Tin tức TGP Hà Nội

Giáo xứ Yên Kiện

 

Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm và Nghi thức làm phép Nhà Giáo Lư

 Sáng thứ Bảy, ngày 2-1-2016, tại Giáo xứ Yên Kiện, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám mục Hà Nội - đă về làm phép nhà giáo lư mới của giáo xứ và chủ sự thánh lễ ban các bí tích khai tâm cho 26 dự ṭng thuộc ba giáo xứ Yên Kiện, Tân Hội và G̣ Cáo. Đồng tế với ngài có cha Phao-lô Nguyễn Văn Đoàn - Quản hạt Thanh Oai, cùng 17 cha trong và ngoài Giáo hạt.

Vào lúc 9h30, Đức Hồng Y đă làm phép nhà giáo lư trong niềm vui, phấn khởi của toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Ngôi nhà giáo lư mới này là bằng chứng cho những cố gắng của giáo xứ và ḷng quảng đại của quư ân nhân xa gần trong suốt hai năm vừa qua. Giờ đây, giáo xứ đă có một ngôi nhà giáo lư khang trang để cho các em thiếu nhi học giáo lư và sinh hoạt.

Sau khi làm phép nhà giáo lư, Đức Hồng Y đă chủ sự thánh lễ ban các bí tích khai tâm cho 26 Dự ṭng. Thánh lễ diễn ra thật long trọng và ư nghĩa. Cuối thánh lễ, một chị đại diện cho các Tân ṭng đă có lời cám ơn Đức Hồng Y, cha xứ An tôn, cha phó An tôn, quư cha đồng tế và tất cả mọi người đă cộng tác, góp phần để thánh lễ được diễn ra long trọng và thiêng thánh. Sau đó, Đức Hồng Y đă ban lời huấn dụ. Trong lời huấn từ, ngài nhắn nhủ các Tân ṭng và những người đỡ đầu cần phải trở nên những tấm gương sáng, để qua đó, mọi người xung quanh nhận ra Chúa và tin theo.

Trước đó, vào ngày 28-11-2015, Đức Cha Phụ tá Lau-ren-sô đă về cử hành thánh lễ ghi danh cho các Dự ṭng tại giáo họ Thanh Nê – giáo xứ Yên Kiện.