Giáo Phận Bà Rịa

Giáo xứ Long Tâm
 
 

Thánh lễ Chào đón Cha Tân Chánh xứ Giáo xứ Long Tâm

Vào lúc 09g00 ngày 07.5.2018, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa đă chủ sự Nghi thức nhận xứ của Cha Tổng Đại diện Giuse Vơ Công Tiến. Sau hơn 9 năm coi sóc Giáo xứ Ḥa Thuận, Cha Giuse vừa được bổ nhiệm làm chủ chăn cộng đoàn Giáo xứ Long Tâm – Hạt Bà Rịa. Vị chủ chăn tiền nhiệm của đoàn chiên Long Tâm là Cha Giuse Đinh Phước Đại (được bổ nhiệm làm Chánh xứ Ḥa Thuận – Hạt Xuyên Mộc).

Cùng hiện diện và hiệp thông trong nghi thức nhận xứ có Cha Chưởng ấn, Cha Giám đốc Chủng viện Thánh Tôma, quư cha quản hạt và quư cha, quư tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Ḥa Thuận, Long Tâm, Giáo họ Phú Vinh và các giáo xứ mà Cha Tổng Giuse đă từng phục vụ.

Sau khi cộng đoàn khẩn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Cha Chánh Văn pḥng Ṭa Giám mục công bố văn thư bổ nhiệm Cha Giuse Vơ Công Tiến làm Chánh xứ Long Tâm. Sau đó, chính tay Đức cha đă trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ.

Linh mục Chánh xứ là người thay mặt giám mục giáo phận để thánh hóa và giáo huấn cộng đoàn. Điều đó được biểu lộ qua việc Cha Tân Chánh xứ nhận Dây Các Phép (việc thánh hóa) và Sách Tin mừng (việc giáo huấn) từ Đức cha Emmanuel.

Huấn dụ cộng đoàn hiện diện, Đức cha chia sẻ về tác vụ của các linh mục được sai đi không chỉ để để thực hiện các công tŕnh vật chất hay tổ chức các sinh hoạt mục vụ nhưng với cùng đích là đem ơn Chúa đến cho cộng đoàn. Và tất cả các việc làm bên ngoài hay các nỗ lực khác để làm thăng tiến đời sống đức tin của các tín hữu phải luôn được gói trọn trong chính niềm tin, lời dạy, sự hướng dẫn với sức mạnh của ơn thánh và tất cả đều v́ danh Chúa.

Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện không chỉ cho các cha, mà c̣n cầu nguyện cho cộng đoàn, cho các giáo xứ, giáo họ trong giáo phận. Ngài nói: “Các cha được sai đến nhưng điều quan trọng là cộng đoàn được thăng tiến. Các cha đến để giúp cộng đoàn ngày càng được lớn lên trong t́nh yêu, trong ơn sủng của Chúa. Hôm nay Cha Tổng Đại diện đến với cộng đoàn là để chăm sóc hướng dẫn cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành và xin cho mỗi người chúng ta cùng luôn cộng tác với nhau để mở mang nước Chúa, để làm cho danh Chúa ngày càng được vẹn toàn…”

Trong tâm t́nh tri ân, một vị đại diện ban hành giáo đă thay mặt cộng đoàn giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức cha, Cha Cựu Chánh xứ, quư cha cùng mọi người, đặc biệt chào mừng Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đến, trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn, Cha Tân Chánh xứ Giuse bày tỏ công khai lời tuyên xưng đức tin và lời thề hứa trung thành trước khi lănh nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội.

Sau lời tuyên thệ, Cha Tân Chánh xứ chính thức nhận sứ vụ qua các nghi thức: mở cửa Nhà Tạm, ngồi ṭa giải tội, ngồi ghế chủ tọa và kí nhận biên bản bàn giao.

Nghi thức nhậm xứ kết thúc. Cộng đoàn hiệp cùng Cha Cha Tân Chánh xứ Giuse dâng thán lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho sự b́nh an, hiệp nhất của cộng đoàn Giáo xứ Long Tâm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTT. Hạt Bà Rịa

Nguồn : Website GP Bà Rịa

 

 

[Trở về đầu trang ]