Giáo Phận Cần Thơ

Giáo xứ Sóc Trăng
 
 

Giáo xứ Sóc Trăng Khai Mạc Năm Thánh Thương Xót

Ḥa nhịp với Giáo hội trong Năm Thánh Ḷng Thương Xót, qua Tông Sắc Misericordiae Vultus của Đức Thánh Cha Phanxicô, và theo quyết định thực hành mục vụ năm 2016 của Giáo phận Cần Thơ, Nhà thờ Sóc Trăng cũng là một trong các nhà thờ trạm của Giáo phận Cần Thơ, hôm nay ngày 18/12/2015 Nhà thờ Sóc Trăng tổ chức Thánh lễ khai mạc NĂM THÁNH – LÒNG THƯƠNG XÓT.

Đúng 9 giờ sáng, giáo dân các họ đạo hạt Sóc Trăng cũng đã tề tựu trong nhà thờ, sau phần nghi thức sám hối và Bí tích Hoà giải, cộng đoàn cùng tiến ra phía trước sân nhà thờ để tham dự nghi thức MỞ CỬA THÁNH. Cha Quản hạt Phanxicô Phan Văn Triêm chủ tế thánh lễ cùng với Quý Cha Phó họ đạo Sóc Trăng, Cha Đônimicô Cựu Giám Đốc Chủng Viện Thánh Quý, Quý Cha Sở các họ đạo Mỹ Xuyên, Đại Ngãi, Ba Rinh, Tam Sóc, Nhu Gia, Chàng Ré, Sa Keo, Hoà Hinh, Hoà Lý. Ước khoảng hơn 1.000 giáo dân trong đó có các Hội đoàn và Nữ tu Cộng đoàn Chúa Quan Phòng Sóc Trăng, Nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ.

Khởi sự Thánh lễ Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp ý cầu nguyện cho các thành phần dân Chúa, để xứng đáng sống trọn năm Thánh Lòng Thương Xót.

Trong bài giảng lễ, Cha Quản Hạt nêu bật các ý lực sống theo thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng, một số người muốn thay đổi cuộc đời nên hỏi thánh nhân: “Chúng tôi phải làm ǵ?”. Thái độ của họ thành khẩn, đơn sơ, hiểu biết và đầy quyết tâm. Để trả lời, thánh nhân đưa ra những hướng dẫn thật cụ thể. Đó là: Phải làm những việc cụ thể. Hai thái độ cơ bản phải có là công b́nh bác ái. Bác ái là chia sẻ: “Ai có hai áo, th́ chia cho người không có, ai có ǵ ăn, th́ cũng làm như vậy”. Như thế, bác ái không phải là bố thí những ǵ dư thừa, nhưng phải là chia sẻ trong tinh thần “nhường cơm sẻ áo”. Công b́nh cũng không phải là điều ǵ quá phức tạp. Chỉ đơn sơ giữ đúng luật pháp: nhân viên thu thuế “Đừng đ̣i hỏi quá mức ấn định”. Và khi thi hành luật pháp binh lính phải có ḷng nhân ái chứ đừng cậy quyền thế áp bức và nhất là bóc lột người khác: “Chớ dùng vũ lực, cũng đừng vu khống mà tống tiền người ta”. Tuy đơn sơ, thiết thực nhưng lại rất quan trọng để được ơn cứu độ. Mỗi người hăy thực hiện công b́nh bác ái trong đời sống thường ngày của ḿnh, với những người sống chung quanh ḿnh.

Thánh lễ kết thúc nhưng niềm hy vọng, trông cậy nơi Ḷng Thương Xót Chúa của người Kitô hữu là được làm con Chúa, là anh em với nhau được nối dài và đan xen vào cuộc sống trần thế, mỗi người ý thức hơn vì mình phải trở nên muối mặn cho đời, nên ánh sáng soi rọi vào nơi tăm tối để Lòng Thương Xót Chúa lan tràn trên khắp mặt đất.

Gs.NĐX

BAN MVTT-HẠT ST