Tổng Giáo phận Sài G̣n

Giáo xứ Chợ Cầu

Giáo xứ Chợ Cầu tiếp đón Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
và Đức Cha William Stephen Skylstad, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ

17/8/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]