Giáo phận Bà Rịa

Nhà thờ Giáo xứ  Vinh Hà

 

Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà
Giáo hạt B́nh Giả

 

Địa chỉ :  thôn Vĩnh An, xă B́nh Giă, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phêrô Nguyễn Châu Sinh (28/4/2016)
Phó xứ     : Linh mục

Tel

064.388-1061

E-mail

FB

Năm thành lập

1955

Bổn Mạng

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. (15/8)

Số giáo dân

4300

Giờ lễ

Chúa nhật     :  

Ngày thường : 

Các nhà thờ lân cận :   Gx Vinh Châu   -  Gx  Ngăi Giao  -  Gx Quảng Thành.

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* H́nh ảnh Gx. Vinh Hà Chầu Thánh Thể thay Giáo phận (25/2/2018)

* Thánh Lễ Rước Lễ Bao Đồng tại Gx Vinh Hà (30/7/2010)
* Thiếu Nhi Thánh Thể Vinh Hà Cắm Trại

 

Lược sử Giáo xứ Vinh Hà

Kỷ Yếu Giáo xứ Vinh Hà

I/ Quá Tŕnh H́nh Thành và Phát Triển

Giáo xứ Vinh Hà trải dài trên một vùng đất rộng 8 hecta, cách thị trấn Ngăi Giao khoảng 1km về phía Đông, nằm theo trục lộ Mỹ Xuân – Ngăi Giao – Xuân Sơn.

Giáo dân lúc ban đầu là 2.100 người, đa số là người gốc Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh. Hai chữ “ Vinh Hà” mang ư nghĩa này. Giáo dân giáo xứ Vinh Hà nguyên là giáo dân thuộc 30 giáo xứ giáo phận Vinh, đă di cư vào Nam từ sau Lễ Phục Sinh năm 1955. Vào đến Sài G̣n ở các trại trung tâm tiếp cư B́nh Đông, Xuân Trường. Đến tháng 10/1955 được các Linh mục Nguyễn Viết Khai, Đoàn Duy Đông, Nguyễn Văn Kiều đem đi B́nh Giả cùng với giáo dân 2 xứ Vinh Châu và Vinh Trung.

Giáo Xứ Vinh Hà từ lúc thành lập, tháng 10/1955 đến năm 1957 thuộc Giáo Hạt B́nh Giả do Cha Phê rô Nguyễn Văn Kiều, chánh xứ tiên khởi của giáo xứ làm Quản hạt trực thuộc Giáo phận Sài G̣n. Từ năm 1957, hạt B́nh Giả được sát nhập vào hạt Long Hương, Giáo phận Xuân lộc. Sau năm 1975, Giáo hạt b́nh Giả lại được thành lập, giáo xứ Vinh Hà là một trong tám giáo xứ của giáo hạt lúc đó.

II/ Các Giáo Họ Trong Giáp Xứ Vinh Hà

Giáo xứ Vinh Hà khởi đầu có 5 họ là: Văn Yên, Gia Ḥa, An Hà, Vĩnh Phước, Vĩnh Lộc.

- Họ Văn Yên gồm giáo dân các xứ : Kẻ Đọng, Kẻ mui, Đông tràng, Tiếp vơ, Yên nhiên, Tràng đ́nh, Tân thành, Trại lê, Tam đa.

- Họ Gia Ḥa hầu hết là giáo dân thuộc xứ Gia ḥa, giáo phận Vinh, Hà Tĩnh.

- Họ An Hà đa số giáo dân vùng Hà Tĩnh thuộc các giáo xứ như Kẻ vang, Tri bản, Vạn căn, Thượng đ́nh, Thị vực và một ít thuộc Nghệ An như Bảo nham, Trung ḥa, Lộc Mỹ.

- Họ Vĩnh Phước đa số giáo dân thuộc các Giáo xứ Thổ hoàng, Kẻ vang, Tân Thành, Tam đa, Trại lê, Vạn căn, Yên lạc, Trang nứa.

- Họ Vĩnh Lộc đa số thuộc hạt Vạn lộc gồm các Giáo xứ Yên lạc, Thượng nậm, Văn Thành, Phú long, Quy chính, Vạn lộc, Phúc yên.

Ngày 05/05/1986, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Lăng, Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc đă ra quyết định phân chia lại ranh giới hai giáo xứ Vinh Hà và Vinh Châu để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi sinh hoạt của hai giáo xứ. Hai họ Văn Yên và Gia Ḥa nguyên thuộc Giáo xứ Vinh Hà nay thuộc Giáo xứ Vinh Châu, hai họ Phi Lộc và Vĩnh Ḥa nguyên thuộc giáo xứ Vinh Châu nay thuộc giáo xứ Vinh Hà.

- Họ Phi lộc nguyên là giáo dân giáo xứ Phi Lộc, giáo phận Vinh, một giáo xứ đă có trước khi thành lập giáo phận, trước năm 1846, c̣n gọi là xứ Đông Thành nay thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ An.

- Họ Vĩnh Ḥa nguyên là giáo dân giáo xứ Vĩnh Ḥa, hạt Đông tháp, giáo phận Vinh, Nghệ An.

III/ Các Linh Mục Quản Xứ

Cha PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KIỀU là Cha xứ tiên khởi của Giáo xứ Vinh Hà. Ngài sinh năm 1903 tại xứ Quan Lăng, hạt Bụt Đà, tỉnh Nghệ An. Thụ phong Linh Mục ngày 21/12/1935 tại nhà thờ chính ṭa Xă đoài do Đức Giám Mục An rê Giu se Bắc (Eloy) chủ phong. Ngài an nghỉ trong Chúa ngày 28/04/1971, thi hài được an táng tại khuôn viên Thánh đường giáo xứ Vinh Hà. Ngài làm Chánh xứ Vinh Hà từ ngày 28/10/1955 đến 28/04/1971.

Cha PHÊ RÔ TRẦN QUANG MINH : Sinh năm 1928 tại giáo xứ Thọ Ninh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngài là Linh Mục thuộc Ḍng Phước Sơn, được nhập Giáo phận Xuân Lộc từ năm 1971. Cha Phêrô Trần Quang Minh là Chánh xứ Vinh Hà từ ngày 16/05/1971 (thay cha Phêrô Nguyễn Văn kiều tạ thế) đến ngày 21/06/1975 th́ Đức Giám Mục giáo phận cho nghỉ tại Giáo họ Phi Lộc. Cuối năm 1975, Ngài phải đi cải tạo mấy năm, sau đó được về nghỉ tại Ṭa Giám mục Xuân lộc và mất tại Sài g̣n ngày 15/11/1987. Linh cửu của Ngài được an táng tại Đất Thánh Xuân lộc và cải táng về giáo xứ Vinh Hà ngày 10/11/2004 ở bên Đài Đức Mẹ, trong khuôn viên Thánh đường Giáo xứ.

Cha PHÊ RÔ NGÔ KỶ : Sinh ngày 09/02/1935 tại Ḥa Ninh, hạt Hướng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng B́nh, Giáo phận Vinh. Thụ phong Linh mục ngày 29/04/1970 tại Vương Cung Thánh Đường Sài G̣n do Đức Giám Mục F.X Trần Thanh Khâm chủ phong. Ngài là linh mục thuộc giáo phận Sài G̣n, v́ nhu cầu cấp thiết nên Cha chính Phaolô Cao Văn Luận (Bề trên Giáo phận Vinh di cư) đă xin phép để ngài nhập giáo phận Xuân Lộc. Ngài là chánh xứ Vinh Hà từ ngày 21/06/1975 đến 15/09/1994. Ngài cũng là Hạt trưởng hạt B́nh Giả từ ngày 05/01/1989 đến năm 1996. Trước khi về làm Chánh Xứ Vinh Hà. Ngài là phó xứ Bắc Hà Sài G̣n.

Cha PHÊ RÔ NGUYỄN VIẾT B̀NH : Từ Tháng 7/1975 đến năm 1986, Giáo xứ Vinh Hà có Cha Phêrô Nguyễn Viết B́nh (Quê quán thuộc họ Trung Hậu, Xứ Xă Đoài, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) là Linh mục thuộc Giáo phận KonTum. Sau 30/04/1975 về nghỉ hưu tại giáo họ Gia Ḥa (B́nh Giả), đă phụ giúp công tác mục vụ với Cha Phêrô Ngô Kỷ rất đắc lực. Từ năm 1986, Ngài làm Chánh Xứ Vinh Trung cho đến ngày tạ thế (04/1995).

CHA GIOAN BAOTIXITA NGUYÊN VĂN BỘ : Sinh năm 1957, tại Quan Lăng, Giáo xứ Vinh Trung, Xă B́nh Trung, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu. Thụ phong Linh mục ngày 17/12/1992 tại nhà thờ Giáo xứ Lam Sơn, Hạt Long Hương, Bà Rịa. Từ năm 1983, Ngài giúp Giáo xứ Hải Đăng (Vũng Tàu). Từ khi làm Linh Mục đến tháng 10/1994 là Chánh xứ Hải Đăng. Ngài là Chánh Xứ Vinh Hà từ ngày 20/10/1994 đến ngày 13/07/2001. Sau đó Ngài về làm Thư Kư Ṭa Giám Mục và phụ trách Đền Thánh Đức Mẹ Băi Dâu (Vũng Tàu).

CHA PHAO LÔ BÙI ĐỨC KỲ: Sinh ngày 21/05/1954. Thụ phong Linh Mục ngày 01/10/1988. Trước năm 1988, Ngài giúp xứ Mai Khôi, Cù bị. Ngài là Chánh xứ Mai Khôi từ năm 1988 đến ngày 15/07/2001. Chánh xứ Vinh Hà từ ngày 15/07/2001 đến ngày 12/09/2008. Quản hạt B́nh Giả từ năm 2004 đến 2008. Thời gian này Cha Phaolô c̣n quản nhiệm Giáo xứ Vinh Trung, Giáo xứ Ngăi Giao, Giáo Xứ B́nh Ba.

CHA GIU SE LÊ THANH: Sinh ngày 11/08/1946 tại Giáo Xứ Thuận Nghĩa, Hạt Thuận nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An. Thụ phong Linh Mục ngày 29/06/1974 tại ĐaKao Sài G̣n do Đức Cha F.X Trần Thanh Khâm chủ phong. Ngài là Cha phó Giáo xứ Vinh Trung từ năm 1976 - 1980. Chánh xứ Văn côi (Xuyên Mộc) và phụ trách toàn vùng Xuyên Mộc từ 15/08/1980 đến 11/07/2005. Chánh xứ Kim long từ 11/7/2005 đến 15/09/2008. Chánh xứ Vinh Hà từ 15/09/2008 đến nay.

IV/ Công Tŕnh Xây Dựng Giáo Xứ

Ngay từ những ngày đặt chân đến B́nh Giả, giáo dân Vinh Hà đă dựng ngay một nhà thờ tạm lợp tranh vách ván. Sau khi đời sống giáo dân đă tạm ổn định, mái tranh vách ván đă được thay bằng tôn.

Năm 1969, Cha Phêrô Nguyễn văn Kiều đă khởi công xây dựng lại thánh đường với thiết kế khung kèo thép, mái tôn, tường xây, cửa thép. Mặt tiền và tháp nhà thờ đổ bê tông cốt thép cao 23m. Thi công xong phần mặt tiền và các móng cột th́ cha già Phêrô qua đời vào ngày 28/04/1971.

Ngày 16/05/1971, Cha Phê rô Trần Quang Minh về nhận giáo xứ và tiếp tục công tŕnh cho đến khi hoàn tất. Thánh lễ khánh thành nhà thờ được Đức Giám Mục Giuse Lê văn Ân, Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc chủ sự ngày 23/02/1973.

Năm 1975, Cha Phêrô Ngô Kỷ về nhận giáo xứ, ngài đă tu bổ, bảo tŕ và thay mới mái tôn nhà thờ, thiết kế thêm gác đàn, xây thêm một pḥng hội, làm lại tháp chuông và xây dựng lại nhà xứ mới như hiện nay.

Năm 1995, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bộ về nhận giáo xứ. Cuối năm 1999, v́ nhận thấy số giáo dân càng ngày càng đông, ngôi thánh đường trở nên chật hẹp và cũng đă xuống cấp, nên cha Gioan đă quyết định xây lại ngôi nhà thờ mới ngay trên vị trí ngôi nhà thờ cũ với diện tích gấp đôi. Được sự cho phép của Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, cùng với sự hưởng ứng nhiệt t́nh của giáo dân, ngôi thánh đường mới đă được khởi công ngày 18/11/2000 và được Đức Cha Tô Ma Nguyễn văn Trâm làm phép đặt viên đá đầu tiên ngày 06/02/2001. Sau 6 tháng thi công, vừa xong phần đổ bê tông mái, cha Gioan baotixita được điều về Trung Tâm Băi Dâu. Ngoài việc xây dựng nhà thờ mới, ngài cũng đă xây dựng nhiều công tŕnh như nhà hội, nhà thờ tạm, tường xây bao quanh nhà thờ và nhà xứ.

Ngày 16/07/2001, Cha Phaolô Bùi Đức Kỳ về nhận giáo xứ, ngài đă bắt tay ngay vào công tŕnh nhà thờ đang xây dựng dở dang. Sau 2 năm vất vả khó nhọc, Cha Phaolô cũng đă hoàn thành xong được ngôi thánh đường.

Ngày 18/12/2003 là ngày Cung Hiến Thánh Đường và Thánh Hiến Bàn Thờ giáo xứ Vinh Hà do Đức Cha Phao lô Maria Nguyễn Minh Nhật chủ tế.

Ngoài công tŕnh thánh đường, Cha Phaolô c̣n lam một số công tŕnh khác như: Tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời trước khuôn viên Thánh Đường, 14 chặng đường Thánh Giá, lối đi lát gạch, thảm cỏ xanh nơi khuôn viên nhà thờ và nhà xứ ...

Ngày 15/09/2008, Cha Giuse Lê Thanh về nhận giáo xứ. Vừa về giáo xứ, cha Giuse đă bắt tay ngay vào công việc tu sửa một pḥng sinh hoạt giáo xứ với đầy đủ tiện nghi. Tiếp đến là việc bảo tŕ Thánh Đường, xây thêm các pḥng học giáo lư, đóng thêm bàn ghế … Đặc biệt, Cha Giuse rất quan tâm đến việc học hỏi giáo lư và đời sống đức tin của giáo dân, nên Ngài thường tổ chức các cuộc thi giáo lư, giờ đạo đức, rước kiệu v.v….

Ngoài các công tŕnh xây dựng vật chất, các cha về nhận giáo xứ Vinh Hà (nhờ công đức của Cha cố Phêrô để lại), các Cha đều xây dựng công tŕnh tâm hồn con người. Nói chung, giáo dân giáo xứ Vinh Hà tương đối ngoan hiền, luôn biết vâng lời chủ chăn, đó là nhờ sự dạy dỗ chu đáo của các cha.

- Thánh Bổn Mạng Giáo Xứ Vinh Hà : Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
- Ngày Mừng kính : 15/08

- Các Giới : Giới Gia trưởng, Giới Hiền Mẫu, Giới Trẻ, Giới Thiếu Nhi

- Các Hội đoàn: Hội Cầu nguyện, Hội đoàn Con Đức Mẹ

- Các Ca đoàn: Ca đoàn Xứ, Ca đoàn Gia trưởng, Ca đoàn Hiền mẫu, Ca đoàn Giới Trẻ, Ca đoàn Thiếu Nhi, Ca đoàn Ơn gọi

- Cộng đoàn Ḍng Tu : Cộng đoàn Chúa Quan Pḥng

- Số gia đ́nh công giáo : 1056

- Số giáo dân : 4300

Vinh Hà ngày 15 tháng 08 năm 2009

Nguyễn Đ́nh Tường

.........................

QUÁ TR̀NH H̀NH THÀNH & PHÁT TRIỂN GX VINH HÀ

Nguồn : Website GP Bà Rịa

Năm 1955, khoảng 1300 di dân Công Giáo góp từ 30 giáo xứ gốc giáo phận Vinh, mà đa số là người Hà Tĩnh, theo cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều đến vùng đất hoang vu này lập xứ. Họ đặt tên xứ mới là Vinh Hà để nhắc nhớ nguồn gốc của ḿnh. Một ngôi nhà nguyện thô sơ đă sớm được h́nh thành để cộng đoàn tập trung cầu nguyện, dâng lễ và xây dựng nề nếp sống đạo chung.

Địa bàn giáo xứ thuở ban đầu có chiều dài khoảng 2 km, trải dọc theo trục lộ Vinh Trung – Ngăi Giao, song song với xứ bạn Vinh Châu và được chia thành năm giáo họ: Văn Yên, Gia Hoà, An Hà, Vĩnh Phước, Vĩnh Lộc.

Ngày 05.05.1986, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Lăng, Giám Mục giáo phận Xuân Lộc đă ra quyết định phân chia lại ranh giới hai giáo xứ Vinh Hà và Vinh Châu để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi sinh hoạt của hai giáo xứ. Hai họ Văn Yên và Gia Hoà nguyên thuộc giáo xứ Vinh Hà nay thuộc giáo xứ Vinh Châu, hai họ Phi Lộc và Vĩnh Hoà nguyên thuộc giáo xứ Vinh Châu nay lại thuộc giáo xứ Vinh Hà.

Được thiên nhiên phú ban cho vùng đất ph́ nhiêu; nhờ ḷng đạo đức được xây dựng vững chắc từ giáo phận Vinh quê mẹ, cộng đoàn đă mau chóng ổn định cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, giáo xứ luôn ghi khắc công ơn của các vị chủ chăn qua bao năm tháng đă và đang tận tuỵ phục vụ và hướng dẫn cộng đoàn:

- Cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều,chánh xứ tiên khởi: 1955 – 1971.
- Cha Phêrô Trần Quang Minh,chánh xứ: 1971 – 1975.
- Cha Phêrô Ngô Kỷ,chánh xứ: 1975 – 1994.
- Cha Gioan B. Nguyễn Văn Bộ,chánh xứ: 1994 – 2001.
- Cha Phaolô Bùi Đức Kỳ,chánh xứ: 2001 – 2008.

- Cha Giuse Lê Thanh, chánh xứ: 2008 – nay.

CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT & SINH HOẠT GIÁO XỨ

Ngay từ những ngày đặt chân đến B́nh Giă, giáo dân Vinh Hà đă dựng một nhà thờ tạm mái tôn vách ván.

Năm 1969, cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều đă khởi công xây lại thánh đường với thiết kế khung kèo thép, mái tôn, tường xây, cửa thép. Mặt tiền và tháp nhà thờ cao 23m đổ bê tông cốt thép. Ngày 28.04.1971, cha Phêrô tạ thế khi công tŕnh đang dang dở.

Ngày 16.05.1971, cha Phêrô Trần Quang Minh về kế nhiệm và tiếp tục công tŕnh cho đến khi hoàn tất. Đức Giám Mục giáo phận Xuân Lộc đă về chủ sự Thánh Lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ vào ngày 23.02.1973.

Năm 1975, cha Phêrô Ngô Kỷ về nhận giáo xứ, ngài đă tu bổ, bảo tŕ, và thay mới mái tôn nhà thờ, thiết kế thêm gác đàn, xây thêm một pḥng hội, làm lại tháp chuông và xây lại nhà xứ mới như hiện nay. Cha Phêrô cũng đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi và sống Lời Chúa. Nhiều bạn trẻ có được kiến thức vững chắc về Thánh Kinh nhờ công khó của Ngài.

Ngôi nhà thờ hiện nay được cha GioanB. Nguyễn Văn Bộ khởi công xây dựng vào năm 2000 và được cha Phaolô Bùi Đức Kỳ hoàn thành vào năm 2003. Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đă dâng Thánh Lễ Cung Hiến Thánh Đường và Thánh Hiến Bàn Thờ vào ngày 18.12.2003.

Trong thời gian này, các cha và giáo xứ cũng đă xây dựng được những công tŕnh khác, như: nhà hội, tường xây bao quanh nhà thờ và nhà xứ, tượng đài Đức Mẹ hồn xác lên trời, 14 chặng đường Thánh Giá, lối đi lát gạch, thảm cỏ xanh nơi khuôn viên nhà thờ và nhà xứ…

Năm 2008, vừa về nhận xứ, cha Giuse Lê Thanh đă bắt tay ngay vào công việc tu sửa một pḥng sinh hoạt giáo xứ với đầy đủ tiện nghi, xây thêm các pḥng học giáo lư, đóng thêm bàn ghế…đặc biệt,cha Giuse rất quan tâm đến việc học hỏi giáo lư và đời sống đức tin của giáo dân, nên ngài thựng tổ chức các cuộc thi giáo lư, giờ đạo đức, rước kiệu v.v…

Bên cạnh đó, sự hiện diện, đồng hành và phục vụ của cộng đoàn nữ tu ḍng Chúa Quan Pḥng cũng đă đem lại nhiệu thiện ích thiêng liêng cho giáo xứ.

Chung lại, nhờ công khó của quư Mục Tử và ḷng nhiệt thành của giáo dân mà giáo xứ Vinh Hà ngày nay có được diện mạo khang trang và một cộng đoàn sống đạo có chiều sâu. 18 linh mục và 24 nam nữ tu sĩ xuất thân từ giáo xứ có thể xem là Hồng Ân Chúa ban tặng cho một cộng đoàn luôn kiên vững trong Niềm Tin và nồng nhiệt trong Đức Ái.

Nguồn : Website GP Bà Rịa

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Vinh hà

Xem thêm :

[ H́nh ảnh Gx. Vinh Hà Chầu Thánh Thể thay Giáo phận (25/2/2018) ]

[ H́nh ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Phaolô Lê Trần Hoàng Phan tại Gx Vinh Hà ]

Nhà thờ giáo xứ Vinh Hà

Do cha JB Nguyễn Văn Bộ khởi công vào năm 2000 và được cha Paul Bùi Đức Kỳ hoàn thành vào năm 2003.

Thánh lễ cung hiến Thánh Đường và Cung Hiến Bàn Thờ ngày 18.12.2003

Nguồn : Paulusvux

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]