Tổng Gio phận Si Gn

Gio xứ Lạc Quang

Vi hnh ảnh lễ bổn mạng thiếu nhi xứ Lạc Quang (1/10/2010)

Nguồn : Website TGP Si gn

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]