Tổng Gio phận Si Gn

Gio xứ Chợ Cầu

 

Hnh ảnh Gio xứ Chợ Cầu Kết thc thng Hoa (30/5/2013)

Nguồn : http://www.menchuayeunguoi.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website TGP Si gn

 

 

[Trở về đầu trang ]