Tổng Giáo phận Sài G̣n

Giáo xứ Chợ Cầu

 

H́nh ảnh Lễ Khánh thành nhà thờ Giáo xứ Chợ Cầu

30/10/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website TGP Sài g̣n

 

 

[Trở về đầu trang ]