Giáo phận Vĩnh Long

Nhà thờ Giáo xứ Mai Phốp

 

Nhà thờ Giáo xứ Mai Phốp
Giáo hạt  Mai Phốp

 

Địa chỉ :      xă Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Tad. Phạm Văn Don  (10/8/2016)
Phó xứ     : Linh mục
Phó xứ     : Linh mục Gioan Lasan Nguyễn Vĩnh Lộc (15/8/2013)

Tel

 

E-mail

http://giaoxumaiphop.blogspot.com/

Năm thành lập

1883

Bổn Mạng

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Số giáo dân

4850

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận : Gx Đức Ḥa - Gh Cầu Dĩ -  Gh Cầu Đá -  Gx Quang Diệu - Gh Quang Phong - Gh Vũng Liêm

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 
                Video Giáo xứ Mai Phốp

-  Tin tức sinh hoạt

* Giáo Xứ Mai Phốp Chào Đón Cha Tân Quản Xứ (10/8/2016)

* Giáo xứ Mai Phốp : Thánh Lễ Ban Phép Thêm Sức(12/8/2015)
* THÊM SỨC Ở HỌ MAI PHỐP (29/7/2010)

 

Lược sử Giáo xứ Mai Phốp

GIAI ĐOẠN H̀NH THÀNH HỌ ĐẠO MAI PHỐP

Các cha thừa sai (MEP) với tinh thần hăng say truyền giáo phát xuất từ họ đạo Cái Mơn chèo ghe đi theo ḍng sông Cửu Long t́m địa điểm thành lập các họ đạo như: Giồng Thủ Bá, Cù Lao Dài, Mỹ Chánh, Rạch Dầu, Mai Phốp...

Họ đạo Mai Phốp thuộc họ mẹ Cái Mơn, được thành lập (1880) theo sử liệu 1860-1945 của cha Trương Bá Cần, th́ họ đạo Mai Phốp đă có tên trong danh sách các họ đạo Tây Đàng Trong. Các sổ Rửa tội và Hôn phối từ đầu đến năm 1882, được lưu giữ ở họ Cái Mơn. Theo sổ Hôn phối 1882 cha Francis Grelet có chứng hôn cho: Phêrô (vêsô) Nguyễn Văn Lượng, Vĩnh Thành, Minh Lư Tổng, Cái Mơn Hội, với Anrê Lê Thị Tịnh, An Điền, B́nh Trung Tổng, Mai Phốp Hội.

Địa điểm đầu tiên của họ đạo ở gần vàm sông Vũng Liêm, nay di tích c̣n lại vài mồ mă và vài nhà người có đạo, (xưa họ đạo này được gọi là họ Vũng Linh, v́ đó là địa danh lâu đời, ngày nay chính quyền làm lại bảng kỷ niệm Vũng Linh tại thị trấn Vũng Liêm).

Tại sao họ đạo Vũng Linh được gọi là họ đạo Mai Phốp ?

Có lẽ để phát triển họ đạo, các cha đă khẩn đất ruộng và di dời họ đạo và nhà thờ đến kinh Mai Phốp và nằm theo trục lộ Vĩnh Long-Trà Vinh. Tên Mai Phốp có lẽ tiếng Khmer, v́ cách nhà thờ Mai Phốp 500m, có khu di tích của người Khmer (hiện nay c̣n một số người đang ở). Người dân gọi nơi đây là Thành Mới (nhưng thật ra nó đă có cách đây 300 năm).

1. Sự phát triển họ đạo qua các thời kỳ

Linh mục Việt Nam đầu tiên đến phụ trách họ Mai Phốp vào năm 1883 đó là:

Cha Giuse Lập (1883-1896) cha là người có công rất lớn xây dựng Họ đạo trong 13 năm. Có lẽ cha là người đă xây cất Nhà thờ bằng cây ván ở địa điểm hiện nay.

Thời kỳ chuyển tiếp trong ṿng 4 năm có 3 cha

- Cha Gioakim Lịch (1896-1897)

- Cha GBt Bourgeois (1897-1898)

- Cha Joseph Masseron (1898-1900)

2. Thời Kỳ Anrê Miều (1900-1916) 16 năm

Cha Joseph Keller: 1916-1618

Cha Phanxicô Truyền: 1918-1926

Cha Anrê Miều là linh mục coi sóc Họ đạo 16 năm, cha đă xây dựng Nhà thờ kiên cố bằng gạch ngói, cha đă được nhiều người mộ mến và nhắc nhở.

3.  Cha Gioakim Tứ (1926-1939) 13 năm

Cha xây cất tháp chuông Nhà thờ Mai Phốp (1937) và vất vả xây cất Nhà thờ Bưng Trường (1938).

4. Cha Félix Tŕnh (1940 1955) 16 năm

Thời gian cha ở họ Mai Phốp là thời gian chiến tranh, có nhiều giáo dân ở các họ khác đến sinh sống, để lánh nạn (như Đức Ḥa, Cái Tôm, Xuân Hiệp, Bưng Trường, Hiếu Nhơn) đồng thời cũng có nhiều người lương xin giữ đạo để được an thân, v́ thế số giáo dân ở Mai Phốp lúc bấy giờ tăng rất nhiều. Nhưng nay những gia đ́nh giữ đạo v́ thời cuộc đa số bỏ đạo hoặc giữ đạo lôi thôi.

5. Cha Giacôbê Tỏ (1956-1961)

Cha có công chia đất nhà chung cho giáo dân dọc hai bên lộ, từ Nhà thờ đến Cầu Đá, mỗi gia đ́nh 4 công đất. Nhiều gia đ́nh được hưởng nhờ và biết ơn cha, nhưng v́ việc chia đất cho người nghèo mà cha phải lâm nạn.

6.  Thời cha Anrê Hớn (1961-1975)

Cha đă mở mang rất nhiều cho họ Mai Phốp và các họ nhỏ ở xung quanh. Cha đă xây cất lại Nhà thờ Mai Phốp (1970), nhà xứ, nhà D́, trường học...Cha cũng xây cất các cơ sở và thành lập các họ đạo: Cầu Vĩ, Nhơn Ngăi, Vũng Liêm. Kế đến, cha thành lập các trường Trung Học ở Mai Phốp và các trường Mẫu Giáo ở Mai Phốp, Vũng Liêm và Cầu Vĩ, ngoài ra cha c̣n tổ chức các Hội Đoàn Phạt Tạ và Legio Mariae rất thạnh hành thời đó ở Mai Phốp.

7. Thời cha Carôlô Bá (1975-1989)

Thời gian cha Carôlô Bá coi sóc họ đạo Mai Phốp là thời  gian sau giải phóng, thời gian đen tối đầy khó khăn về mọi mặt đạo và đời, tinh thần và vật chất, thiếu thốn mọi mặt, tinh thần giáo dân sợ hăi và hoang mang. Cha Bá mới chịu chức, c̣n nhỏ tuổi, sức khỏe yếu, thiếu kinh nghiệm nhưng phải đương đầu đối phó với bao thử thách. Thời gian khá dài này bổn đạo phải trải qua lao đao lận đận. Nhưng nhờ ơn Chúa, cha và bổn đạo đă vượt qua thử thách để giữ vững đức tin và sống đạo.

8. Thời cha Giuse Nghĩa (1990-2007) 17 năm

Lúc đầu cũng gặp khó khăn về mặt chính quyền, nhưng từ từ được dễ dàng hơn.

Ở Mai Phốp: nới rộng Nhà thờ, sửa chữa nhà xứ, nhà D́, các nhà sinh hoạt, núi Đức Mẹ, đài Thánh Philipphê Minh. Chỉnh trang khuôn viên Nhà thờ và làm hàng rào xung quanh.

Xây cất Nhà thờ và cơ sở ở các họ đạo xung quanh như: Quang Phong, Cầu Đá, Đức Ḥa, Cầu Vĩ, Quang Diệu, Vũng Liêm.

Họ đạo Mai Phốp và các Họ nhỏ xưa và nay

Các họ nhỏ xưa kia gồm có: Bưng Trường, Hiếu Nhơn, Cái Tôm, Trung Hưng.

Thời cha Anrê Hớn có thêm: Cầu Vĩ, Nhơn Ngăi, vũng Liêm.

Thời cha Giuse Nghĩa có thêm: Quang Phong, Cầu Đá, Đức Ḥa.

Hiện nay: c̣n lại Mai Phốp, Cầu Đá, Quang Phong và Vũng Liêm.

Ruộng đất "nhà chung" ở Mai Phốp và Bưng Trường xưa và nay:

Xưa kia đất "nhà chung" khá nhiều từ kinh Mai Phốp đến kinh Cầu Đá gồm có: đất của họ đạo, của Chủng Viện Vĩnh Long, của Nhà Phước Cái Mơn. Họ đạo Mai Phốp cung cấp gạo cho Chủng Viện từ năm 1945-1975.

Hiện nay họ đạo Mai Phốp và các họ nhỏ không có công ruộng nào cả.

Giai đoạn hiện nay: 2007

- Số người giữ đạo v́ thời cuộc v́ thiếu đức tin, biết ít giáo lư nên có nhiều người lôi thôi hoặc bỏ đạo...nhiều gia đ́nh cha mẹ lôi thôi không lo con cái hoặc lập gia đ́nh với người bên lương nên nguội lạnh xa Nhà thờ, từ từ bỏ đạo.

Giáo dân kém đức tin, nên nhiễm tin thần dị đoan mê tín như những người lương xung quanh.

Hiện nay nhờ các hội viên Legio Mariae thăm viếng và kêu mời những người nguội lạnh hoặc những gia đ́nh chưa Hôn Phối trở lại.

T́nh h́nh chung: số người xem lễ Chúa nhật có phần gia tăng ở các Họ đạo Mai Phốp, Cầu Đá, Vũng Liêm, Quang Phong.

Ở họ Vũng Liêm nhờ có Nhà thờ mới nên số giáo dân càng ngày càng đông.

- Công việc ảnh hưởng hiện nay của Giáo Hội ở địa bàn thôn quê không c̣n phải là ruộng đất hay thời cuộc mà là việc phát triển xă hội như giúp người dân có nước sạch để sinh hoạt (có hai hệ thống ở Mai Phốp và Cầu Đá giúp cho 1500 gia đ́nh) có sân phơi lúa, nhờ đó người dân đến Nhà thờ và có cảm t́nh với Họ đạo.

- Về giáo dục:

Có 3 nơi giữ trẻ: Mai Phốp, Cầu Đá, Vũng Liêm, giúp đỡ cho các em học sinh nghèo có tiền đi học.

- Về bác ái:

Giúp đỡ tiền cho những người bệnh neo đơn, khuyết tật trong các gia đ́nh nghèo. Giúp cho 110 gia đ́nh nghèo có gạo ăn 1 năm 4 lần.

- Công việc mục vụ hiện nay nhờ có:

o 3 linh mục
o 7 nữ tu
o 10 giáo lư viên
o 30 Quới chức
o 4 Praesidium Legio Mariae
o 1 Hội phạt tạ

Họ thường đi thăm viếng đọc kinh ở các gia đ́nh (đọc kinh: giờ thánh, kinh ḷng thương xót, Tessera, cầu lễ...)

 

Danh sách các Linh Mụ phụ trách Họ Đạo từ năm 1882-2007

1. Cha Francis Grelet 1882-1883
2. Cha Giuse Lập 1883-1896 (13 năm)
3. Cha Gioan Bt Bourgeois 1897-18988
4. Cha Joshep Masseron 1898-1900
5. Cha Anrê Miều 1900-1916 (16 năm)
6. Cha Giuse Keller 1916-1918
7. Cha Phanxicô Xaviê Truyền 1918-1926 (8 năm)
8. Cha Gioankim Tứ 1926-1939 (13 năm)
9. Cha Félix Tŕnh 1940-1956 (16 năm)
10. Cha Giacôbê Tỏ 1956-1961 (5 năm)
11. Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn 1961-1975 (14 năm)
12. Cha Carôlô Nguyễn Văn Bá 1975-1989 (14 năm)
13. Cha Giuse PhanTrung Nghĩa 1990 đến nay đă 17 năm

Các Linh Mục phụ tá:

Thời Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn

1. Cha Benoưt Nhơn
2. Cha Alphongsô Trân
3. Cha Phanxicô NguyễnVăn B́nh
4. Cha Tôma Nguyễn Văn Lễ

Thời Cha Giuse Phan Trung Nghĩa

1. Cha Giuse Trần Ngọc Xưa
2. Cha Antôn Lê Văn Thiềng
3. Cha Micae Nguyễn Toàn Thắng
4. Cha Antôn Lưu Thanh Tâm
5. Cha Giuse Vơ Phú Quốc
6. Cha Giuse Lâm Quang Thi

 

NHỮNG GIÁO DÂN DÀY CÔNG XÂY DỰNG HỌ ĐẠO TỪ NĂM 1882 ĐẾN 2007

Têphanô Nguyễn Văn Minh
Phanxicô Tô Văn Cải
GBt Nguyễn Văn Báo
GBt Nguyễn Văn Ngọc
Luy Nguyễn Văn Vậy
Đôminicô Nguyễn Văn Ngợi (cha ông Cả Long, ông nội Tư Thuận)
Lôrensô Tô Văn Tám
Micae Nguyễn Văn Trước
Lôrensô Nguyễn Văn Nh́
Đôminicô Nguyễn Văn Nhàn (Hương Hào, Sáu Nguyện, Tám Cho)
Phêrô Bùi Văn Quyến (giáp Ông nội của Bùi Văn Bảy)
Anrê Lê Ngọc Ngà
Đôminicô Nguyễn Văn Màng
Phêrô Nguyễn Văn Tới
Đôminicô Nguyễn Văn Long (ông trùm I, ông ngoại anh Ba Ḷng
Philipphê La Ngọc Bích
Philipphê Nguyễn Văn Có
GBt Nguyễn Văn Trọng
Phêrô Nguyễn Văn Hóa
Đôminicô Văn Công Toán (thân phụ cha Micae Nghi)
Micae Nguyễn Văn Ban
Phêrô Nguyễn Văn Tự
Giuse Nguyễn Văn Nhị
Giuse Nguyễn Văn Tài
Lôrensô Nguyễn Văn Đạo
Đôminicô Bùi Văn Trước
Anselucô Phạm Văn Sứ
Đôminicô Nguyễn Văn Chơi
GBt Nguyễn Văn Linh (thân phụ Đức Ông Phương - D́ Bảy Phụng)

 

* Nguồn : Trang Web Giáo Phận Vĩnh Long

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Mai Phốp

Credit of Ngọc Viên

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]