Tin tức TGP Hà Nội

Thánh lễ đại triều kỷ niệm 13 năm cung hiến nhà thờ Chính Toà Hà Nội

Ngày 1 tháng 5 năm 2012, lúc 10g00, Đức Tổng giám mục Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đă chủ tế thánh lễ đại triều mừng ngày kỷ niệm 13 năm cung hiến nhà thờ Chính Toà Hà Nội, cùng đồng tế có Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, vị đại diễn Toà Thánh và quư cha trong giáo hạt Chính Ṭa.

Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức TGM Phê-rô đă nói lên ư nghĩa của việc dâng lễ trọng mừng kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ Chính Toà tại nhà thờ Chính Toà và lễ kính tại các giáo xứ trong Tổng giáo phận. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Tổng giáo phận. Đồng thời, Đức TGM Phê-rô nói về sự hiện diện của vị đại diện Toà Thánh như là dấu chỉ hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ. Sau đó, Đức TGM nhắc nhớ giáo dân giáo xứ Chính Toà, là giáo xứ Mẹ trong Tổng giáo phận, cần phải trở nên gương mẫu trong cử hành phụng vụ, trong đời sống đức tin.

Trong bài giảng, Đức TGM Phê-rô đă diễn giải ư nghĩa từ ba bài đọc Thánh Kinh, qua đó cho thấy ư nghĩa của việc cung hiến nhà thờ, phải thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật như thế nào, và phải sống sao để xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa được xây trên đá tảng là Đức Ki-tô.

Thánh lễ đă diễn ra thật trang nghiêm sốt sáng, diễn tả vẻ đẹp uy linh của phụng vụ.

IMG_4932

 

IMG_4939

 

IMG_4955

 

IMG_4961

 

IMG_4965

 

IMG_4967

 

IMG_4973

 

IMG_4975

 

IMG_4980

 

IMG_4982

 

IMG_4984

 

IMG_4988

 

IMG_4992

 

IMG_4999

 

IMG_5012

 

IMG_5017

 

IMG_5027

 

IMG_5027_copy

 

IMG_5029_copy

 

Bài: Minh Quư; Ảnh: Việt Anh

Nguồn : Website TGP Hà Nội