Giáo phận Cần Thơ

Nhà thờ Giáo xứ Ḥa Lư

 

Nhà thờ Giáo xứ Ḥa Lư
Giáo hạt Sóc Trăng

 

Địa chỉ : Xă Ngọc Tố,H.Mỹ Xuyên.-ST      ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Giuse Trần Văn Thăng (2/3/2016)

Tel

079.3855.213

E-mail

 

Năm thành lập

1880

Bổn Mạng

Chúa Kitô Vua

Số giáo dân

1200

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường : 

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Video Gx Hoà Lý mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua (22/11/2015)
* Video Bí tích Thêm Sức 2015 (27/7/2015)

 

Lược sử Giáo xứ Ḥa Lư

Họ đạo Hoà Lư là một họ nhánh của họ đạo Hoà Tú (Cổ C̣) xưa, nằm trên hữu ngạn song Dù Tho, từ vàm Dù Tho đến ngă tư Cổ C̣.Có lẽ v́ con song quanh co và co nhiều chim c̣ nên người ta đặt cho cái tên Cổ C̣.

Năm Canh Dần 1880, Cha Vincent Gonet cùng một số bổn đạo ở Cái Quanh (Tân Thạnh) đến khai phá đất hoang và ngôi nhà thờ bằng cây lá được dựng nên tại vịnh Vần Xay.

Vị chủ chăn kế tiếp là cha Thieux (1886-1890) dời nhà thờ về Xóm Kinh nay thuộc họ đạo Hoà Lư.Sau này lại được dời vào Xóm Giữa nay là Họ đạo Hoà Thượng.

Ngày 2-12-1961 Cha Dom. Đinh Ngọc Khải về xây cất lại nhà thờ Hoà Thượng và 2 nhà thờ họ nhánh mái tole vách lá là Hoà Hinh và Hoà Lư.

Các cha sở từ Hoà Thượng phụ trách nhà thờ Hoà Lư là các cha:

1961-1970: Dom Đinh Ngọc Khải.

1970-1972: Pet Nguyễn văn Liêu

1972-1986: Carôlô Châu văn Hạnh.

1986-1988: Pet Tống văn Năm.

Tháng 5/1979 Nhà thờ Hoà Lư được dời về giữa họ đạo.

Từ ngày 27-12-1988 Cha Nguyễn văn Sang trở thành Cha Sở đầu tiên của họ đạo.Ngài đă xây dựng nhà thờ mới được khánh thành năm 1999.

25-8-2000: Cha Pet Huỳnh Hồng Phúc đến thay cha Sang đi nhận họ Băi Giá.

* Nguồn : Trang web Giáo hạt Sóc Trăng

 


 H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Ḥa Lư

Credit of Nguyễn Hồng Khanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com