Giáo phận Đà Lạt

Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Giáo hạt Bảo Lộc

 

Địa chỉ :   ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phêrô Pham Minh Trí

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

6-1993 - 12/2/2015 thành Giáo xứ

Bổn Mạng

Đúc Mẹ Hằng Cứu Giúp (10/10)

Số giáo dân

2100

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường : 

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* H́nh Ảnh Lễ Giáng Sinh Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (24/12/2015)
* NGHỊ ĐỊNH THIẾT LẬP GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (12/2/2015)

 

Lược sử Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Từ 12/2/2015, Giáo họ Đúc Mẹ Hằng Cứu Giúp được nâng lên thành Giáo xứ

Trước năm 1975 nơi đây là khu vườn chè, có diện tích 90 ha do các hộ dân Tân Bùi thời đó quản lư. Sau năm 1975, được chính quyền xă đặt làm khu giăn dân, phân chia từng lo cho dân cư trong xă và dân noi khác đến ở.

Hoàn cảnh ra đời của Giáo họ có nhiều khó khăn. Vào năm 1988, về mặt Giáo quyền th́ thuộc Giáo họ Tân Thịnh, các cụ trong làng tổ chức đọc kinh từng gia đ́nh, với tính cách khu xóm. Đến năm 1993, kêu gọi các gia đ́nh tổ chức mua đất lập Nhà Đền. Người đầu tiên đứng ra tổ chức là ông Ngô Viết Vụ. Đến tháng 6-1993, Cha Quản xứ Giuse Dương Ngọc Châu thành lập Giáo họ và đặt tên là Giáo họ Mẹ Hằng Cứu Giúp, được tách ra từ Giáo họ Tân Thịnh.

Lễ Quan Thầy Giáo họ được kính trong thể vào ngày 10-10 hàng năm.

Giáo họ chia ra làm 5 khu, mỗi khu có một Khu trưởng phụ trách:

1. Khu 1 : ông Đaminh Đặng Văn Ước.
2 Khu 2 : ông Giuse Hoàng Thanh B́nh
3 Khu 3 : ông Phanxicô Nguyên Hân Thoại
4 Khu 4 : ông Gioan Baotixita Trần Văn Ḥa
5 Khu 5 : ông Giuse Ngô Văn Cẩn

Hiện nay, Giáo họ gồm 430 gia đ́nh Công giáo với 2.100 nhân khẩu.

CÁC ĐOÀN THỂ:

1. Đội Mai táng : được thành lập vào ngày 10-10-1992, gồm có 40 người tham gia. Ngoài công việc chính của Đội là lo liệu việc mai táng người trong Giáo họ qua đời, Đội c̣n phụ trách giờ kinh tối vào Thứ Sáu hàng tuần tại Nhà Đền Giáo họ.

2. Hội Đồng hương Xuân Bảng ( Kẻ Bảng ) : được thành lập năm 1994, gồm 50 người. Hội phụ trách giờ kinh tối Thứ Ba hàng tuần tại Nhà Đền Giáo họ.

3. Ca đoàn : được thành lập vào ngày 24-6-1993, gồm có 30 anh chị em ca viên. Thánh Gioan Baotixita được chọn làm Bổn Mạng. Ngoài công việc chuyên môn là phụ trách hát lễ Chúa Nhật tại Nhà Đền Giáo họ, Ca đoàn c̣n phụ trách hát lễ tại Nhà Thờ Giáo xứ theo tuần được phân chia ( 9 tuần một lần ). Ca đoàn tập tập hát và sinh hoạt vào các tối Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30

4. Hôi Gia Trưởng : được thành lập vào ngày 01-5-2000 gồm có 30 người tham gia. Hội phụ trách giờ kinh tối Thứ Tư hàng tuần tại Nhà Đền Giáo họ và sinh hoạt tại Giáo xứ vào Thứ Tư đầu tháng.

5. Hôi Hiền mâu : được thành lập năm 1993, gồm có 100 hội viên. Hội phụ trách giờ kinh tối Thứ Bảy hàng tuần tại Nhà Đền Giáo họ và sinh hoạt định kỳ tại Giáo xứ.

6. Hội Phụ Huynh Giáo lư : được thành lập vào năm 2002, hiện có 6 người. Hiện nay hội phụ trách giờ chầu vào tối Chúa Nhật hàng tuần tại Nhà Đền Giáo họ.

7. Hội Giúp Lễ : trách nhiệm các lễ trong Giáo họ

8. Hội trống : trách nhiệm các cuộc rước kiệu, đám tang.

9 Ban Giáo ly : Tổng số học sinh các lớp Giáo lư là : 348 em.

Tổng số Giáo lư viên là : 21 người.

NHÀ ĐỀN GIÁO HỌ:

Năm 1993, Giáo họ đă mua khu đất Nhà Đền hiện nay từ lô đất của một tư nhân với một căn nhà có diện tích 55m2. Sau đó dựng tạm một ngôi Nhà Đền bằng gỗ lợp tôn, mặt cuối Nhà Đền quay về hướng nam.

Tháng 8-1998, Nhà Đền được chỉnh trang, làm thêm gian cung thánh, tôn tạo nền, xoay Nhà Đền mặt cuối về hướng đông, xây hàng rào, làm cổng.

Nhà Đền Giáo họ hiện nay có kích thước dài 23m, rộng 17m, vách gỗ, mái lợp tôn, đầu Nhà Đền có gác chuông.

Tháng 8-2003, Giáo họ mua thêm 3.089m2 đất giáp ranh sau Nhà Đền. Tổng diện tích hiện nay là 5.862m2.

Tại Nhà Đền Giáo họ, có Thánh Lễ hàng tuần vào ngày Chúa Nhật. Hàng ngày vào buổi tối có đánh chuông đọc kinh khấn Đức Mẹ, phân chia cho các hội đoàn trong Giáo họ phụ trách. Các hội đoàn trong Giáo họ cũng có Lễ Bổn mạng riêng.

BAN PHẦN VIỆC GIÁO HỌ QUA CÁC THỜI KỲ :

Nhiệm kỳ 1991 – 1994

Thời Cha Quản xứ Phêrô Hoàng Ngọc Dao

TÊN THÁNH – TÊN GỌI CHỨC DANH

1 Đaminh Ngô Viết Vụ Trùm Chánh

Nhiệm kỳ 1994 – 1997

Thời Cha Quản xứ Phêrô Hoàng Ngọc Dao

TT TÊN THÁNH – TÊN GỌI CHỨC DANH

1 Giuse Trần Văn Ngôn Trùm Chánh
2 Giuse Trịnh Đ́nh Nhất Trùm Phó
3 Giuse Trần Văn Hữu Quản Giáo
4 Vinhsơn Ngô Văn Tẩu Quản Giáo
5 Maria Đặng Thị Hồng (Kiện) Quản Giáo
6 Maria Nguyễn Thị Dịu Quản Giáo

Nhiệm kỳ 1997 – 2000

Thời Cha Quản xứ Phêrô Hoàng Ngọc Dao

TT TÊN THÁNH – TÊN GỌI CHỨC DANH

1 Đaminh Ngô Viết Vụ Trùm Chánh
2 Vinhsơn Ngô Văn Tẩu Trùm Phó
3 Tômasô Nguyễn Văn Huynh Quản Giáo
4 Phaolô Trần Đức Ngoạt Quản Giáo
5 Maria Đặng Thị Hồng (Kiện) Quản Giáo
6 Anna Nguyễn Thị Dịu Quản Giáo

Nhiệm kỳ 2001 – 2004

Thời Cha Quản xứ Phêrô Hoàng Ngọc Dao

TT TÊN THÁNH – TÊN GỌI CHỨC DANH

1 Vinhsơn Ngô Văn Tẩu Trùm Chánh
2 Đaminh Nguyễn Văn Tân Trùm Phó
3 Phaolô Trần Đức Ngoạt Trùm Phó
4 Tômasô Phạm Công Thịnh Quản Giáo
5 Martinô Mai Đ́nh Phược Quản Giáo
6 Anna Nguyễn Thị Dịu Quản Giáo
7 Maria Đặng Thị Hồng (Kiện) Quản Giáo

Nhiệm kỳ 2004 – 2007

Thời Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Đức Cường

TT TÊN THÁNH – TÊN GỌI CHỨC DANH

1 Đaminh Nguyễn Văn Vấn Trùm Chánh
2 Martinô Mai Đ́nh Phược Trùm Phó
3 Tômasô Phạm Công Thịnh Trùm Phó
4 Giuse Nguyễn Duy Đức Quản Giáo
5 Giuse Hồ Ngọc Ẩn Quản Giáo
6 Maria Lê Thị Thái Ḥa Quản Giáo
7 Maria Vũ Thị Thược Quản Giáo

Nhiệm kỳ 2007 – 2010

Thời Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Đức Cường

TT TÊN THÁNH – TÊN GỌI CHỨC DANH

1 Đaminh Nguyễn Văn Vấn Trùm Chánh
2 Martinô Mai Đ́nh Phược Trùm Phó
3 Phanxicô Nguyễn Huấn Thoại Quản Giáo
4 Giuse Nguyễn Duy Đức Quản Giáo
5 Maria Nguyễn Thị Tươi Quản Giáo
6 Maria Nguyễn Thị Thơm Quản Giáo

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

....................

NGHỊ ĐỊNH THIẾT LẬP

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Từ năm 1975, do tác động của di dân, giáo xứ Tân Bùi đă h́nh thành nhiều giáo họ mới, trong đó có giáo họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau khi đă chia tách và thiết lập 3 giáo xứ mới là Suối Mơ, Lê Bảo Tịnh và Mẹ Thiên Chúa, địa giới giáo xứ Tân Bùi vẫn c̣n quá rộng với số giáo dân là 12.500 người, trong đó có giáo họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với 2500 tín hữu. Nay, sau khi đă tham khảo ư kiến Hội đồng Linh mục Giáo phận, tôi thấy phải cần thiết lập thêm một giáo xứ mới, được tách ra từ giáo xứ Tân Bùi.

Vậy, theo Giáo luật điều 515, tôi chính thức thành lập GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, thuộc giáo hạt Bảo Lộc, địa giới hành chánh bao gồm thôn Tân Lập và Thôn Tân Châu, thuộc xă Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, đồng thời bổ nhiệm Cha PHÊRÔ PHAN MINH TRÍ làm quản xứ tiên khởi của giáo xứ mới này.

Với việc thiết lập giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong năm Phúc-Âm-hóa Đời sống Giáo xứ, tôi hy vọng rằng Giáo xứ sẽ nỗ lực hơn nữa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Nhờ lời chuyển cầu từ ái của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bổn mạng của Giáo xứ, xin Thiên Chúa Ba Ngôi hiệp nhất mọi người trong Giáo xứ nên một, để tất cả nhiệt tâm trong sứ mạng truyền giáo và xây dựng Giáo xứ thành một gia đ́nh của

Thiên Chúa.

Làm tại Đà Lạt, ngày 12 tháng 2 năm 2015

Antôn Vũ Huy Chương
Giám mục Giáo phận Đà Lạt
Lm. Gioan Bosco Hoàng Văn Chính
Chưởng Ấn

Nơi nhận:

- Cha Quản Hạt Bảo Lộc;
- Cha Quản xứ Tân Bùi;
- Cha Phêrô Phan Minh Trí;
- Lưu VPTGM.

Nguồn : Website GP Đà Lạt

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

H́nh Ảnh Lễ Giáng Sinh Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (24/12/2015)

Nguồn : Website GP Đà Lạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com