Giáo Phận Bà Rịa

Giáo xứ Sơn Ḥa
 
 

H́nh ảnh Gx. Sơn Ḥa Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

– Bổn mạng Giáo Lư viên

(31/5/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Bà Rịa

 

 

[Trở về đầu trang ]