Giáo phận Hà Tĩnh

Danh sách Linh mục trong Giáo phận

(Bổ sung 24/11/2018 *)


Danh sách Giáo xứ


Ṭa Giám Mục


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Vinh

 

Tên

Năm sinh

Linh mục

Chức vụ

Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc

 

 

 

 

 

 

 

  ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp 1945 1972   Toà Giám Mục  

 

ĐGM Phaolô Maria Cao Đ́nh Thuyên 1927 1960

 

Toà Giám Mục

 

 

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Viên

1965

1999

 

Toà Giám Mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB Nguyễn Ái

 

 

 

Đan Sa

 

  Phêrô Mai Xuân Ái   19/6/2010 Chánh xứ Xuân Ḥa  
  Phêrô Lê Xuân An 20/04/1981 14/11/2016 Chánh xứ Lăng Điền  

 

G.B. Nguyễn Duy An - OFM

1973

2008

 

 

 

 

Antôn Trần Minh An

1971

2001

Chánh xứ

Tam Đa

 

 

Phêrô Hồ Văn An

1974

2008

 

Đạo Đồng

 

  J.B. Nguyễn Thế Anh 04/01/1979 24/11/2018      
  Fx. Nguyễn Hồng Ân 10/1/1975 2014 Chánh VP
Phó Chưởng Ấn
TGM  
  Phêrô Nguyễn Ngọc Ánh - MF          

 

Giuse Hồ Ngọc Bá

1932

1965

Hưu

Làng Anh

 

 

G.B. Nguyễn Khắc Bá

1964

1997

 

ĐCV Vinh Thanh

 

  Antôn Nguyễn Xuân Bá 19/05/1976 14/11/2016 Chánh xứ Quư Ḥa  
  Phêrô Lê Đức Bắc - SVD 1975   Chánh xứ Đồng Lèn  

 

Giuse Nguyễn Công Bắc

1973

2001

Chánh xứ

Cầu Rầm

 

 

Micae Trần Phúc Bách

4/8/1976

23/12/2012

Chánh xứ

Tân Thành

 

 

Micae Hồ Thái Bạch

1942

1994

Chánh xứ

Thanh Hà

 

 

Phêrô Ngô Thế Bính

1973

2006

Chánh xứ

 

Hà Lời - 0982.742.502

 

Giuse Nguyễn Công B́nh

1971

2001

Chánh xứ

Trung Nghĩa

0982553254

 

Giuse Cao Đ́nh Cai

1933

1965

Chánh xứ

 

 

  Phêrô Trần Phúc Cai   19/6/2010 Chánh xứ Thu Chỉ  

 

Phêro Nguyễn Đăng Cao

1938

1967

Hưu

TGM

 

  Giuse Nguyễn Đ́nh Cao - FM          

 

Phaolô Bùi Đ́nh Cao

1966

1997

 

ĐCV Vinh Thanh

 

 

Phêrô Lê Nam Cao

1964

1997

Chánh xứ

Hướng Phương

 

 

Gioan Trần Minh Cẩn

1941

1994

Hưu

 

 

 

Gioan Nguyễn Văn Chất

1938

1971

Hưu

Ngọc Long

 

 

Phêrô Thân Văn Chất

1942

1975

 

Cam Lâm

 

 

G.B. Lê Trọng Châu

1967

1997

Chánh xứ

Nhân Ḥa

 

  Giaxinto Vơ Thanh Châu - SVD       SVD  
  G.B Nguyễn Quyết Chiến - CM 1975     Làng Nam  
  Fx. Trần Minh Chiến 25/12/1979 2014 Chánh xứ Làng Anh  
  Giuse Nguyễn Văn Chính 16/01/1990 01/01/2021      

 

Phêrô Trần Phúc Chính

1943

1994

Chánh xứ

Mỹ Lộc

revpchinh@yahoo.com

 

Giuse Nguyễn Văn Chính

1975

2008

Chánh xứ

Nghi Lộc

 

 

Phêrô Nguyễn Xuân Chính

1944

1979

 

Phú Linh

 

 

Phêrô Thân Văn Chính

28/12/1981

14/11/2016

Chánh xứ

Kẻ Vang

 

  Anphong Trần Đ́nh Chung 20/01/1985 01/01/2021      

 

G.B. Nguyễn Viết Công

1973

2001

Chánh xứ

Cồn Cả

0982.453.373

 

Antôn Trần Văn Công

1971

2001

Chánh xứ

Kẻ Dừa

 

  Antôn Vơ Thành Công   19/6/2010 Chánh xứ Đá Nện  

 

Phêrô Hoàng Biên Cương

1970

2001

Quản xứ & Hạt

Kỳ Anh

 

 

Antôn Nguyễn Khánh Cương

10/2/1976

23/12/2012

Quản xứ

Thổ Hoàng
Kẻ Vang

 

  G.B. Bùi Khiêm Cường 01/09/1981 14/11/2016 Chánh xứ Hoành Sơn  
  Giuse Nguyễn Văn Danh 02/01/1981   24/11/2018    
  Giuse Phan Văn Danh 02/09/1980 14/11/2016 Chánh xứ Bùi Ngơa  
  Micae Trần Văn Dâng 3/7/1974 23/12/2012   Du học

Rú Đất

 

Antôn Hoàng Tiến Diễn

1942

1994

 

Nhân Thọ

 

 

Phaolô Trần Ngọc Du

1967

2001

Chánh xứ

Thanh Dạ

 

  Phaolô Đinh Văn Dũng          
  Micae Hồ Trung Dũng 12/11/1980 14/11/2016 Chánh xứ Sơn La  

 

Fx Nguyễn Tiến Dũng

1/3/1980

23/12/2012

Chánh xứ

Vạn Thành

 

  Antôn Trần Văn Dũng 15/02/1985 01/01/2021      
  Paul. Vũ Đ́nh Dũng 10/10/1978        
  Ph.X Phan Khánh Dư - SDB 1969   Chánh xứ Dũ Yên  

 

G.B. Hoàng Đông Dương

1972

2006

  ĐCV

 

  Giuse Lê Ngọc Dương 20/05/1982 24/11/2018      

 

G.B. Nguyễn Minh Dương

1973

2004

Chánh xứ

Hương B́nh

 

  Phêrô Lê Văn Duyệt 26/12/1981 24/11/2018      

 

Phêrô Nguyễn Văn Duyệt

1941

1979

 

Thượng Nguyên

 

  Giuse Trần Văn Duyệt 24/04/1982 24/11/2018      

 

Phêrô Nguyễn Đại

1958

2000

Chánh xứ

Gia Hưng

 

  F.X. Nguyễn Tất Đạt (SVD)     Quản xứ Kim Cương  

 

Giuse Nguyễn Đăng Điền

1934

1966

 

Nghi Lộc

 

  Micae Trần Định   19/6/2010 Chánh xứ Kẻ Đọng

micminhdinh@yahoo.com

 

Phêrô Nguyễn Xuân Đ́nh

1969

2001

Chánh xứ

Ḥa Ninh

 

 

Antôn Nguyễn Văn Đính

1972

2001

 

Thuận Nghĩa

 

  Antôn Nguyễn Văn Định 12/02/1982 14/11/2016 Chánh xứ Làng Rào  

 

Antôn Nguyễn Văn Đoàn

05/06/1979

14/11/2016

Chánh xứ

Phương Mỹ

 

 

Vinh Sơn Cao Dương Đông

10/7/1976

23/12/2012

Chánh xứ

Thanh Thủy

 

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Đông

12/06/1979

14/11/2016

Phó xứ

Nhân Thọ

 

 

G.B. Nguyễn Kim Đồng

1972

2001

Du Học

TGM

 

  Giuse Trần Văn Đồng   2014   ĐCV  
  Phêrô Nguyễn Đoài 2/3/1979 23/12/2012   Du học

nguyendoaitv@gmail.com

 

G.B. Đinh Công Đoàn

1967

1997

Chánh xứ

Lộc Thủy

 

 

Phêrô Phan Văn Đồng

1974

2006

Chánh xứ

Cửa Sót

 

  Phaolô Nguyễn Văn Đức 20/08/1982 24/11/2018      

 

Giuse Phạm Minh Đức

1945

1999

Duỡng Bệnh

 

 

 

Giuse Trần Minh Đức

1942

1981

Qua đời

Văn Hạnh

 

  FX Nguyễn Minh Đức OP     Phó xứ Trung Song  
  Jos. Lê Văn Đương 12/11/1976   Phó xứ
Quản xứ
Hậu Thành
Đống Kén
 

 

Antôn Nguyễn Thanh Đương

1941

1994

   

 

  Phêrô Nguyễn Ngọc Giao   19/6/2010 Chánh xứ Trang Nứa

petngocgiao@yahoo.com

  Fx. Phan Đ́nh Giáo   3/12/2014 Chánh xứ Cẩm Trường  

 

Phêrô Nguyễn Văn Hà

1970

2008

 

Mẫu Lâm

 

 

G.B. Cao Xuân Hành

1930

1965

Hưu

Phương Mỹ

 

  Fx. Nguyễn Đ́nh Hành 06/05/1986 24/11/2018    

Ḍng Đức Mẹ Lên Trời

 

GB Cao Đ́nh Hải

3/2/1975

23/12/2012

 

Xuân Sơn

 

  Giuse Chu Quang Hải     Chánh xứ Đá Nện

Ḍng Phanxicô

 

Antôn Đậu Quang Hải

1934

1990

 

 

 

  Phêrô Nguyễn Hùng Hải 10/10/1982 24/11/2018      
  Phaolô Nguyễn Thanh Hải - OFM     Chánh xứ Gia Ḥa  
  J.B. Phạm Đ́nh Hải 27/03/1984 24/11/2018      
  Jos. Nguyễn Văn Hảo   3/12/2014   Du học  
  Antôn Lâm Văn Hân   19/6/2010   Làng Truông  
  Giuse Trương Văn Hân 22/10/1981 14/11/2016 Phó xứ Xă Đoài  

 

Giuse Ngô Văn Hậu

1967

1998

Chánh xứ

Quy Hậu

 

  Phêrô Nguyễn Huy Hiền   19/6/2010 Chánh xứ Tân Phương  

 

Giuse Nguyễn Văn Hiệu

1974

2005

 

 

Trung tâm Hành hương Thánh Antôn Trại Gáo

 

Giuse Phan Văn Hiệu

1974

2008

Chánh xứ Chày

 

  Tôma Aquinô Hoàng Trọng Hiếu - OFM     Chánh xứ Bố Sơn  

 

Phaolô Nguyễn Văn Hiểu

1975

2004

Chưởng Ấn

TGM

tgmvinh@gmail.com

  Antôn Hoàng Trung Hoa   19/6/2010 Chánh xứ Lưu Mỹ  
  Phêrô Trần Cầu Hoa 19/05/1980 14/11/2016 PGĐ Tiền Chủng Viện  

 

Gioan Nguyễn Văn Hoan

1976

2008

Chánh xứ

Tĩnh Giang

Kim Lâm

 

Phêrô Nguyễn Xuân Hoan

1942

1999

 

Quèn Đông

 

  Giuse Trần Văn Học 11/02/1973 14/11/2016 Trưởng Ban Truyền Thông  
  Giuse Phạm Ḥa 12/7/1977 23/12/2012 Chánh xứ Ḥa B́nh  

 

Phêrô Nguyễn Huy Hoàng

1941

1994

Chánh xứ

Kim Lâm

 

 

Antôn Nguyễn Văn Hoàng

1960

1994

Chánh xứ

Vạn Căn

 

  G.B Trần Huy Hoàng - (?) 1966     Tân Phong  

 

Martin Nguyễn Xuân Hoàng

1957

1994

 

Bảo Nham

 

 

Phaolô Nguyễn Xuân Hóa

1960

1997

Chánh xứ

Tràng Đ́nh

 

 

Giuse Nguyễn Xuân Hóa

1930

1992

Hưu

La Nham

 

  Giuse Nguyễn Văn Hồ 12/04/1980 24/11/2018      

 

Antôn Nguyễn Xuân Hồng

5/9/1980

23/12/2012

Chánh xứ

Thọ Ninh

 

 

Cyrillô Trần Đức Hồng

1947

2007

 

 

 

 

Giuse Trần Minh Hồng

1964

1997

Chánh xứ

Ninh Cường

 

 

Phêrô Lê Thanh Hồng

1972

2004

Chánh xứ

Minh Cầm

Tam Toà

  Phaolô Lê Văn Hùng 20/06/1984 24/11/2018      
  G.B. Lưu Ngọc Hùng 15/02/1980 14/11/2016 Chánh xứ Kim Sơn  
  G.B. Nguyễn Ngọc Hùng 05/02/1981 14/11/2016 Chánh xứ Thọ Vực  
  Antôn Nguyễn Văn Hùng 10/10/1980 23/12/2012 Chánh xứ Kẻ Gai  
  Phêrô Nguyễn Văn Hùng   19/6/2010 Phó xứ Hoà Ninh
Diên Trường
 
  Pet. Thân Văn Hùng   3/12/2014 Quản xứ Xuân T́nh  

 

F.X. Phạm Văn Hứa

1946

1999

   

 

  GB. Lê Quốc Hưng  02/06/1987 01/01/2021      

 

Antôn Phạm Thế Hưng

1971

2006

 

Lạc Sơn

0987.954.779

 

Phêrô Nguyễn Hương

1973

2001

Du Học

 

 

  Phêrô Nguyễn Văn Hương 1973     TGM  

 

Giuse Trần Thanh Hương

1935

1966

Hưu

TGM

 

 

Micae Hoàng Xuân Hường

1968

2001

Chánh xứ

Văn Hạnh

 

  Giuse Trần Công Hường 03/01/1981 24/11/2018      

 

Ph.X. Hoàng Sỹ  Hướng

1967

1997

Chánh xứ

Quy Chính

 

  G.B. Nguyễn Duy Hướng 24/07/1981 14/11/2016 Chánh xứ Kẻ Vang  

 

Gioan Nguyễn Phương Hướng

1970

2001

Chánh xứ

Đồng Tróc

 

 

Antôn Phạm Đức Hưởng

1944

1994

 

Mỹ Ḥa

 

 

Phêrô Trần Ngọc Hưởng

1975

2008

Chánh xứ

Kinh Nhuận

 

 

Gioan Nguyễn Văn Hữu

1977

2004

Chánh xứ

Văn Phú

0913.368.456 - lm.nguyenvanhuu@gmail.com

  Gioan Đinh Văn Huy 01/08/1978 14/11/2016 Chánh xứ Kẻ Mui  
  G.B. Đoàn Văn Huy 23/08/198   24/11/2018    
  Phêrô Hồ Sĩ Huyền 15/1977 23/12/2012 Phó xứ
Phụ Trách
Quang Lăng
Đồng Lam
 

 

G.B. Nguyễn Xuân Huyền

1963

1994

 

TGM

nghỉ chữa bệnh

 

Đaminh Phạm Xuân Kế

1966

1999

Chánh xứ

Đông Tháp

 

  Giuse Nguyễn Văn Kha SVD     Phó xứ Đồng Lèn  

 

Phaolô Nguyễn Văn Khai

1972

2005

Du Học

 

 

 

Phêrô Khanh Nguyễn Duy Khanh

1971

2001

Chánh xứ

Vạn Phần

 

  Antôn Lê Đức Khả 12/11/1984 24/11/2018      
  Antôn Nguyễn Văn Khánh 02/06/1983 24/11/2018      
  Phêrô Nguyễn Văn Khánh 14/06/1989 01/01/2021      
  Ant. Trương Văn Khẩn   3/12/2014 Chánh xứ Đạo Đồng  
  Phêrô Lê Văn Khoa 20/02/1984 01/01/2021      
  Đaminh Phạm Đăng Khoa - CM 1973   Chánh xứ Nghĩa Thành  

 

G.B. Nguyễn Văn Kính

1924

2008

Hưu

Toà Giám mục

 

  Phêrô Nguyễn Đức Kiên 27/04/1981 14/11/2016 Chánh xứ Vĩnh Giang  
  Ant. Lê Mạnh Kiện   3/12/2014 Chánh xứ Yên Lư  
  Giuse Nguyễn Đ́nh Kính 14/04/1981 14/11/2016 Chánh xứ Hậu Thành  
  Giuse Hồ Đức Kư     Phụ tá Bố Sơn  

 

Phêrô Trần Đ́nh Lai

1973

2005

Chánh xứ

Đông Yên

 

 

Gioan Trần Thanh Lan

1944

1999

 

Lộc Mỹ

 

 

Giuse Hoàng Thái Lân

1962

1994

Chánh xứ

Bột Đà

 

 

Giac. Nguyễn Quang Lành

1960

1997

Chánh xứ

Mành Sơn

 

 

G.B. Hoàng Xuân Lập

1977

2008

Chánh xứ

Yên Đại

 

  Phaolô Đặng Xuân Lịch 22/02/1981   24/11/2018    

 

Giuse Trần Ngọc Liêm

1949

2008

 

Thanh Tân

 

 

Giuse Nguyễn Ngọc Liêm

1976

2006 

Chánh xứ

Yên Lưu

 

  Phêrô Nguyễn Văn Liêm 19/6/1977 23/12/2012 Chánh xứ Trung Song  
  Phêrô Hồ Hữu Liên 14/04/1979 24/11/2018      
  Đa Minh Kiều Ngọc Linh - MF          

 

Giuse Nguyễn Đ́nh Linh

1947

1999

Chánh xứ

Bến Đén

 

  G.B. Nguyễn Đ́nh Lĩnh 24/04/1977 14/11/2016 Chánh xứ Phù Long  
  Jos. Nguyễn Hồng Lĩnh   3/12/2014 Chánh xứ Chúc A  
  Giuse Nguyễn Văn Linh 20/06/1982 24/11/2018      

 

Giuse Trần Văn Lợi

1969

2004

Chánh xứ

Thanh Xuân

Tràng Đ́nh

 

G.B. Phạm Quang Long

1965

2006

Chánh xứ

Minh Tú

phamquanglong@gmail.com

 

Gioan Trần Quốc Long

1943

1994

Chánh xứ

Phú Yên

 

 

Tôma Nguyễn Bá Lộc

1973

2008

 

Thọ Ninh

 

 

Antôn Lê Công Lượng

20/8/1978

23/12/2012

Chánh xứ

Xuân Kiều

Trang Nứa

 

Phêrô Nguyễn Lượng

7/12/1979

23/12/2012

Chánh xứ

Thủy Vực
Trừng Hải

 

 

F.X. Nguyễn Văn Lượng

1973

2008

Chánh xứ

Mỹ Yên

 

  G.B. Nguyễn Đ́nh Lưu - MF          
  Phêrô Nguyễn Huy Lưu   19/6/2010 Chánh xứ Vĩnh Hội  

 

Antôn Hoàng Đức Luyến

1957

1994

Chánh xứ

Xuân Sơn

 

 

Giuse Ngô Xuân Luyện

1919

1952

Hưu

Nghĩa Yên

 

  Phêrô Vơ Tá Luyện 20/06/1985 01/01/2021      
  Phêrô Khoa Phạm Thành Luân 08/01/1989 01/01/2021      

 

Giuse Trần Đức Mai

1974

2004

Chánh xứ

Lộc Thủy

 

 

Antôn Đậu Thanh Minh

1972

2008

Chánh xứ

Nhượng Bạn

Đan Sa

  Phanxicô Xaviê Đinh Văn Minh   19/6/2010 Quản xứ Đăng Cao  
  Giuse Nguyễn Quang Minh  04/12/1975 14/11/2016 Chánh xứ Tân Diên  

 

Antôn Trần Văn Minh

1963

1997

 

 

< Dưỡng Bệnh>

  JB. Nguyễn Ngọc Minh   3/12/2014 Phó xứ Thanh Dạ  

 

Antôn Đặng Hữu Nam

1976

2008

Chánh xứ

Mỹ Khánh

 

 

Luca Nguyễn Ngọc Nam

1977

2006

Chánh xứ

Xuân Mỹ
Yên Lạc

 

 

Giuse Nguyễn Viết Nam

1967

2008

< Du Học >

 

0978.442.186

  JB. Ngô Năng   3/12/2014 Chánh xứ Hội Nguyên  

Micae Trần Trung Năng

10/5/1977

23/12/2012

Chánh xứ

Tân Phong

 

G.B. Nguyễn Ngọc Nga

1966

1999

Chánh xứ

Tân Sơn (?)

Dũ Thành

 

Lu-y Nguyễn Văn Nga

1973

2004

Chánh xứ

Lập Thạch

 

  Phêrô Nguyễn Đức Nghĩa 07/10/1981 14/11/2016 Chánh xứ Tam Trang  
  G.B.Nguyễn Đức Nghĩa  02/04/1973 14/11/2016 Phó Quảnh nhiệm   Trung tâm Hành hương Thánh Antôn Trại Gáo

 

Phêrô Hoàng Anh Ngợi

1968

2001

Chánh xứ

Vĩnh Luật

lmmariahoanganh2004@yahoo.com 
avehoanganh@gmail.com

 

Giuse Trần Đức Ngợi

1972

2008

Chánh xứ

Trại Lê

 

  Giuse Nguyễn Ngọc Ngữ   19/6/2010 Chánh xứ B́nh Thuận Đông Kiều
  Paul. Phan Thành Ngữ   3/12/2014 Chánh xứ Xuân Am  

 

Giuse Hoàng Đức Nhân

1977

2007

Chánh xứ

Mỹ Dụ

0976.061.530  -   jsducnhan1977@yahoo.com 

  Jos. Nguyễn Đức Nhân   3/12/2014 Chánh xứ Yên Lĩnh  
  Anphong Nguyễn Thanh Nhàn 28/10/1986 01/01/2021      

 

Raphael Trần Xuân Nhàn

1953

1999

Chánh xứ

Phúc Yên

Lộc Mỹ

  Phêrô Dương Sỹ Nho 1974 24/11/2013 Chánh xứ Hà Lời  

 

Phêrô Nguyễn Sỹ Nho

1933

1966

Hưu

Trang Cảnh

 

  Gioan Nguyễn Văn Niên   19/6/2010 Chánh xứ Quan Lăng  

 

Antôn Trần Văn Niên

1976

 2006

Chánh xứ

La Nham

 

  Phêrô Nguyễn Văn Ninh 01/02/1979 14/11/2016 PGĐ Tiền Chủng Viện  

 

Phaolô Chu Đức Phái

1968

1998

 

Đức Lân

 

 

Gioan Nguyễn Hồng Pháp

1958

1994

Chánh xứ

Trung Hậu

 

 

Phêrô Hoàng Quốc Phong

1971

2008

Chánh xứ

Ḥa Thắng

 

  J.B. Lê Văn Phong 31/10/1979 24/11/2018      
  Phêrô Nguyễn Văn Phong 15/04/1976   24/11/2018    

 

Phaolô Nguyễn Đ́nh Phú

1972

2006

Chánh xứ

Đông Tràng

Dũ Lộc

 

Phêrô Nguyễn Văn Phú

1966

 2006

Chánh xứ

Tân Mỹ

pheronguyenvanphu@gmail.com

  Antôn Hoàng Sỹ Phúc   19/6/2010 Chánh xứ Cẩm Sơn  

 

Giuse Trần Văn Phúc

1972

 2006

Chánh xứ

 

 

  Phaolô Trần Văn Phúc, MF     Chánh xứ Trung Ḥa  
  Phaolô Nguyễn Văn Phục 12/04/1982 01/01/2021      
  Giuse Trần Trung Phụng 1957        
  Giuse Phạm Văn Phượng 27/09/1982 24/11/2018      

 

Giuse Phan Sĩ Phương

1967

1998

Chánh xứ

Nghĩa Yên

 

  Jos. Nguyễn Duy Phương   3/12/2014 Chánh xứ Mô Vĩnh  

 

Giuse Nguyễn Xuân Phương

1968

2008

Chánh xứ

Lâm Xuyên

 

  Paul. Phạm Trọng Phương   3/12/2014 Phó xứ
Quản nhiệm
Quan Lăng
Con Cuông

trongphuong80@gmail.com

 

G.B. Lê Bá Phượng

1964

1994

Chánh xứ

Chân Thành

 

 

Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng

1956

1994

Chánh xứ

Tân Yên

 

 

Giuse Phạm Ngọc Quang

1972

2004

Quản xứ

Yên Lạc

 

  Pet. Nguyễn Văn Quang   3/12/2014 Phó GĐ Tiền Chủng Viện  

 

Phaolô Nguyễn Văn Quang

1973

2006

  ĐCV

 

  J.B. Mai Văn Quốc 06/01/1984 24/11/2018      
  Giuse Nguyễn Văn Quy     Quản xứ Cự Tân  

 

Giuse Trần Mạnh Q

1969

2001

 

Đông Cường

 

 

Phêrô Nguyễn Xuân Q

1954

1994

Chánh xứ

Thượng Nậm

 

 

Gioan Nguyễn Đức Quyến

1963

1997

Quản nhiệm

Bắc Thịnh

 

  Phêrô Đinh Văn Quyền 23/03/1984 24/11/2018      

 

Phêrô Nguyễn Quyền

1947

1994

Chánh xứ

Phú Vinh

098-500-4755 - pheroquyen@gmail.com

 

FX Phan Văn Quyền

1/1/1978

23/12/2012

Chánh xứ

Rú Đất

Thanh Xuân

 

FX. Đinh Văn Quỳnh

1970

2001

Chánh xứ

Cửa Ḷ

Tĩnh Giang

  Pet. Nguyễn Xuân Sang   3/12/2014 Phó xứ Tân  Mỹ  
  Phêrô Nguyễn Hữu Sáng - CM 1970     Chợ Sàng  
  Phaolô Nguyễn Minh Sáng   19/6/2010 Chánh xứ Phù Kinh  

 

G.B. Nguyễn Vạn Sáng

1978

2008

 

Văn Thành
Phúc Yên

 

 

Phêrô Phan Văn Sen

1976

2006

Chánh xứ

Vĩnh Phước

 

 

Phêrô Đinh Bạt Song

1977

2006

Chánh xứ

Xuân An

Mô Vĩnh

 

Phêrô Nguyễn Văn Sơn

1974

2004

 

Thuận Giang

 

  AnTôn Đặng Đ́nh Sỹ - OFM 1966     Trại Gáo  
  Phaolô Đậu Tiến Sỹ   19/6/2010 Chánh xứ Đức Vọng  

 

G.B. Nguyễn Thụy Sỹ

1962

1997

Chánh xứ

Phi Lộc

 

  Phaolô Nguyễn Thiện Tạo 9/3/1978 11/5/2014      

 

Antôn Hoàng Minh Tâm

1945

1994

Phó xứ

Hướng Phương

 

  Antôn Nguyễn Minh Tâm 10/02/1985 01/01/2021      

 

F.X. Vơ Thanh Tâm

1932

1963

< Hưu >

TGM

 

 

Phêrô Nguyễn Văn Tâm

1971

2004

Quản xứ

Kẻ Đông

nguyenvtam@Gmail.com - 098-498-4371

 

Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm

1970

2001

 

ĐCV

 

 

Phêrô Phan Văn Tập

1960

1994

 

Ngô Xá

 

 

Giuse Nguyễn Hồng Thanh

1929

1961

Hưu

Thanh Dạ

 

 

Antôn Nguyễn Quang Thanh

1972

2006

Quản xứ

Ngọc Liễn

 

  Antôn Nguyễn Văn Thanh 1974 2006 Chánh xứ Phú Linh  
  Phêrô Trần Văn Thanh   19/6/2010 Phó xứ Ngọc Liễn  
  Phêrô Nguyễn Như Thao 01/01/1968 14/11/2016 GĐ Trụ Sở Vinh Sài G̣n  

 

Phêrô Phan Văn Thái

1930

1962

Hưu

Kỳ Anh

 

 

Phêrô Lưu Văn Thành

1961

2000

 

Thượng lộc

0979.130.641

 

Phêrô Trần Văn Thanh

1975

 

 

TGM

 

 

Phêrô Trần Văn Thành

1975

2008

Chánh xứ

Tam Ṭa

 

 

Antôn Nguyễn Đ́nh Thăng

1964

1994

Chánh xứ

Tân Lộc

 

 

Giuse Trần Nam Thắng

1965

1999

 

Đồng Sơn

 

 

Giuse Nguyễn Văn Thắng

1972

2001

 

 

Cộng Đoành Ḷng Chúa Thương Xót

 

Giuse Phan Văn Thắng

1969

1988

 

Hội Yên

 

 

Giac. Nguyễn Trọng Thể

1934

1992

 

Xuân Ḥa
Thanh Hải

 

  Antôn Nguyễn Trường Thi 17/06/1982 24/11/2018      
  J.B. Châu Long Thiên 12/07/1979 24/11/2018      
  G.B. Nguyễn Thanh Thiên 20/01/1980 14/11/2016 Chánh xứ Phú Xuân  
  Phaolô Nguyễn Chí Thiện   19/6/2010      
  Giuse Nguyễn Văn Thiện 20/02/1979 14/11/2016   Sen Bàng  
  Giuse Nguyễn Văn Thiện 20/02/1979 14/11/2016   Sen Bàng  
  An Tôn Hồ Hữu Thông - OP          

 

Giuse Phan Duy Thông

1936

1990

 

Nghĩa Yên

 

  Jos. Trần Thuật   3/12/2014 Chánh xứ Dũ Lộc  
  Phêrô Phạm Văn Thuyên 28/03/1977 24/11/2018      
  Gioan Baotixia Nguyễn Đ́nh Thục   19/6/2010 Quản nhiệm Song Ngọc

 

 

Bênađô Trần Xuân Thùy

1976

2008

Du Học

 

 

  Giuse Trương Văn Thực  20/02/1983 14/11/2016 Chánh xứ Cồn Nâm
Giáp Tam
 
  Giuse Nguyễn Văn Thương 25/10/1976 14/11/2016 Chánh xứ Trang Đen  

 

Phaolô Nguyễn Xuân Tính

1963

 2007

 

Khe Sắn

 

  Ant. Nguyễn Thanh Tịnh   3/12/2014 Chánh xứ Cồn Sẻ
Vĩnh Phước
 
  Jos. Hoàng Đại Tĩnh   3/12/2014 Chánh xứ Tri Bản  
  Phaolô Nguyễn Văn Toán 29/07/1983 24/11/2018      
  Giuse Tô Văn Toản 08/01/1981 14/11/2016 Phó xứ Yên Đại  
  Antôn Trần Quốc Toản     Chánh xứ Kẻ Tùng  

 

Giuse Nguyễn Tràng

1924

1960

Hưu

Trung Hậu

 

 

Bênađô Vũ Sỹ Tráng

1945

1999

Chánh xứ

Vĩnh Yên

Cự Tân

 

Phêrô Đậu Đ́nh Triều

1923

1957

Hưu

Văn Hạnh

 

  Antôn Nguyễn Văn Trí 02/09/1983 24/11/2018      
  Paul. Vũ Văn Triều   3/12/2014 Chánh xứ Kim Lũ  

 

G.B. Trần Văn Trinh

1963

1997

Chánh xứ

Tiếp Vơ

 

  Phêrô Trần Phúc Tŕ 02/09/1979 14/11/2016 Chánh xứ Đông Cường  
  Giuse Phạm Đ́nh Trị 02/08/1977 14/11/2016 Chánh xứ Tân Vĩnh  
  Antôn Nguyễn Văn Trọng 22/04/1983 24/11/2018      
  Phêrô Mai Văn Trung 20/10/1985 01/01/2021      

 

Giuse Phan Đ́nh Trung

1970

2008

 

Thịnh Lạc

 

  Antôn Nguyễn Quang Trung   19/6/2010 Chánh xứ Vạn Lộc  

 

Giuse Nguyễn Quang Trung

1972

2001

Chánh xứ

Dĩ Lễ

 

  Jos. Trần Chính Trực   3/12/2014 Chánh xứ Tân Hội

chinhtruc123@gmail.com

  Giuse Chu Đ́nh Trường 17/01/1982 14/11/2016 Chánh xứ Bàn Thạch  
  Phaolô Hồ Văn Trường 19/10/1980 14/11/2016 Chánh xứ Yên Ḥa  
  Phêrô Lê Hữu Trường 31/07/1975 14/11/2016 Chánh xứ Khe Gát  
  Antôn Lê Xuân Trường 1975 24/11/2013

Chánh xứ

Phúc Lộc

 

 

Giuse Trương Văn Trường

1974

2005

Chánh xứ

Lộc Mỹ

Chúc A

  Antôn Lê Thanh Tuấn 15/02/1985 01/01/2021      

 

Giuse Nguyễn Anh Tuấn

1972

 2006

Chánh xứ

Xuân Phong

Kẻ Gai

 

G.B. Nguyễn Huy Tuấn

1972

2004

 

Tràng Lưu

0976.042.469

  Giaon Nguyễn Khắc Tuấn - OP 1974     OP

Xuân An

 

Antôn Nguyễn Quang Tuấn

1974

2006

Chánh xứ

Trang Cảnh

Đông Yên

 

Gioan Nguyễn Quốc Tuấn

12/10/1980

23/12/2012

 

Du học

Ngọc Liễn

  Phêrô Phùng Văn Tuấn 07/07/1982 24/11/2018      

 

Phêrô Bùi Minh Tuệ

1970

2008

Chánh xứ

Yên Lĩnh

 

  Fx. Chu Đức Tuệ   3/12/2014 Chánh xứ Yên Thịnh

 

  Gioan Nguyễn Ngọc Tú 16/10/1984 24/11/2018      

 

Phêrô Phạm Huy Tường

1932

1966

Hưu

TGM

 

 

G.B. Nguyễn Minh Tường

1966

1999

 

 

 

 

Phêrô Nguyễn Thái Từ

1954

1994

Chánh xứ

An Nhiên

 

  G.B. Hoàng Văn Tự 10/10/1982 14/11/2016 Chánh xứ    

 

Phêrô Trần Tùng

1941

1994

 

Gia Phổ

 

 

Antôn Trần Đ́nh Văn

1975

2004

Chánh xứ

Vĩnh Ḥa

 

  Antôn Nguyễn Văn Vân 19/10/1983 24/11/2018      

 

Phêrô Nguyễn Văn Viên

1965

1999

 

ĐCV Vinh Thanh

 

 

Phêrô Ngô Đức Viết

1959

2008

Chánh xứ

Hiền Môn

 

  Phêrô Hoàng Quốc Việt 04/10/1987 01/01/2021      

 

Giêrađô Nguyễn Nam Việt

1973

2006

Phụ trách TT

TGM

Vietnguyen09@gmail.com

  J.B. Hồ Sỹ Vinh 26/09/1975   24/11/2018    

 

Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh

1971

1999

Chánh xứ

Ngọc Long

091-262-6448 - paulnguyenducvinh99@gmail.com

 

Phêrô Nguyễn Văn Vinh

1966

1999

Chánh xứ

Xă Đoài

Tổng Đại Diện vùng Nghệ An

  Giuse Nguyễn Xuân Vinh   19/6/2010 Quản xứ Gia Hưng
Sơn Trang
 
  Jos. Nguyễn Xuân Vinh   3/12/2014 Phó xứ Đồng Troóc  

 

Bônaventura Trương Văn Vút

2/5/1969

23/12/2012

Chánh xứ

Lâm Sơn

 

  Antôn Đậu Duy Vinh 01/06/1984 24/11/2018      

 

Phêrô Nguyễn B́nh Yên

1944

1994

Chánh xứ

Trừng Hải

Minh Cầm.

  Giuse Thái Viết Yên 07/01/1982 14/11/2016 Chánh xứ Đồng Tâm  
             
             
             
             

 

Tôma Nguyễn Văn Cường

1928

1961

Hưu

TGM

 

 

Phaolô Nguyễn Văn Cừ

1946

1999

Hưu

 

Giáo họ Vĩnh Viễn thuộc xứ Thọ Vực

 

G.B. Nguyễn Huy Hoàng

1933

1965

Hưu

 

Giáo họ Tuấn Đức, xứ Xuân Phong

 

Phêrô Bùi Văn Huyên

1932

1965

Hưu

 

 

 

G.B. Lê Văn Ninh

1930

1963

Hưu

TGM

 

 

Phêrô Nguyễn Huy Thiết

1940

1981

Hưu

 

 

 

Ph.X Nguyễn Văn Đoàn

1937

1967

Hưu

Tân Mỹ

 

             

 

Ph.X. Lê Viết Hùng

1943

1999

 

Qua đời

14 tháng 2 năm 2012

 

Antôn Phạm Đ́nh Phùng

1967

1997

 

Qua đời

29/5/2012

 

Phêrô Nguyễn Viết Cường

1931

1990

Hưu

Qua đời

19 tháng 2 năm 2012

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Bổ sung :

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >