Giáo Phận Bùi Chu

Giáo Xứ Tương Nam

< Nguồn :  Đặng Thanh Hải >
 

Giáo xứ Tương Nam mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Chiều thứ 7 ngày 14/05/2016 Lễ Vọng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống TOÀN THÊ cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tương Nam đă hân hoan tế hoa và dâng hoa đồng tiến kính Đức mẹ và mừng đại lễ trọng thể.

Không khí ngày đại lễ trở nên long trọng và sốt sắng hơn bằng cuộc rước hoa cung nghinh Đức Mẹ và dâng hoa đồng tiến của các đội hoa trong giáo xứ. Ngoài ra c̣n có sự hiện diện của đội tế hoa của quư ông gia trưởng đến từ giáo xứ Qũy Ngoại- giáo hạt Liễu Đề là nơi cha Giuse Đỗ Văn Đường đă từng phụ trách. Sau cuộc rước tất cả các đội hoa đă quy tụ trước tôn nhan Đức Mẹ tại tiền sảnh cuối nhà thờ giáo xứ, quư ông gia trưởng giáo xứ Qũy Ngoại đă mở đầu buổi dâng hoa đồng tiến bằng cuộc tế hoa dài gần 20 phút. Đây là một h́nh thức dâng hoa cổ trong giáo phận và đây cũng là buổi tế hoa đầu tiên trong giáo xứ mà rất nhiều người lần đầu tiên được chứng kiến. Sau đó ba đội hoa trong giáo xứ đă cũng nhau dâng hoa đồng tiến tôn kính Đức Mẹ trong tháng hoa.

Ngay sau buổi dâng hoa đồng tiến là thánh lễ vọng mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống do cha chánh xứ Phao-lô Vũ Minh Ḥa chủ tế, cha phụ tá Giuse Đỗ Văn Đường đồng tế và chia sẻ Lời Chúa. Ngài đă diễn giải về Chúa Thánh Thần cho cộng đoàn một cách cụ thể và rất rơ nét với 3 ư chính yếu: Chúa Thánh Thần ở trong Cựu ước : “Thần Khí bay là là trên mặt đất”(Sáng thế, chương 3), Chúa Thánh Thần trong Chúa Giê-su Ki-tô “Chúa Thánh Thần dưới h́nh dáng chim bồ câu khi Chúa Giê-su chịu phép rửa”và Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh Công giáo. Thánh lễ tiếp tục với phụng vụ Thánh Thể.

Sau khi lănh nhận phép lành cuối lễ,tất cả cộng đoàn giáo xứ đă quy tụ bên linh đài Đức mẹ La Vang trong khuân viên giáo xứ để cầu xin b́nh an trong gia đ́nh và cho giáo xứ. Đây là một trong những h́nh thức cầu nguyện đặc biệt đă trở thành truyền thống trong giáo xứ sau mỗi thánh lễ tối thứ 7 bằng lời kinh Mân Côi đơn sơ mộc mạc mà Đức Mẹ rất thích. Cả cộng đoàn ra về trong b́nh an của Chúa, ơn lành của Mẹ và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.

BTT Tương Nam