www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
     
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 9-2018         Tháng 10-2018

Tháng 7-2018         Tháng 8-2018

Tháng 5-2018         Tháng 6-2018

Tháng 3-2018         Tháng 4-2018

Tháng 1-2018         Tháng 2-2018

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

 Tháng 7-2017     Tháng 8-2017  

Tháng 9-2017     Tháng 10-2017

Tháng 11-2017     Tháng 12-2017

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt

Tháng 2/2019

* Thánh Lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ Giáo xứ Lường Xá - TGP Hà Nội
* Thánh lễ Cung hiến nhà thờ Giáo xứ Lục Hạ - Gp Bắc Ninh

Tháng 12/2018 & Tháng 1/2019

Tháng 11/2018

* Giáo xứ Tân Hưng - GP Thái B́nh  cắt băng khánh thành và Cung hiến thánh đường
* Khánh thành và làm phép nhà thờ giáo họ Trung Thứ - Gx Sở Kiện - TGP Hà Nội
* Khánh thành tượng đài Thánh Giuse Nguyễn Đ́nh Nghi - Gx Hà Hồi - TGP Hà Nội

* Giáo xứ Xá Thị - GP Thái B́nh mừng ngày hoàn thành đại tu thánh đường
* Giáo xứ Phương Xá - GP Thái B́nh tri ân cha Giuse Nguyễn Văn Ban và chào đón cha Quản nhiệm Giuse Phạm Đức Thuấn

* Giới giáo chức Công giáo Giáo xứ Hoàng Mai - TGP Sài G̣n mừng bổn mạng
* Bổn mạng Cộng đoàn Ḷng Chúa Thương Xót Giáo xứ Tân Việt - TGP Sàig̣n
* Lễ cầu cho các linh hồn tại TGP Sài G̣n : Giáo xứ Tân Thành

Tháng 10/2018

* Giáo xứ Hà Nội - TGP Sài G̣n Bế mạc tháng Mân Côi 2018

* Thánh Lễ Tạ Ơn 20 Năm Thụ Phong Linh Mục Gx. Mộc Hóa - GP Mỹ Tho

* Thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ Gh Thác Đá Thượng - Gx Đại B́nh - GP Quy Nhơn
* Đức Giám Mục giáo phận kinh lư Giáo xứ Kiên Ngăi - GP Quy Nhơn
* Lược sử Giáo xứ Đại An - GP Quy Nhơn

* Lễ Thêm Sức tại Giáo họ Hà Phát - Gx Hà Nội - GP Xuân Lộc

* Tuần Chầu thay mặt giáo phận của Gx Tang Điền - Gp Bùi Chu

* Giáo xứ Vinh Sơn - GP Thái B́nh Chầu Thánh Thể và khánh thành Đền Thánh Vinh Sơn
* Giáo xứ Duyên Lăng - GP Thái B́nh  kỉ niệm 15 năm cung hiến Thánh đường Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
* Khánh thành nhà thờ Giáo họ An Định - Gx Bạch Long - GP Thái B́nh

* Giáo họ Phú Văn - Gx Giáp Năm - GP Bùi Chu  kỷ niệm 100 năm nhà thờ

* Thánh lễ Cung hiến nhà thờ giáo xứ Phát Vinh - GP Phát Diệm
* Thánh lễ làm phép và khánh thánh nhà thờ Giáo họ Ninh Mật - Gx B́nh Ḥa - GP Phát Diệm
* Giáo xứ Đồng Bài  - GP Phát Diệm hân hoan đón cha chính xứ tiên khởi
* Thánh lễ làm phép và khánh thành nhà thờ giáo họ Nghĩa Từ - Gx Cồn Thoi - GP Phát Diệm

* Khánh thành và Cung hiến nhà thờ Giáo xứ Hoàng Nguyên - TGP Hà Nội  -  Video
* Mừng kỷ niệm 100 năm ngôi nhà thờ tại Giáo xứ Phú Mỹ - TGP Hà Nội  -  Video

* Giáo xứ Sông Xoài - GP Mỹ Tho Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi

* Gx Long Thành - GP Xuân Lộc Đón Cha Tân Chánh Xứ Giuse Phạm Quốc Tuấn

* Giáo xứ Thái Lạc - GP Xuân Lộc mừng hồng ân 60 năm Thành Lập Giáo xứ
* Giáo xứ Thiên Lộc - GP Xuân Lộc chào đón Cha Tân Chánh xứ

* Đức Cha công bố sắc lệnh thành lập Giáo xứ Thiên Phú - GP Xuân Lộc

* Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - GP Bà Rịa: Giáo xứ Chính ṬaGiáo Họ Xuân Phong - Giáo họ Biệt lập Tân B́nh - Giáo xứ Hữu Phước - GHBL Phước Hưng  - Giáo xứ Lam Sơn - Giáo xứ Sơn Ḥa - Giáo xứ Vinh Châu

* Mừng Tháng Đức Mẹ Mân Côi - GP Thanh Hóa : Giáo xứ Chính Ṭa - Giáo xứ Hữu Lễ - Giáo xứ Phúc Địa - Giáo xứ Tiên Thôn - Giáo xứ Sầm Sơn - Giáo xứ Kẻ Bền

* Thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá xây dựng nhà thờ Giáo họ Quan Khê - Gx Hà Xá - GP Thái B́nh

* Giáo Xứ Gia An - Giáo xứ Kim Ngọc - GP Phan Thiết Khai Mạc Tháng Mân Côi

* Giáo xứ Ngô Xá - GP Thái B́nh kỷ niệm 260 đón nhận Tin Mừng, 100 năm nhà thờ và 60 năm thành lập
* Giáo họ Mỹ Đức - GP Thái B́nh mừng kỷ niệm 100 năm đón nhận Tin Mừng

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com