Giáo Phận Hải Pḥng

Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Chính Ṭa Hải Pḥng

(16/4/2014)