Tổng Giáo phận Hà Nội

Giáo xứ An Ḥa

 

H́nh ảnh cung nghinh Mẹ Maria tại giáo xứ An Ḥa

Chúa Nhật ngày 13/05/2018 giáo xứ An Ḥa tổ chức cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Maria. Chủ sự cuộc rước là cha Phê-rô Trần Thanh Dũng, MC. Từ 7h các em thiếu nhi của giáo xứ đă dâng hoa kính Đức Mẹ, sau đó cộng đoàn cùng sốt sáng tham dự cuộc rước xung quanh làng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTT Lưu Xá

Nguồn : Website TGP Hà Nội

 

 

[Trở về đầu trang ]