Gio Phận Bi Chu

Gio xứ Trung Lao

 

Thư ngỏ xin trợ gip ti thiết nh thờ Gx Trung Lao

 

Nguồn : Website GP Bi Chu

 

 

[Trở về đầu trang ]