 năm thành lập Giáo Xứ
* Niềm vui rước lễ lần đầu trong ngày lễ Mẹ Lên Trời tại Gx Phong Ư - GP Thanh Hóa
* Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Gx Đông Quan - GP Thái B́nh
* Cao điểm Tuần Chầu lượt tại Gx Tây Làng - Giáo xứ Đại Điền - GP Thái B́nh
* Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời : Giáo Xứ Thủy Trạm - Giáo xứ Bách Lộc - Giáo xứ Bến Thôn - GP Hưng Hóa
* Giáo Xứ Lê Bảo Tịnh - GP Đà Lạt Đón Cha Tân Quản Xứ
* Thánh lễ tạ ơn 20 năm khánh thành Nhà thờ Gx Bắc Ḥa - GP Mỹ Tho
* Thánh Lễ Thêm Sức tại Giáo xứ Thiên Phước - Giáo xứ Long Định 1 - GP Mỹ Tho
* Thánh Lễ Thêm Sức tại Giáo xứ Huyện Sử - Giáo xứ Quản Long - GP Cần Thơ
* Cao điểm Tuần Chầu lượt tại Giáo xứ Quèn Đông - GP Vinh
* Giáo Xứ Tân Hóa Đón Nhận Cha Tân Quản Xứ Và Cha Phó
* 35 em được Xưng tội và Rước lễ lần đầu tại Gh Ngọc Am - Gx Chiêu Ứng - GP Hưng Hóa
* Thánh Lễ Nhận Xứ Chiêu Ứng của Cha Gioakim Đinh Văn Hợp
* Ngày Thường Huấn Giáo Lư Viên tại Gx Phụng Thượng - GP Hưng Hóa
* Thánh lễ thêm sức tại Giáo xứ Xuân An - GP Vinh
* Giáo họ Yên Trung - Gx Tân Đạo - GP Thanh Hóa khai mạc tuần chầu lượt
* Chiến Dịch Bảo Vệ Môi Trường tại Giáo Xứ Tân Độ - TGP Hà Nội
* Giáo họ Phú Lễ - Gx Nghĩa Chính - GP Thái B́nh mừng lễ Bổn mạng
* Lược sử Giáo xứ Thủy Giang - GP Hải Pḥng
* Giới thiệu Giáo xứ Thới Lai - GP Cần Thơ
* Lược sử  Giáo Xứ Cây Rỏi - GP Quy Nhơn
* Thánh lễ thêm sức tại Giáo xứ Thánh Mẫu Hoà B́nh - GP Phú Cường
* Giáo Xứ Mai Phốp - GP Vĩnh Long Chào Đón Cha Quản Xứ
* Thánh lễ Đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ mới Giáo họ Thượng Khê - GP Vinh
* Thánh Lễ Thêm Sức tại Giáo xứ Lợi Hà - Giáo xứ Kim Bích - GP Xuân Lộc
* 113 em lănh nhận hồng ân Ngôi Ba tại Gx Phú An - GP Bùi Chu
* Giáo họ Ngọc Cục - Gx Quần Vinh - GP Bùi Chu mừng bổn mạng
* Thánh lễ đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ mới Gh Kim Ân - Gx Làng Anh - GP Vinh
* Giáo Xứ Tàmon - GP Phan Thiết Chào Đón Cha Quản Xứ
* 30 cha mừng quan thầy tại Giáo xứ Trung Châu - GP Bùi Chu
* Giáo xứ Tần Nhẫn - Giáo xứ Tân Mỹ - GP Thái B́nh thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể
* H́nh ảnh Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo xứ An Truyền - TGP Huế
* Lễ thêm sức tại giáo xứ Kiên Long - GP Phú Cường
* Giáo xứ Ngọc Liễn - GP Vinh Khánh thành trường giáo lư
* H́nh ảnh Giáo xứ Hiệp Đức - GP Phan Thiết mừng ngày chầu lượt
* H́nh ảnh Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Vinh Tân - GP Phan Thiết
* Thánh lễ nhận chức cha sở Giáo xứ Cần Xây - Giáo xứ Trinh Vương-Bờ Bao Giáo xứ Vàm Cống - Giáo xứ Ninh Cù - Giáo họ B́nh Cát - Giáo xứ An Ḥa - GP Long Xuyên
* Lược sử Giáo xứ Văn Lăng - GP Thái B́nh
* Thánh Lễ thêm Sức và Tạ Ơn 60 năm Thành Lập Giáo xứ Thái Xuân - GP Xuân Lộc
* Giáo Xứ An B́nh - GP Phan Thiết Đón Cha Tân Chánh Xứ
* Gx Báo Đáp - GP Bùi Chu  một ngày trọn niềm vui
* Khánh thành và làm phép nhà thờ Giáo họ Hà Mưng - Gx Tràng Lưu - GP Vinh mới sau 10 năm xây dựng
* Giáo Xứ Thánh Tâm - GP Đà Lạt Đón Cha Tân Quản Xứ
* Thánh Lễ Thêm Sức tại Gx Giồng Quưt: - GP Vĩnh Long
* 208 Em Thuộc Giáo Xứ Tân Hội - TGP Hà Nội Lănh Nhận Bí Tích Thêm Sức
* Gx. Minh Cầm - GP Vinh: 160 em lănh nhận Bí tích Thêm Sức

Xem tiếp [Tháng 7-2016]

 

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com