Giáo Phận Đà Lạt

Giáo xứ Chính Ṭa
 
 

GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT KHAI MẠC NĂM THÁNH 2018

Lúc 9g30 ngày 19/6 tại nhà thờ Chánh Ṭa Đà Lạt, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương- Giám mục giáo phận Đà Lạt, chủ sự thánh lễ Khai Mạc Năm Thánh kỷ niệm 30 năm ĐGH Gioan Phaolo II Phong Thánh cho 117 vị tử đạo tại VN, và cầu nguyện cho tuần Thường huấn của linh mục đoàn Giáo Phận.

Cùng đồng tế thánh lễ có Đức cha Phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Cha Phao lô Lê Đức Huân- Đại diện Giám mục đặc trách người dân tộc thiểu số và linh mục đoàn Giáo Phận. Tham dự thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân trong các giáo hạt và một số du khách. Trong bài giảng lễ, Đức cha An tôn chia sẻ với công đoàn hai gương thánh trong số 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam được chọn đặt tên cho Đại chủng viện Minh Ḥa. Đó là thánh Simon Phan Đắc Ḥa và thánh linh mục Philipphê Minh. Đây là những vị thánh trung kiên với đức tin, dám hy sinh mạng sống ḿnh để bảo vệ và làm chứng cho Tin Mừng.

Đức cha Antôn thông báo Năm Thánh bắt đầu từ ngày 19.6 đến 24.11.2018. Giáo phận Đà Lạt chọn nhà thờ Kala, gần Trại phong Di Linh, nơi có phần mộ của Đức cha Cassaiger - Cha của những người phong cùi, là nhà truyền giáo đầu tiên cho đồng bào dân tộc tại giáo phận Đà Lạt làm điểm hành hương. Trong tuần thường huấn, các linh mục của các giáo hạt sẽ bàn bạc phân chia lịch hành hương cho các giáo xứ. Đây là dịp để mọi người trở về nguồn Kala, viếng mộ Đức cha Cassaiger tại trại phong Di Linh- cái nôi truyền giáo của Giáo Phận và hy sinh góp phần xây dựng nhà thờ KaLa.

Sau hơn 90 năm Đức cha Cassaiger gieo mầm đức tin cho đồng bào dân tộc tại Kala đến hôm nay, nơi đây vẫn là ngôi nhà thờ gỗ đơn sơ. Hướng đến kỷ niệm 100 năm (1927- 2027) người dân tộc đầu tiên được rửa tội tại Di Linh, Đức cha bổ nhiệm Cha Phao lô Lê Đức Huân- Đại diện Giám mục làm quản xứ giáo xứ Kala để xúc tiến việc xây dựng mới nhà thờ Kala và biến nơi đây thành Trung tâm Truyền giáo của giáo phận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài: Thông Xanh

H́nh thánh lễ: Truyền thông giáo xứ Chánh Ṭa

Nguồn : Web Site Giáo phận Đà Lạt

 

 

[Trở về đầu trang ]