Giáo Phận Bà Rịa

Giáo xứ Sơn Ḥa
 
 

Gx. Sơn Ḥa: Rước kiệu và dâng hoa khai mạc Tháng Mân côi

Vào lúc 19g ngày 01.10.2018, cộng đoàn Giáo xứ Sơn Ḥa đă họp nhau cử hành giờ khai mạc Tháng Mân côi. Cha Chánh xứ cùng cộng đoàn các giáo họ Vô Nhiễm, Các Thánh Tử đạo và Phaolô đă rước kiệu Đức Mẹ trước khi cùng nhau cử hành giờ dâng hoa kính Đức Mẹ. Sau giờ khai mạc này, các giáo họ lại rước Mẹ về từng gia đ́nh để cùng nhau lần chuỗi Mân côi.

Ngọc Diệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Bà Rịa

 

 

[Trở về đầu trang ]