Tin tức TGP Hà Nội

Giáo xứ Chính Ṭa Hà Nội

 

H́nh ảnh - Lễ Tro tại nhà thờ Chính Ṭa Hà Nội 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website TGP Hà Nội

 

 

[Trở về đầu trang ]