Giáo Phận Phát Diệm

Giáo xứ Lăng Vân

 

H́nh ảnh Nhà thờ Giáo xứ Lăng Vân đang trùng tu (9/8/2018)

Xem [ VIDEO ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Web Site GP Phát Diệm

 

 

[Trở về đầu trang ]