Tin tức TGP Hà Nội

Giáo xứ An Phú

 

Thánh lễ nhận chức vụ chính xứ của Cha Phêrô Nguyễn Đức Toản

Thứ năm, ngày 23 tháng 01 năm 2014, cha quản hạt Hà Nam Phêrô Bùi Ngọc Tuấn được sự ủy quyền của Bề trên giáo phận Hà Nội đă về chủ sự thánh lễ nhận chức chính xứ của cha Phêrô Nguyễn Đức Toản tại nhà thờ Giáo xứ An Phú.

Trước giờ lễ, cha quản hạt Phêrô cùng quư Ban trùm giáo xứ Phủ Lư đă vào nhà xứ An Phú chức mừng cha Phêrô Nguyễn Đức Toản nhân ngày nhận sứ vụ mới.

Sau đó, vào 10h00 đoàn đoàn đồng tế tiến về nhà thờ trong lời ca tiếng hát và với những tràng pháo tay gịn giă đón chào của mọi thành phần Dân Chúa.

Đầu thánh lễ, cha quản hạt gửi lời chào và lời chúc mừng năm mới đến quư cha, quư nam nữ tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn, cha cũng giới thiệu và long trọng tuyên bố cha Phêrô Nguyễn Đức Toản chính thức làm cha chính xứ mới.

Nghi thức nhận chức bắt đầu bằng việc cha quản hạt công bố văn thư bổ nhiệm của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Tiếp theo, cha tân chính xứ ra giữa bàn thờ tuyên xưng Đức tin và tuyên thệ cam kết trung thành với Giáo hội, vâng phục Đấng bản quyền địa phương nơi ngài được sai đến phục vụ theo như luật dạy. Thánh lễ được diễn ra tiếp tục với Kinh Vinh Danh.

Trong bài giảng cha quản hạt Phêrô đă chia sẻ cho cộng đoàn phụng vụ về vai tṛ của linh mục chính xứ, ngài nói: “Linh mục Chính xứ là mục tử chính của giáo xứ đă được Đức Giám Mục địa phận cắt cử coi một hay nhiều giáo xứ để chu toàn công việc mục vụ cho cộng đoàn dưới quyền Đức Giám Mục địa phận tức là thông phần tác vụ của Chúa Kitô đă trao cho Đức Giám Mục để thực hiện các nhiệm vụ: giáo huấn, thánh hóa, hướng dẫn cộng đoàn với sự cộng tác của các Linh mục hay phó tế và giáo dân”.

Kết thúc thánh lễ, một ông đại diện trong Ban trùm thay mặt cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đă tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên giáo xứ, cảm ơn Bề trên giáo phận Hà Nội, cha quản hạt, quư cha, quư tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn hiện diện trong thánh lễ.

Trong bài đáp từ, cha tân chính xứ tri ân Đức Tổng Giám mục Phêrô đă tin tưởng và trao trách nhiệm mới cho ngài, cảm ơn cha quản hạt Hà Nam, quư cha, quư thày phó tế, quư nam nữ tu sĩ và quư cộng đoàn phụng vụ; đồng thời cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho cha để cha chu toàn tốt sứ vụ mới mà Bề trên đă trao phó.

Thánh lễ nhận chức vụ mới của cha Phêrô Nguyễn Đức Tỏan được diễn ra long trọng và sốt sáng trong bầu khí thánh thiêng và vui tươi. Sau thánh lễ, mọi người cùng nhau xuống sân nhà thờ để chung vui bữa cơm thân mật với cha tân chính xứ trong ngày lănh nhận chức vụ mới.