www          Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

 

 

 

 

Tư Liệu

Hiện T́nh Giáo Hội VN

L : Danh sách  M : Bản đồ  W : Website

Giáo xứ Giáo họ VN    
Tổng Giáo Phận Sài G̣n  L M W
      - GP Vĩnh Long  L M W
      - GP Mỹ Tho  L M W
      - GP Cần Thơ  L M W
      - GP Đà Lạt  L M W
      - GP Long Xuyên  L M W
      - GP Phú Cường  L M W
      - GP Xuân Lộc  L M W
      - GP Phan Thiết  L M W
      - GP Bà Rịa  L M W
Tổng Giáo Phận Huế  L M W
      - GP Quy Nhơn  L M W
      - GP Kon Tum  L M W
      - GP Nha Trang  L M W
      - GP Đà Nẵng  L M W
      - GP Ban Mê Thuột  L M W
Tổng Giáo Phận Hà Nội  L M W
      - GP Hải Pḥng  L M W
      - GP Vinh  L M W
      - GP Hà Tĩnh L M W
      - GP Bùi Chu  L M W
      - GP Bắc Ninh  L M W
      - GP Hưng Hóa  L M W
      - GP Phát Diệm  L M W
      - GP Lạng Sơn  L M W
      - GP Thanh Hóa  L M W
      - GP Thái B́nh  L M W

Liên Kết

* Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
* VietCatholic

* Bài đọc - Phúc Âm
- Enghlish - Audio
- Vietnamese
- Japannese

* Nghi thức Bí Tích

 

Index

Tháng 9-2018         Tháng 10-2018

Tháng 7-2018         Tháng 8-2018

Tháng 5-2018         Tháng 6-2018

Tháng 3-2018         Tháng 4-2018

Tháng 1-2018         Tháng 2-2018

Tháng 1-2017         Tháng 2-2017

     Tháng 3-2017         Tháng 4-2017    

     Tháng 5-2017         Tháng 6-2017    

 Tháng 7-2017     Tháng 8-2017  

Tháng 9-2017     Tháng 10-2017

Tháng 11-2017     Tháng 12-2017

Tháng 1-2016          Tháng 2-2016

Tháng 3-2016         Tháng 4-2016

Tháng 5-2016         Tháng 6-2016

Tháng 7-2016         Tháng 8-2016

Tháng 9-2016         Tháng 10 -2016

Tháng 11-2016       Tháng 12 -2016

Tháng 8-2015         Tháng 9-2015 

Tháng 10-2015         Tháng 11-2015

Tháng 12-2015

     

 

 

 

 

Tin Tức Sinh Hoạt


* Lược sử Gx Phú Nhơn - GP Kontum
* Lược sử Gx Hoa Lư - GP Kontum
* Lược sử Gx Vinh Sơn - GP Kontum
* Lược sử Gx Phaolô PleiKu - GP Kontum
* Lược sử Gx Đăk Rao Kram - Tri Lễ- GP Kontum
* LƯỢC SỬ TRUNG TÂM TRUYỀN GIÁO KON TRANG VÀ GIÁO XỨ KON TRANG MƠNEI
* Lược sử Giáo xứ Phaolô – Ia Tiêm - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Mang La - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Rờ Kơi - GP Kontum
   Video Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Nhà Thờ Mới Gx Rờ Kơi
* Lược sử Giáo xứ Ḥa B́nh - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Chợ Đồn - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Phú Thiện - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Đức Hưng - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Phú Bổn  - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Kon H'ring   - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Bon Ma Djơng   - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ IA DRENG   - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Đăk Kia VÀ TRẠI PHONG ĐĂK KIA  - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Tân Điền - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Tân Hương- GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ KON JƠDREH - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ PLEI ROHAI - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Phuơng Nghĩa - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ ĐăkChô  - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Tea Hnă (Đăk Năng) - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ DAK MOT - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Kon H'ring  - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Tea-Rơxa  - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Dăk Jâk - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Đăk Tuk  - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Kleng - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Dăk Mút  - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Kon Bơbăn  - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ  Hơ Moong Kơtu - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ  Kon Gung - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Tiên Sơn  - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Ḥa B́nh - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Hiếu Đạo - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Kon Mahar  - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ De Sơmei - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Plei Bông - GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ Phú Yên – H’ra -   GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ  -   GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ  -   GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ  -   GP Kontum
* Lược sử Giáo xứ  -   GP Kontum

* Lược sử Giáo xứ An Mỹ - GP Kontum

* DANH SÁCH TRANG WEB VÀ MẠNG XĂ HỘI CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VÀ CÁC GIÁO PHẬN TẠI VIỆT NAM  ( Ủy ban Truyền thông Xă Hội / HĐGMVN )

* Sức khoẻ tinh thần Nguồn : Website TGP Sài G̣n

* Giáo xứ Hưng Văn (An Thới ) - Phú Quốc

* Lược sử Giáo xứ Phú Xuyên - TGP Huế

* Lược sử Giáo xứ Đông Lâm - GP Hải Pḥng

* Thánh lễ tạ ơn khánh thành ngôi thánh đường và làm phép tượng đài Gx Xuân Ḥa - GP Hải Pḥng

* Giáo Xứ Ba Bàu - GP Phan Thiết đón cha tân Quản xứ
* Thánh lễ thành lập GhBL G̣ Găng - GP Quy Nhơn

* Giáo họ Xuân Phương - Gx Xuân Thuỷ - GP Bùi Chu  khánh thành nhà Mục vụ

* Thánh Lễ Cung Hiến Thánh Đường Giáo Họ Cửa Cạn - GP Phan Thiết

* Thánh lễ Cung hiến nhà thờ Gh Kiên Hảo - GP Long Xuyên
* Giáo xứ Mong Thọ - GP Long Xuyên mừng kỷ niệm 100 năm thành lập

* Giáo xứ An Tân - GP Hải Pḥng đón cha xứ mới:
* Thánh lễ tạ ơn khánh thành trùng tu thánh đường Giáo họ Tiên Yên - Giáo xứ Hà Lai - GP Hải Pḥng
* Thánh lễ khánh thành nhà thờ Gh Quảng An - Gx Hà Lai - GP Hải Pḥng
* Thánh lễ tạ ơn và nghi thức công bố Sắc phong Giáo xứ Cô Tô - GP Hải Pḥng

* Lễ khánh thành nhà thờ Gh Hà Tu - Gx Ḥn Gai - GP Hải Pḥng
* Thánh lễ tạ ơn và công bố Sắc thành lập giáo xứ Thánh Phêrô (Đồng Xá) - GP Hải Pḥng
* Lễ khánh thành trùng tu nhà thờ giáo xứ Xuân Quang - GP Hải Pḥng

* Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức tại giáo xứ Xuân Ḥa - GP Hải Pḥng

* Gx. Quảng Tâm - GP Xuân Lộc đón cha Tân Chánh xứ Phêrô Nguyễn Xuân Huy

* Lược sử Giáo xứ B́nh Điền - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Phường Đúc - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Sơn Thuỷ - A Lưới - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Phú Hậu - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Tây Linh - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Chánh Ṭa Phủ Cam - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Phanxicô Xavier - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Nguyệt Biều - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Ngọc Hồ - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Nam Phổ - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Tây Lộc - TGP Huế
* Lược sử Giáo xứ Kim Long - TGP Huế

* Gx Xuân Triệu - GP Xuân Lộc Đón Hai Cha Tân Chánh xứ và Phó xứ

* H́nh ảnh Gx Cái Hàng - GP Vĩnh Long Chầu Lượt
* H́nh ảnh Gx Tiểu Cần - GP Vĩnh Long Thiếu nhi rước Lễ lần đầu
* H́nh ảnh Gx Nhân Nghĩa - GP Vĩnh Long Mừng Bổn mạng và thiếu nhi lần đầu rước Chúa

* Khánh thành nhà thờ giáo họ Văn Hưng - Gx Tường Loan - TGP Hà Nội

* Lược sử Giáo xứ Nghĩa Hạ - GP Bắc Ninh

* Gx. Yên Lăng - GP Bắc Ninh  Chào đón Cha tân chính xứ Phêrô Đỗ Công Viên

* H́nh ảnh Gx Ḥa Yên - GP Nha Trang rước kiệu bế mạc Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

* Gx Phương Chính - GP Bùi Chu  chầu và mừng lễ quan thầy
* Gx Xuân Thuỷ-GP Bùi Chu : 158 bạn trẻ rước lễ Bao đồng
* Gh Trung Lễ - Gx Liên Thủy - GP Bùi Chu mừng kính Thánh Tổ Phanxicô Chiểu

* Thánh lễ kỉ niệm 20 năm cung hiến nhà thờ và khánh thành vườn ḷng thương xót tại Giáo xứ Phú ốc - TGP Hà Nội
* Giáo xứ Hà Thao - TGP Hà Nội  mừng kính hai Thánh Quan thầy Phêrô và Phaolô
* Thánh lễ đặt viên đá góc và làm phép chuông tại giáo họ Ngọc Hồi - TGP Hà Nội
* Giáo họ Đại Thần - Gx Thụy Ứng - Gh Nội Hồ - Gx Cao Mặt Bền - TGP Hà Nội  mừng bổn mạng Thánh Phêrô
* Giáo xứ Phương Trung: TGP Hà Nội Cung nghinh Thánh Thể trong ngày lễ Kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Kitô

* Lược sử Giáo họ Biệt Lập Kỳ Bương - GP Quy Nhơn

* Thánh lễ bổ nhiệm cha quản nhiệm Gh Biệt Lập Trung Ái - GP Quy Nhơn

* Lược sử Giáo xứ Vạn Hoạch - GP Hải Pḥng

* Lược sử Giáo họ Biệt Lập Vân Canh - GP Quy Nhơn

* Thánh lễ tạ ơn công bố thành lập Tân Giáo xứ Xuân Am - GP Vinh

* Giáo xứ Cẩm Sơn - GP Vinh khai mạc Tuần chầu đền tạ

* Thánh lễ tạ ơn mừng tân Giáo họ Quất Lâm - Gx Yên Kiện - TGP Hà Nội
* Thánh lễ khánh thành trung tâm mục vụ tại Giáo họ Vạn Hà - Gx Tường Loan - TGP Hà Nội

* Đức Giám mục Giáo phận kinh lư Giáo họ biệt lập Vân Canh - GP Quy Nhơn

* Giáo Xứ Tân Hà - GP Đà Lạt Khai Mạc Tháng Hoa

* Giáo xứ Vân Đ́nh - TGP Hà Nội  Niềm vui ngày đón cha tân chính xứ
* Giáo xứ Phương Trung - TGP Hà Nội  Bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ

* Giáo họ Sông Mao - Gx Ḥa Thuận - GP Phan Thiết  Mừng Bổn Mạng

* H́nh ảnh Gx. Sơn Ḥa - GP Bà Rịa  Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Bổn mạng Giáo Lư viên

* Thánh lễ cao điểm tuần chầu lượt Gx Thanh Tân - GP Vinh

Ư kiến, thông tin h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@yahoo.com