Giáo phận Phát Diệm

Nhà thờ Giáo họ  Lăng Ngoại

 

Nhà thờ Giáo họ  Lăng Ngoại  Giáo xứ Lăng Văn
Giáo hạt Đồng Chưa

 

Địa chỉ :   ( Bản đồ )

Quản nhiệm : Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Lăng Văn

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

Năm xây dựng nhà thờ: 1936

Bổn Mạng

Thánh Gioan Kim và Anna

Số giáo dân

280

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo họ - H́nh ảnh Giáo họ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo họ Lăng Ngoại

1. Tên gọi: Giáo họ Lăng Ngoại

2. Năm thành lập: ?

3. Năm xây dựng nhà thờ: 1936

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 700 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Kim và Anna

6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Kim và Anna

7. Số tín hữu: 280

8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Nguồn : Web Site GP Phát Diệm

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo họ Lăng Ngoại

Nguồn : Web Site GP Phát Diệm