Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ Trang Quan
 
 

H́nh ảnh Khai mạc Tháng hoa Kính Đức Mẹ tại giáo họ Quỳnh Hoàng (1/5/2016)

Nguồn : Website GP Hải Pḥng