Giáo Phận Ban Mê Thuột

Nhà thờ Giáo Xứ Tân Lập

 

Nhà thờ Giáo xứ Tân Lập
Giáo hạt Phước Long

 

Địa chỉ : Xă Tân Lập, H. Đồng Phú, Tỉnh B́nh Phước ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Giuse Nguyễn Đ́nh Chung

Tel

0651-384-2476

E-mail

giaoxutanlap@yahoo.com.vn

Năm thành lập

  21.5.1987

Bổn mạng

Đức Mẹ Lên Trời

Số giáo dân

2107

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường : 

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* H́nh ảnh Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli thăm Gx Tân Lộc (6/12/2015)
* GX. Tân Lập: Vui Trung Thu (14/9/2011)
* Sinh hoạt giáo xứ Tân Lập trong tháng 8/2011

 

Lược sử Giáo xứ Tân Lập

1. Tên gọi: TÂN LẬP

Xă Tân Lập, H. Đồng Phú, Tỉnh B́nh Phước

Hạt Phước Long.

Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời. Kính ngày 15/08

2. Ngược ḍng thời gian:

- Vùng đất thuộc Giáo xứ Tân Lập ngày nay là nơi định cư của bà con quận 10 – Sài G̣n đi xây dựng vùng kinh tế mới vào những năm 1976 - 1977. Do hoàn cảnh, điều kiện sống khó khăn phần lớn bà con đă trở lại Sài G̣n.

- Năm 1978 số đông giáo dân gốc từ Giáo phận Thái B́nh đến lập nghiệp. Họ quy tụ

lại thành một Xóm Đạo, khoảng 25 gia đ́nh, có trên dưới 150 người. Họ qui tụ lại với nhau để đọc kinh cầu nguyện.

- Năm 1980 Cha Giuse Trần Thái Hiến quản xứ Phước Vĩnh, Hạt Phước Thành, Giáo phận Phú Cường chăm lo việc mục vụ cho bà con.

- Ngày 05/08/1988 Cha Giuse Trần Thái Hiến công bố thành lập Giáo họ.

- Ngày 27/01/1991 khởi công xây dựng nhà thờ họ Tân Lập và ngày 13/05/1992

khánh thành nhà thờ.

Ngày 01/01/1994 Giáo họ Tân Lập được trao trả lại cho Giáo phận Ban Mê Thuột.

- 1995 Cha Phaolô Vơ Quốc Ngữ đă xin Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực nâng Giáo họ Tân Lập lên hàng Giáo xứ.

Lúc đó Tân Lập có khoảng 500 giáo dân.

- Ngày 31/10/1997 cha Irênê Nguyễn B́nh Tĩnh làm Cha xứ tiên khởi đến ngày

10/08/2004 Cha về hưu dưỡng tại Ṭa Giám mục Ban Mê Thuột.

- Từ 13.08.2004 đến 13.08.2006 Cha Micae Trần Thế Hải về nhận xứ.

- Từ 14.09.2006 đến nay Cha Giuse Nguyễn Đ́nh Chung được bổ nhiệm làm quản xứ.

* Các Linh mục phó xứ.

- 1998 - 2000 Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ

- 2000 - 2002 Cha Phêrô Ngô Anh Tấn

- 9.2005 - nay Cha Vinh Sơn Mai Văn Ḥa

3. Số giáo dân hiện nay: 1861 nhân danh

- Nghề nghiệp: làm rẫy, làm thuê mướn.

4. Cộng đoàn ḍng tu:

- Tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu thế đến giáo xứ 1998. Hiện diện giữa bà con lương dân để loan báo Tin Mừng cho họ.

5. Giáo xứ có 3 Giáo họ

1. Tân Ḥa: thành lập năm 1989, có 1.172 giáo dân.

2. Tân Lợi: thành lập năm 1992, có 320 giáo dân

3. Tân Điền: thành lập ngày 24.04.1994, có 369 giáo dân.

Cả 03 Giáo họ đều đă có nhà thờ khá kiên cố, ổn định cơ sở vật chất.

6. Các đoàn thể công giáo tiến hành

- Le gio Mariae 1997

- Các bà mẹ Công Giáo: 1997

- Huynh đoàn Đa Minh: 2007

- Tận hiến Đồng Công.

* Nguồn :  Trang Web Giáo phận Ban Mê Thuột

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Tân Lập

H́nh ảnh Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli thăm Gx Tân Lộc (6/12/2015)

Nguồn : Website Gx Vinh Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]