Tin tức TGP Hà Nội

Giáo xứ Tiêu (Động) Thượng

 

Giáo xứ Tiêu Động Thượng: Lễ giỗ Đức cha Louis Neez

Ngày 19 tháng 10 năm 2012, tại nhà thờ giáo họ Tiêu Viên, giáo xứ Tiêu Động Thượng, cha Anton Trần Công Ư đă chủ sự thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho Đức Cha Louis Neez nhân ngày lễ giỗ thứ 248 của Ngài. Cùng hiệp dâng thánh lễ với cha Anton có cha Giuse Trần Ngọc Cương và đông đảo anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo họ Tiêu Viên.

Trong bài chia sẻ của ḿnh, cha Giuse Trần Ngọc Cương đă gợi lại cho cộng đoàn phụng vụ những nét chính yếu trong cuộc đời của Đức cha Louis Neez, để mời gọi cộng đoàn noi gương Đức cha dấn thân cho công việc truyền giáo mở mang nước Chúa, đặc biệt trong năm Đức tin này.

Đức Cha Neez sinh ngày 11 tháng 2 năm 1680 tại giáo xứ thánh Madalena, ở Verneail (Eure), Pháp quốc. Ngài gia nhập chủng viện Hội Thừa Sai vào năm 1709.

Năm 1712 Ngài lên đường đi Tứ Xuyên (Trung Quốc) để truyền giáo nhưng v́ cuộc bách hại nên Ngài đến Tây Bắc Kỳ - Việt Nam. Ngài được bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện Kẻ Vĩnh và đến năm 1723 giữ chức Tổng đại diện.

 Tháng 9 năm 1738, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục, đại diện Tông ṭa địa phận Tây Bắc Kỳ. Ngày 19 tháng 10 năm 1764, Đức cha qua đời và được an táng tại Trại Nhồi, nay là họ Tiêu Viên - xứ Tiêu Động Thượng, Tổng giáo phận Hà Nội.

 

Nh́n lại hơn 50 hăng say làm việc mở rộng nước Chúa của Đức cha Louis Neez, ta thấy Ngài luôn tỏ ra khôn ngoan và cương nghị trong mọi việc. Ngài đáng phục nhờ ḷng đạo đức, nhiệt thành, kiến thức uyên thâm, tính thận trọng, cương nghị và vô vị lợi. Nhờ những đức tính quư báu đó, Ngài đă chèo lái con thuyền giáo phận Tây Bắc Kỳ qua mọi sóng gió và phát triển mạnh mẽ.

Nguồn : Facebook Giáo Xứ Tiêu ĐộngThượng