TGP Hà Nội

Giáo xứ Lưu Xá

 

Giáo Họ Đầm Mơ Ngày Chầu Lượt

Chúa nhật XX thường niên, ngày 14/08/2016, giáo họ Đầm Mơ xứ Lưu Xá thuộc giáo hạt Thanh Oai vinh dự được chầu Ḿnh Thánh Chúa thay mặt giáo phận. Ngày chầu của giáo họ Đầm Mơ c̣n có sự hiện diện của giáo xứ Kẻ Non, Đại Ơn, An Ḥa, Thượng Lao, Mỹ Thượng, xứ Lưu Xá, giáo họ Chúc Lư, giới trẻ Đại Ơn, Giáo Lư Viên Miền Lưu Xá, giáo họ Đồng Luân, Lưu Xá Ngoại, họ Đồng Du, họ Cốc Trung, Mỹ Hạ, Mỹ Lương... về thông công giờ chầu với giáo xứ.

Trong ba ngày trước, cha xứ Luca đă kêu gọi anh chị em trong giáo họ chầu tam nhật Thánh để chuẩn bị cho ngày chầu được sốt sắng. Cao điểm của ngày chầu Thánh Thể là thánh lễ tạ ơn do cha Giuse Nguyễn Tiến Mẫn chính xứ Kẻ Non, nguyên chính xứ Lưu Xá chủ sự. Cùng đồng tế với ngài c̣n có sự hiện diện của cha xứ Lu-ca Vũ Công Liêm, cha Gia-cô-bê Nguyễn Văn Lư chính xứ Đạo Truyền, cha Giuse Phạm Công Nguyên phó xứ Đại Ơn, cha An-tôn Nguyễn Văn Sáng phó xứ Yên Kiện, cha Phêrô Nguyễn Văn Huy phó xứ Sơn Lăng, cha Phó Giuse Nguyễn Khắc Trường cha bản hương Giuse Ngô Văn Phương ḍng Cát Minh đang phục vụ tại nước ngoài, cha An-tôn Nguyễn Thái Tài đang phục vụ tại Vương Quốc Bỉ.

Ngày chầu lượt của giáo họ Đầm Mơ được cử hành trong sự trang nghiêm và sốt sáng của mọi thành phần Dân Chúa, đây là động lực để đời sống đức tin của giáo họ ngày được thăng tiến. Sau thánh lễ trưa lại tiếp tục đặt ḿnh thánh Chúa cho đến 17h30 là thánh lễ Tạ Ơn do cha phó Giuse và mừng lễ vọng Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời.

TT Lưu Xá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website TGP Hà Nội

 

 

[Trở về đầu trang ]