Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ Xuân Điện
 
 

Giáo xứ Xuân Điện 5 năm thành lập và phát triển

Hôm nay một sự kiện trọng đại và vui mừng đă đến với Giáo Xứ Xuân Điện. Được sự ưu ái cách đặc biệt của ĐGM giáo phận, Giáo xứ Xuân Điện hân hoan:

+ Mừng kính Đức Maria mẹ Thiên Chúa Bổn mạng Giáo Xứ

+ Mừng năm năm thành lập Giáo Xứ 2006 - 2011

+ Mừng hoàn thành giai đoạn một xây dựng TTMVGX

Trong tâm t́nh tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh Mẹ Maria, trong ngày trọng đại này chúng con xin được nói lên niềm xúc cảm về những hồng ân mà Thiên Chúa đă ban cho chúng con trong năm năm qua.

Trước hết, con xin điểm lại những mốc thời gian quan trọng đă đi vào lịch sử của Giáo Xứ.

- Ngày 10 tháng 01 năm 1999. Đức cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương về dâng Thánh Lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành ngôi nhà thờ mới Xuân Điện, Ngài nói với Ban Chánh chương GX Nam Am: Họ Xuân Điện mai này sẽ nâng lên hàng Giáo Xứ, và sau 7 năm chương tŕnh của Ngài đă được thực hiện.

- Ngày 08 tháng tháng 10 năm 2006, cùng với 15 Giáo họ trong Giáo phận, Giáo họ Xuân Điện đă được nâng lên Giáo Xứ.

- Ngày 01 tháng 11 năm 2006, dưới sự chỉ đạo của Cha Anton Nguyễn Văn Ninh, HDGX Nam Am và BHG các họ thuộc Giáo Xứ Xuân Điện tiến hành bầu BTT Giáo Xứ Xuân Điện.

- Ngày 20 tháng 11 năm 2006 ĐGM giáo phận kư quyết định chuẩn y BTT để điều hành Giáo Xứ.

- Ngày 10 tháng 12 năm 2006, Gx Xuân Điện tổ chức dâng Thánh lễ tạ ơn, Đức Giám Mục chủ Thánh lễ và công bố sắc thành lập GX.

- Ngày 14 tháng 11 năm 2008, ĐGM kư quyết định chuẩn y cho GX Xuân Điện tôn nhận Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa là quan Thầy chung của GX.

- Ngày 04 tháng 1 năm 2010, một sự kiện trọng đại đến với GX Xuân Điện: Đức Cha, Quư Cha về dâng Thánh lễ tạ ơn và khởi công xây dựng ṭa nhà Trung Tâm Mục Vụ Giáo Xứ.

Và ngày hôm nay, 30 thánh 12 năm 2011, một hồng ân trọng đại đến với GX Xuân Điện, GX mừng lễ kính quan thầy lần thứ 3, mừng kỷ niệm 5 năm thành lập GX, mừng công giai đoạn một công tŕnh ṭa nhà TTMVGX, Đức Cha, Cha quản nhiệm Thánh lễ tạ ơn , cầu nguyện và mừng cho sự thăng tiến của một GX Xuân Điện non trẻ.

Năm đầu mới tành lập, với biết bao khó khăn, song: “Anh em cứ xin th́ sẽ được, cứ t́m th́ sẽ thấy, cứ gơ th́ sẽ được mở”. ( MT ) GX Xuân Điện đă cùng cầu nguyện hiệp nhất qua các Thánh lễ, qua lời chia sẻ quảng dậy, động viên của Cha quản nhiệm Anton Nguyễn Văn Ninh, Cha Anton Nguyễn Văn Thục, Cha Daminh Nguyễn Văn Pḥng và đặc biệt là lời cầu nguyện, lời giáo huấn của Đức Cha trong 3 lần về dâng Thánh lễ tạ ơn tại GX. Đến nay GX Xuân Điện đă có sự hiệp nhất, Giáo dân chung sức chung long góp phần xây dựng GX ngày một thăng tiến.

Nguồn : Truyền thông Nam Am

 

 

 

[Trở về đầu trang ]