Giáo phận Cần Thơ

Nhà thờ Giáo xứ Ḥa Thành

 

Nhà thờ Giáo xứ Ḥa Thành
Giáo hạt Cà Mau

 

Địa chỉ : Ấp Tân Phong A, Xă Ḥa Thành, Cà Mau  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Đa Minh Châu Hoàng Ngọc (6/2017)
Phó xứ     : Linh mục  Dm. Nghiêm Ngô Hải Tùng (4/2017)

Tel

(0290) 367-7018

E-mail

 

Năm thành lập

1899

Bổn Mạng

Thánh Phêrô (29/6)

Số giáo dân

3600

Giờ lễ

Chúa nhật     :  6:00  -  9:00  -  19:00

Ngày thường :  5:00  -  17:00

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :   Giáo điểm Lung Mên

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* H́nh ảnh Gx Ḥa Thành mừng lễ Giáng Sinh 2012
* H́nh ảnh Giáo xứ Ḥa Thành mừng lễ Monica

 

 

Nguồn : Website GP Cần Thơ

 


 

 H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Ḥa Thành

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Cẩn Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]