Giáo phận Phan Thiết

Giáo xứ Gia An

 

HUYNH TRƯỞNG - GIÁO LƯ VIÊN GIÁO XỨ GIA AN

Huynh Trưởng - Giáo lư viên là đội ngũ nồng cốt giúp Cha xứ và Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ trong việc giảng dạy Đức Tin và nhân bản cho các em.

HT- GLV bắt nguồn từ hội Tông đồ cầu nguyện được Đức Giáo Hoàng Pi-ô X ban sắc lệnh “Quam Singu lari” 1910 và Phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể được thành lập tại Pháp 1917.

Sau đó được hai Linh mục ḍng Xuân Bích là Cha leon Palliond và Cha Paul Uruneau đem về Việt nam 1929.

Đến năm 1965 tinh thần đổi mới của công đồng Vaticanô II thống nhất bản nội quy ra đời và đổi tên Nghĩa Binh Thánh Thể thành Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.

Từ năm 1958 Giáo xứ chưa có Giáo lư viên nên việc dạy giáo lư cho các em là do Cha xứ, Thầy xứ, Quư d́ và các ông trùm. Sau năm 1975 việc dạy giáo lư cho các em càng gặp nhiều khó khăn. Trước những trăn trở về việc giảng dạy Đức Tin cho các em nên Đức Giám Mục Giáo Phận thành lập Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể vào năm 2004. Số anh chị em trong Giáo xứ Gia An là 28 và các anh chị em HT - GLV của Giáo họ Vũ Ḥa là 30. Nhờ sự hướng dẫn của các Cha xứ nên tinh thần hăng say phục vụ của anh chị em HT - GLV ngày một nâng lên, ngoài việc dạy dỗ giáo lư các anh chị c̣n hướng dẫn sinh hoạt, vui chơi. Do vậy, các em ham thích tham dự Thánh lễ và học giáo lư chuyên chăm hơn.

Đến năm 2007 Giáo họ Vũ Ḥa được tách ra và nâng lên thành giáo xứ do đó số anh chị em HT - GLV trong Giáo xứ Gia An c̣n khoảng 25 anh chị em. Các HT - GLV dạy giáo lư vào sau Thánh lễ thứ hai của ngày Chúa Nhật. Nhưng đến nay nhân sự HT - GLV thiếu hụt nên nhờ sự trợ giúp thêm của Quư Soeur.

Nguồn : Phaolô Hữu Tạo
Ban truyền thông Gia An

Nhận được ngày 28/8/2018

 

 

[Trở về đầu trang ]