Tổng Giáo phận Sài G̣n

Giáo xứ Tân Đông

 

Giới thiệu Giáo xứ Tân Đông

Nguồn : TT Truyền Thông CG T/P HCM

Giáo Xứ Tân Đông h́nh thành năm 1864. Giáo Xứ cũng là một trong các họ Đạo được thành lập rất sớm của Địa Phận Tây Đàng Trong (là quê hương của Đức Giám Mục Phụ Tá FX. Trần Thanh Khâm) Giáo Xứ tọa lạc tại ấp 4 Xă Đông Thạnh, ở ngoại ven TP diện tích 3.250 m2. Truớc năm 1975, số Giáo Dân rất ít phần đông là dân địa phương, sống rải rác chung quanh nhà thờ. Đời sống vật chất khó khăn, giáo dân chủ yếu sống bằng nghề nông & chăn nuôi, giáo dân ít lại không có cha sở thường trú cùng với bao nhiêu thăng trầm và biến động của thời cuộc, cho nên hạt giống Tin Mừng ở đây đă có lúc tưởng chừng như không thể sinh sôi nảy nở. Sau năm 1975 với chính sách giăn dân của chính quyền cùng với làn sóng nhập cư, số Giáo Dân đă đông hơn với những Giáo Dân mới về.

Nh́n lại lịch sử GX Tân Đông đă trải qua có thể chia ra thành 4 giai đoạn :

o Giai đoạn H́nh thành: Từ năm 1864-1885
o Giai đoạn củng cố và xây dựng: Từ năm 1885-1925
o Giai đoạn trưởng thành và phát triển: Từ năm 1925-2005
o Giai đoạn hiện nay: 2005-2009

GX Tân Đông ngày nay đă trở thành một GX lớn trong Hạt Hốc Môn với 700 gia đ́nh Công Giáo và số Giáo Dân là 3.000 người

Bốn năm qua kể từ năm 2005. Nhờ Ḷng Thương Xót Của Chúa, dưới sự hướng dẫn và Chăm sóc của Cha Sở Tiên khởi Jos. Phạm Quốc Tuấn. GX Tân Đông đă có những thay đổi rơ rệt, nhà Chúa ngày càng đẹp hơn, cơ sở GX đă được xây dựng để phục vụ cho mọi sinh họat của GX. Cơ cấu tổ chức GX ngày càng hoàn thiện, đời sống đức tin của giáo dân ngày càng vững mạnh, sống tốt đạo đẹp đời. Qua đó GX đă trở thành một cộng đoàn truyền giáo, cộng đoàn đức tin, cộng đoàn bác ái, để giới thiệu Chúa cho mọi người anh em.

“Ôn cố Tri Tân”, để cảm tạ Ḷng Thương Xót Chúa đă thương GX cách riêng, và cũng xin tri ân công lao to lớn của quư cha tiền nhiệm đă gầy dựng GX từ những ngày đầu cho tới hôm nay. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la.

Tri ân quư Cha :

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Phụng Dưỡng
Sinh ngày : 12/10/1902
Thụ phong Linh Mục : 25/05/1929
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy năm 1930
Cha xây dựng nhà thờ Tân Đông lần hai năm 1939.

Cha Phaolô Lê Văn Mười
Sinh ngày : 04/1897
Thụ phong Linh Mục : 03/04/1926
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1940 đến 1946
Cha mất ngày 29/01/1980

Cha Phêrô Trần Văn Th́
Sinh ngày : 14/05/1915
Thụ phong Linh Mục : 03/1944
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1952 đến 1962
Cha mất ngày 29/01/1980

Cha Phaolô Nguyễn Văn Lành
Sinh ngày : 19/04/1915
Thụ Phong Linh Mục : 20/09/1941
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1962 đến 1968
Cha cất nhà thờ Tân Đông mới (cất lần 3). Nhà Thờ mới cất sát bên đường lộ không có nhà dân, nhà thờ bị gió giật sập.
Cha mất ngày 24/04/2000

Cha Giuse Nguyễn Hữu Bằng
Sinh năm 1930
Thụ phong Linh Mục : 03/12/1958
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1968 đến 1973
Cha Bằng cất lại nhà thờ Tân Đông lần thứ 4. Nhà thờ được cất năm 1968, xây dựng bằng khung sắt, tôn, trên nền nhà thờ hiện nay. Hiện nay Cha đang quản nhiệm Giáo Xứ Chánh Hưng, Hạt B́nh Chánh.

Cha Clemente Nguyễn Kim Thạch
Sinh năm 1920
Thụ Phong Linh Mục : 1949
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1973 đến 1974
Cha mất ngày 20/04/2001

Cha Phanxico Savie Trần Ngọc Dương
Sinh ngày : 15/09/1926
Thụ phong Linh Mục : 22/008/1956
Cha Quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1974 đến 1990
Cha mất ngày 18/03/1991

Cha Phanxico Savie Bùi Văn Minh
Cha Minh xây dựng lại Nhà Thờ Tân Đông lần thứ 5 năm 2000
Cha Quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1992 đến năm 2000

Cha Phanxico Savie Lê Văn Thái
Sinh năm : 1959
Thụ phong Linh Mục : 27/06/1992
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 2000 đến 2005
Cha Thái mở rộng Nhà Thờ Tân Đông. Hiện Cha đang giữ xứ Phú Hữu, Hạt Thủ Thiêm.

Cha Sở Tiên Khởi đương nhiệm Giuse Phạm Quốc Tuấn
• Sanh năm : 06/06/1966
• Gia nhập chủng viện năm : 01/10/1995
• Chịu chức Phó Tế năm : 30/06/2000
• Thụ phong Linh Mục năm : 30/06/2001
• Cha Phó Giáo Xứ An Lạc năm : 30/10/2001
• Cha Sở Tiên Khởi Giáo Xứ Tân Đông năm : 25/07/2005

Họ đạo Tân Đông đă được thành lập cách đây 145 năm. Nhưng chỉ mới chính thức được Ṭa tổng Giám Mục nâng lên thành Giáo Xứ vào ngày 25/07/2005. Đây cũng chính là ngày Cha Giuse Phạm Quốc Tuấn nhận Bài Sai về Giáo Xứ Tân Đông là Cha Sở Tiên Khởi của Giáo Xứ.

Từ khi về nhận nhiệm vụ Chủ Chăn đoàn chiên Giáo Xứ Tân Đông, Cha Giuse đă thay đổi hầu như toàn bộ mặt của Giáo Xứ, sau đây là những nét chính mà Cha đă dày công vun đắp sau 3 năm để Giáo Xứ Tân Đông trở thành một Giáo Xứ vững mạnh về mọi mặt, cơ cấu tổ chức Giáo Xứ hoàn thiện, đời sống đức tin của Giáo Dân được nâng lên, và người Giáo Dân Tân Đông đă sống đức tin thật đúng ư nghĩa “Chứng Nhân Tin Mừng”.

Đầu tiên, Cha Giuse tổ chức một buổi họp với đại diện mỗi gia đ́nh Giáo Dân. Ngài đă lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng gia đ́nh. Bước tiếp theo Ngài đă tổ chức hai vấn đề hành chánh của Giáo Xứ, Cha tổ chức cho Giáo Dân bầu ra Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ & chia Giáo Dân thành năm giáo khu theo vị trí địa lư, Ngài sắp xếp để các khu đều có ban chấp hành giáo khu gồm: Trưởng khu, phó khu, thư kư, thủ quỹ. Song song với việc phân chia các giáo khu Ngài cũng thành lập các đoàn thể và các ca đoàn. Ba năm về Giáo Xứ thời gian không dài, thế mà Cha Tiên Khởi Giuse Phạm Quốc Tuấn đă hoàn thiện đời sống phụng vụ, đời sống đạo đức, các sinh hoạt đoàn thể, h́nh thành các ca đoàn các ban mục vụ, công tác từ thiện bác ái, pḥng châm cứu, phát gạo từ thiện hàng tháng, công tác khuyến học, các lớp anh văn chiều chủ nhật, lớp học đàn… Tất cả là nhờ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Tạ ơn Ḷng Thương Xót của Thiên Chúa đă ban cho Giáo Xứ chúng ta rất nhiều hồng ân. Để tỏ ḷng tri ân Cha Giuse, chúng ta cùng nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân và sức khỏe cho Cha, để Cha tiếp tục chăn dắt đoàn chiên của ḿnh và đem nhiều chiên lạc về với Chúa.

Nguồn : TT Truyền Thông CG T/P HCM

 

 

 

[Trở về đầu trang ]