Giáo phận Phan Thiết

Giáo xứ Gia An

 

HỘI LEGIO - MARIAE GIÁO XỨ GIA AN

Hội Legio – Mariae là một hội đoàn c̣n non trẻ mới được thành lập vào ngày 16 tháng 8 năm 2009

Thánh hiệu: Đức Bà là Gương Nhân Đức

Được sự đồng ư của Cha quản xứ cùng các anh trên Hội đồng Curia giáo hạt đă về thành lập Hội Legio sau ngày lễ Bổn Mạng Giáo xứ. Hội Legio ban đầu gồm có 4 Ủy viên, 20 Hội viên Hoạt Động và 15 Hội viên Tán trợ

+ Các Ủy viên

- Anh Phaolo Nguyễn Văn Thanh Trưởng
- Anh Simon Đặng Ngọc Trí Phó
- Anh Anre Nguyễn Ân Thư kư
- Chị Anna Tôn Thị Ngọc Linh Thủ quỹ

Hội Legio tuy mới thành lập nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ dẫn của Cha quản xứ anh chị em trong hội ngày một mạnh dạn, hăng say ra đi loan báo Tin mừng và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hội họp hàng tuần vào lúc 19 giờ ngày Chúa Nhật.

Sau thời gian hoạt động Hội Legio có sự thay đổi nhân sự của các ủy viên nên ngày 09 tháng 3 năm 2014 Cha quản xứ đă bổ nhiệm:

+ Các Ủy viên

- Anh Simon Đặng Ngọc Trí Trưởng
- Anh Phaolo Nguyễn Trí Thanh Phó
- Chị Anna Tôn Thị Ngọc Linh Thư kư
- Chị Maria Phạm Thị Nghiệp Thủ quỹ

Và gồm 22 Hội viên Hoạt Động và 22 Hội viên Tán trợ.

Hội họp hàng tuần vào lúc 19 giờ ngày thứ hai

Do chị Maria Phạm Thị Nghiệp qua đời, nên ngày 20.11.2016 bổ sung thêm chị Matta Phạm Thị Bông vào thay. Hết nhiệm kỳ anh chị em có sự thay đổi về nhân sự của các ủy viên nên ngày 15 tháng 6 năm 2017 tái bổ nhiệm lại:

+ Các Ủy viên

- Anh Simon Đặng Ngọc Trí Trưởng
- Anh Phaolo Nguyễn Trí Thanh Phó
- Chị Anna Tôn Thị Ngọc Linh Thư kư
- Chị Matta Phạm Thị Bông Thủ quỹ

Và đến nay số anh chị em Hội viên Hoạt Động gồm 24 và 25 Hội viên Tán trợ và đang được duy tŕ, phát triển.

Song song với việc tuyển mộ hội viên mới, Hội Legio mời gọi các em tham gia vào nhóm Junion gồm có 8 hội viên dưới sự hướng dẫn của các ủy viên:

- Maria Nguyễn Thị Ngọc Trang Trưởng
- Chị Anna Tôn Thị Ngọc Linh Phó
- Chị Anna Nguyễn Gia Linh Thư kư
- Chị Anna Nguyễn Thị Kim Nhung Thủ quỹ

Nguồn : Phaolô Hữu Tạo
Ban truyền thông Gia An

Nhận được ngày 28/8/2018

 

 

[Trở về đầu trang ]