Giáo phận Long Xuyên

Giáo xứ Ḥn Chông

 

H́nh ảnh Lễ Đức Mẹ Ḥn Chông (1/1/2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Long Xuyên

 

 

[Trở về đầu trang ]