Giáo Phận Hải Pḥng

DANH SÁCH CÁC LINH MỤC GIÁO PHẬN HẢI PH̉NG

Nguồn : Danh sách  (cập nhật ngày 3/7/2015) của GP Hải Pḥng

 


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Hải Pḥng

 

Tên

Ngày sinh

Linh mục

Chức vụ

Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc

             
  Giuse Đoàn Văn Anh 10/4//1980 8/12/2017      
  Gioakim Nguyễn Chí Bằng
(Ḍng Thánh Thể )
15.12.1958 16.02.2004 Chính xứ Cựu Viên  
  Tôma Aquinô Vũ Quân Bằng
(Ḍng Chúa Cứu Thế)
19.11.1974 28.06.2007 Chính xứ Phú Tảo Qt: 28.01
  Gioakim Nguyễn Đức Báu 1-7-1940 1-1-1988

Chánh xứ

Hữu Quan
My Sơn
Qt : 26.07
  Giuse Nguyễn Trần Châu 26.4. 1976 1/5/2012 Chánh xứ Lương Khê  
  Giuse Nguyễn Văn Chiến   19/3/2014 Chánh xứ Đồng Giá  
  Gioan B. Ngô Ngọc Chuẩn 23. 07.1974 22.8.2009

Chánh xứ

Súy Nẻo

 
  Giuse Bùi Quang Cường 1.10.1967 23.5.1996

Chánh xứ

Đại Lộ  
  Hilario Nguyễn Thế Cường  30.9.1967 2.2.2004

Chánh xứ

Kim Bào Qt : 13.01
hifacuong@gmail.com
  Giuse Bùi Hữu Duy 03.09.1979 19.03.2014   TGM  
  Giuse Nguyễn Đ́nh Dương 19.5.1976 22.8.2009

Chánh xứ

Nam Pháp  
  Giuse Nguyễn Tiến Dũng 1.1.1977 1/5/2012 Chánh xứ Đạo Dương  
  Stê-pha-nô Nguyễn Khương Duy 9.9.1966 1/5/2012 Phụ tá TGM Kim Côn Qt: 26.12
  Giuse Nguyễn Xuân Đài 10.6.1940 10.6.1994

Chánh xứ

Bùi Xá
Phần Lâm
 
  Phêrô Nguyễn Văn Đảo 17.12.1977 19.03.2014 Chánh xứ Tân Kim
 Nhan Biều
Hào Xá
 
  Giuse Bùi Văn Đạo 20/4/ 1982 8/12/2017      
  Giuse Phạm Cao Đỉnh 8.12.1967  7.10.2001

Chánh xứ

Xâm Bồ

 
  Matthêu Nguyễn Văn Điền 5/5/1982 24/11/2016   TCV
Thánh Liêm
 
  Đaminh Cao Văn Đức 21.6.1971 2.2.2004

Chánh xứ

Đông Xuyên
Xuân Quang
 
  Inhaxio Vũ Văn Giang 1.1.1972 2.2.2004

Chánh xứ

Thiết Tranh Qt : 17.10
  Giuse Bùi Văn Hà 12.3.1969 2.2.2004 Chánh xứ Đông Lâm  
  Phêrô Bùi Duy Hải 1/10/ 1978 8/12/2017      
  Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải 19 .8.1974 9/4/2015 Phụ tá Hữu Quan  
  Gioan Baotixita Bùi Văn Hân 17.1.1975 7.10.2007

Chánh xứ

Nhân Nghĩa

 
  Stêphanô Nguyễn Văn Hiển 21.9.1941 10.6.1994

Chánh xứ

Văn Khê Qt : 26.12
  Gioakim Nguyễn Đ́nh Hiệp 28.8.1978 9/4/2015 Chánh xứ Đông Côn  
  Đaminh Nguyễn Thế Hiệt 20.09.1958 01.11.1995   Đền thánh Martin Ḍng Đaminh
  Phê-rô Chanel Nguyễn Văn Hiệu 25.10.1974 22.8.2009   Thư kư TGM Qt : 28.04
  Gioan Baotixita Bùi Văn Hoan 10.02.1970 29.11.2005 Chánh xứ    
  Gioakim Đặng Văn Hoàng 29.5.1977 1/5/2012 Chánh xứ Kẻ Bượi
Ba Đông
 
  Antôn Khổng Minh Hoàng 28.12.1964 7.10.2001 Chánh xứ Ngọc Lư  
  Giuse Nguyễn Quốc Hoàng  22.10.1971 7.10.2001      
  Antôn Vũ Văn Học 09.03.1980 19.03.2014 Chánh xứ Đồng Xá Trợ lư Văn pḥng TGM
  Giuse Nguyễn Văn Hội, CSSR 21. 09. 1974 11. 06. 2007

 

Du học

 
  Đaminh Nguyễn Chấn Hưng 23.8.1944 26.8.1984

Chánh xứ

Ḥn Gai

 
  Đaminh Nguyễn Thế Hưng 26.12.1973 7.10.2007

 Chánh xứ

Xuân Ḥa <dominicohp@gmail.com>
  Giuse Nguyễn Văn Huy 29.6.1983 19.03.2014 Chánh xứ Tiên Đôi  
  Phê-rô Đoàn Văn Khải 20.10.1974 22.08.2009

Chính xứ

Nam Pháp  
  Tô-ma Nguyễn Hữu Khang 18.09.1972 22.08.2009

Chánh xứ

Mặc Cầu  
  Giuse Hoàng Văn Khiển 12-6-1976 01-5-2012 Chánh xứ Đào Xá  
  Giuse Vũ Văn Khương 1.8.1978 1/5/2012 Chánh xứ Đồng Vạn
B́nh Hoàng
 
  Phêrô Đoàn Văn Kiểm 16.6.1942 7.10.1970 Nghỉ hưu TGM  
  Gioan Baotixita Bùi Tuấn Kiên 12/11/1980 24/11/2016 Phụ tá Trang Quan  
  Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện 23.10.1971  29.11.2005

 

Toà Giám mục

 
  Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ 10.6.1965 2.2.2004

Chánh xứ

   
  Giuse Hoàng Văn Khiển 12.6.1976 1/5/2012 phụ tá Cha Giuse Nguyễn Xuân Đài Sông Khoai
Yên Tŕ
 
  Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện 23.10.1971 29.11.2005   Toà Giám mục  
  Phêrô Nguyễn Văn Lập 13.11.1970 2.2.2004

Chánh xứ

Xuân Ninh

 
 

Giuse Nguyễn Văn Luân

15.8.1940 9.6.1994

Chánh xứ

Khúc Giản  
  Tôma Đỗ Đức Lượng 04.05.1978 19.03.2014 Chánh xứ Thúy Lâm  
  Antôn Trần Văn Minh 13.11.1963 7.10.2007 Chánh xứ Yên Tŕ
Sông Khoai
 
  Giuse Nguyễn Thế Năng 20.2.1973 9/4/2015 Chánh xứ Mỹ Động
An Thủy
 
  Phêrô Phạm Văn Nghĩa  29.6.1966 7.10.2001

Chánh xứ

Chạp Khê  
  Phêrô Nguyễn Văn Nguyên 10.10.1969 7.10.2001

Chánh xứ

Kẻ Sặt  
  Phêrô Phạm Văn Nhẫn 6/2/ 1974, 8/12/2017      
  Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng  10.10.1961 24.1.1988

Chánh xứ

Liễu Dinh  
  Antôn Nguyễn Văn Ninh 14.5.1961  24.1.1988

Chánh xứ

Lăm Hà  
  Đaminh Nguyễn Văn Phê 27.10.1961; 23.5.1996;

Chánh xứ

Phú Lộc

 
  Inhaxiô Đoàn Như Phóng 6/8/ 1983 8/12/2017      
  Dominico Nguyễn Văn Pḥng 20.08.1974 29.11.2005 Quản xứ Kim Côn  
  Gioan Baotixita Đoàn Văn Phú 17.7.1960 23.5.1996 Chánh xứ

 Thắng Yên

 
  Laurenxô Phạm Hân Quynh 30.8.1926 5.4.1952 Chánh xứ    
  I-nha-xi-ô Đoàn Như Quư 28.4.1975 1/5/2012 Chánh xứ Đáp Khê
Trung Hà
 
  Gioan B. Nguyễn Văn Sách 21.1.1967 2.2.2004 Chánh xứ

Nam Am
Liêm Khê

 
  Gioan Baotixita Bùi Quang Sáng 5/7/ 1977 8/12/2017      
  Giuse Nguyễn Văn Sáng 12.1.1975 1/5/2012 Chánh xứ Lăo Phú  
  Antôn Khổng Minh Số 12.10.1938; 3.12.1982 Chánh xứ An Toàn  
  Giuse Phạm Văn Sửu 15.10.1973  22.08.2009

Chánh xứ

Phương Quan  
  Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo  22.10.1970 7.10.2001

Chánh xứ

Trang Quan
Đồng Giới
 
  Antôn Nguyễn Văn Thăng 5.1.1974 2.2.2004 Chánh xứ An Quư  
  Gioakim Nguyễn Văn Thăng 20.2.1971 7.10.2007 Chánh xứ Hội Am
Vạn Hoạch
 
  Giuse Bùi Xuân Thắng 20.2.1975 9/4/2015 Chánh xứ Văn Mạc  
  Giuse Nguyễn Hữu Thiệu 22.8.1973 2.2.2004   Du học tại Mỹ  
  Phê-rô Vũ Văn Th́n 13.02.1976 22.08.2009 Chánh xứ Xuân Điện
Tiên Am
Qt: 29.06
  Phêrô Hoàng Văn Thịnh 12.7.1961 8.9.1998 Chánh xứ Bùi Ḥa  
  Giuse Nguyễn Văn Thông 16.10.1960 24.1.198 TĐD GP
Chánh xứ
Chính Ṭa  
  Giuse Hoàng Văn Thiều 10.4.1963  7.10.2007 Chánh xứ Trung Nghĩa  
  Giuse Đào Trung Thời 15.10.1973 7.10.2007 Chánh xứ Nghĩa Xuyên  
  Antôn Nguyễn Văn Thục 3.1.1965 23.5.1996

Chánh xứ

Đồng B́nh

 
  Giuse Dương Hữu T́nh 10.2.1969; 23.5.1996

Chánh xứ

Hải Dương  
  Augustino Hoàng Ngọc Toàn 10.10.1974 19.3.2014 Chánh xứ Hà Lai  
  I-xi-đô-rô Phạm Văn Toản 15.8.1975 1/5/2012 Chánh xứ Thánh Antôn Qt: 04-4
  Giuse Bùi Văn Trỗi 7/7/1979 24/11/2016 Giúp xứ Xâm bồ  
  Giuse Phạm Văn Tuận 1/12/1980 24/11/2016 Phụ tá Yên Tŕ  
  Giuse Nguyễn Hữu Tùng 26.6.1979 29/6/2014     Mục vụ bên Pháp
  Giuse Vũ Văn Tuyên
 
21.12.1965 11.06.2010 Chính xứ Kim Bịch Qt: 04.06 (Ḍng Đaminh)
  Antôn Nguyễn Văn Uy 29.8.1944 19.3.1976

Chánh xứ

Thư Trung  
  Giuse Nguyễn Văn Vang 18.8.1977 1/5/2012 Phó Quản Lư TGM  
  Giuse Ngô Văn Vàng 7.3.1964 7.10.2001

Chánh xứ

Trà Cổ  
  Inhaxiô Đoàn Thanh Vững 23.10.1957 24.1.1988

Chánh xứ

Mạo Khê Qt : 17.10
  Tôma Nguyễn Văn Vinh 2.7.1968 2.2.2004

Chánh xứ

Cẩm Phả
Cửa Ông
Thomasnguyen.vinh@gmail.com
  Phaolô Vũ Đ́nh Viết 16.6.1972 2.2.2004 Du học    
  Giuse Trần Phú Vinh, SSS. 04. 05.1960  19.10. 2003      
  Giuse Nguyễn Văn Xứng 15.10.1959 7.10.2001 Chánh xứ Kim Côn  
             
             
 

Phó tế

         
  Giuse Bùi Văn Dương 01/4/1985        
  Phêrô Đoàn Văn Giáp 05/6/1985,        
  Giuse Quách Trung Hiếu 26/2/1982,        
  Antôn Vũ Ngọc Thạch 17/1/1984        
  Giuse Nguyễn Văn Tùng 7/8/1986        
             
             
             

 

 

 

 

 

 

 

CÁC LINH

4. Cha Hilario Nguyễn

6. Cha  – Cx.

Sinh

Đc :

14. Gioan Baotixit

Gx Hải Dương

Sinh :

25. Cha Antôn 29.11.2005Trần Văn Minh – Cx. Cẩm Phả

Sinh : 13.11.1963; Lm : 7.10.2007 ; Qt 13.06

Đc :

 

* Thông báo về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục(7/2/2017)
* Thông báo về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục(3/7/2015)
* Thông báo của Ṭa Giám mục về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục (10/5/2014)
* Thánh lễ truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính ṭa (19/3/2014)
* Thông cáo của Ṭa Giám mục Hải Pḥng về việc truyền chức Phó tế (18/10/2013)

 

Trang web đang xây dựng.
Mọi đóng góp bổ sung xin gởi về : GiaoxuGiaohoVietNam@yahoo.com