Giáo phận Bùi Chu

Nhà thờ Giáo xứ Xuân Hóa

 

Nhà thờ Giáo xứ Xuân Hóa
Giáo hạt Tứ Trùng

 

Địa chỉ : Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định    ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Đaminh Lê Văn Tri, CMC
                 Linh mục Dom Trần Đức Tâm (nghỉ hưu)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

2089

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường : 

Các nhà thờ lân cận :   Gh Xuân Phong  -  Gx Phương Chính  -  Gx Xuân Chính

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo xứ Xuân Hóa

< chưa có >

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Xuân Hóa

Credit of svbuichu.com

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com