Giáo Phận Đà Nẵng

 Giáo xứ Tam Kỳ

H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Tam Kỳ chụp ngày 16/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

Nhà xứ

 

 

Nhà Mục Vụ

 

Nhà Giáo Lư

 

 

Phía sau nhà thờ là Ḍng Tông Đồ Đức Mẹ La Vang

 

 

 

 

 Nhà nguyện Ḍng Tông Đồ Đức Mẹ La Vang

 

 

Đài Đức Mẹ Lữ Hành đang xây dựng

 

 

[Trở về đầu trang ]