Tổng Giáo phận Sài G̣n

Giáo xứ Lạc Quang

 

Lược sử Giáo xứ Lạc Quang

Nguồn : Website TGP Sài g̣n

- Giáo xứ Lạc Quang được thành lập năm 1962, sau cuộc di chuyển hai trại di cư Ḥa Lạc và Tân Châu từ khu Quang Trung đến vùng ruộng sâu Thuận Kiều và Bàu Nai, dọc hai bên Quốc lộ 1.

- Tọa lạc tại 51/5 Lạc Quang, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM.

- Số giáo dân ban đầu là 500 người.

- Thánh lễ đầu tiên của giáo xứ được cử hành giữa ruộng śnh lầy vào dịp lễ Giáng Sinh năm 1962.

- 1966 xây xong ngôi thánh đường đầu tiên.

- 1973 trùng tu, nới rộng.

- Cha sở đầu tiên: cha Phaolô Trần Hữu Lư

Các linh mục Chánh xứ
  - 1961-1990: cha Phaolô Trần Hữu Lư
  - 1991-2007: cha Antôn Mai Đức Huy
  - 2007- nay: cha Phanxicô Xavê Trần Văn Thi

Các linh mục Phó xứ
  - 1970-1975: cha GB Trần Minh Thực
  - 1976-1979: cha Giuse Trần Văn Phước
  - 1979-1998: cha Giuse Thịnh Văn Thậm
  - 2004-2005: cha Phêrô Nguyễn Công Tâm
  - 2005-        : cha Antôn Nguyễn Thanh Danh

Hội đồng Mục vụ, nhiệm kỳ 2008- 2011
  - Chủ tịch: ông Đaminh Đỗ Viết Đức
  - Phó Chủ tịch I: ông GB Nguyễn Hữu Hạnh
  - Phó Chủ tịch II: ông Giuse Trần Thái Minh
  - Thư kư: ông Giuse Phạm văn Hoàng
  - Thủ quỹ: ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Sanh

* Nguồn : Trang Web Tổng Giáo Phận Sài G̣n

 

 

[Trở về đầu trang ]