Gio phận Mỹ Tho

Gio xứ Ṃc Hóa

 

Đức Cha Phr thăm Mục vụ Gx Ṃc Hóa

Những ngày c̣n t́t, mọi người ai cũng ḅn ṛn với cng vịc, nhưng vì tình thương của người mục tử, Đức Cha cũng đã thu x́p cng vịc ngày 15.02.2015, đ̉ đ́n thăm và dng thánh l̃ với giáo dn Giáo xứ Ṃc Hóa. Trong dịp này, ngài cũng đ́n thăm ṃt ś Giáo xứ ln c̣n: Kín Bình, Thạnh Trị và Kinh Cùng.

Xe chở Đức Cha khởi hành từ Tòa Giám Mục lúc 7g00, tháp tùng Đức Cha có cha Phr Phạm Bá Đương thư ký Tòa Giám Mục. Đ́n Giáo xứ Kín Bình lúc 8g10, Cha sở L Tr̀n Văn Thanh cùng với Ban Mục vụ đón típ Đức Cha ŕt n c̀n. Đức Cha vào víng Chúa trong ngi nhà thờ mới. Sau đó, ngài vào nhà xứ thăm hỏi Cha sở cũng như trao đ̉i những v́n đ̀ mục vụ của Giáo xứ. Đúng 8g30, Ngài típ tục ln đường đ́n Giáo xứ Ṃc Hóa; tại đy Ngài dng thánh l̃ đ̀ng t́ tạ ơn Chúa nhn dịp cúi năm. Mặc dù ngày Chúa Nḥt với nhìu ḅn ṛn, nhưng quý Cha: Phaol Nguỹn Thành Ḿn Cha sở Nước Trong, Cha Phaol H̀ Minh Tún Cha sở Vĩnh Hưng, Cha Antn Nguỹn Xun Hà, cũng đã đ́n Giáo xứ Ṃc Hóa đ̀ng t́ thánh l̃ với Giám mục Giáo pḥn.

Sau thánh l̃, Đức Cha cùng với Cha sở Gabriel Nguỹn Hữu Kỳ đã trao tặng 185 ph̀n quà, m̃i ph̀n trị giá 650.000 đ̀ng cho những gia đình nghèo Cng giáo cũng như khng Cng giáo.

Rời Giáo xứ Ṃc Hóa lúc 12g30, ngài ln đường đ́n Giáo xứ Thạnh Trị thăm Cha sở, Giáo xứ cũng như chim ngắm ngi thánh đường đang xy dựng dang dở.

Giáo xứ cúi cùng ngài đ́n trong chuýn víng thăm mục vụ l̀n này là Giáo xứ Kinh Cùng. Cha sở, Cha phó, Ban Mục vụ, ḥi Legio cũng như ṃt ś giáo dn chờ đón Đức Cha từ lúc 12g00. Lúc 14g15, Đức Cha đã đ́n đy, ngài ŕt bỡ ngỡ với tn gọi Kinh Cùng vì con đường phía trước Nhà thờ ṽn còn kéo dài đ́n tỉnh Đ̀ng Tháp. Tại nhà xứ, ngài thăm hỏi v̀ đời śng giáo dn cũng như lịch sử Giáo xứ và những v́n đ̀ mục vụ. Trước khi ra v̀, ngài ban phép lành cho mọi người.

Ngài trở v̀ Tòa Giám mục lúc 15g00 cùng ngày.

Trsa Mai An

Hnh ảnh Đức Cha Phr thăm Mục vụ Gx Ṃc Hóa (15/2/2015)

Nguồn : Website GP Mỹ Tho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]