Giáo Phận Hà Tĩnh

Nhà thờ Giáo xứ Kim Sơn

 

Nhà thờ Giáo xứ Kim Sơn
Giáo hạt Kỳ Anh

 

Địa chỉ : Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đức  (6/9/2019)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

02/02/2017

Bổn mạng

MICAE

Số giáo dân

872

Giờ lễ

Chúa nhật     :  7:00

Ngày thường :  4:45   -   19:30 (thứ 7)

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt 

 

Lược sử Giáo xứ Kim Sơn

Gần một trăm năm h́nh thành và phát triển, Kim Sơn đă trải bao thăng trầm. Trước năm 1920, giáo dân là một cộng đoàn nhỏ bé khoảng 20-25 hộ dân, sống trên mảnh đất khô cằn nhiễm mặn, nhưng dần dần trở thành một giáo họ tương đối khá đông. Kẻ ngược người xuôi, kẻ trong người ngoài, làm ăn sinh sống chài lưới rồi lập ấp nơi đây. Họ chẳng biết xă – xóm ở đâu. Tục ngữ có câu: “Đất lành chim đậu, sông lành thuyền đậu”. V́ thế mà cha ông đă đặt tên nơi đây là Xóm Đâu. Các nhà thừa sai thường đi bằng đường thủy, lần theo con sông Nhà Lê để Truyền Giáo. Về địa lư, đất nơi đây khó làm ăn, dọc theo con sông Nhà Lê, chiều dài khoảng 3,5 km chưa mưa đă lụt, chưa nắng đă hạn hán.

Hồi đó, bà con giáo dân chỉ làm vài gian nhà nguyện bằng tranh tre, vách đất, nằm sát cạnh sông Nhà Lê, mà cha ông đặt tên là vực Nhà Thờ. Xét thấy chỗ đó việc sinh hoạt tôn giáo không thuận lợi v́ lũ lụt, nhà thờ Kim Sơn được chuyển đến vị trí hiện tại.

Vào năm 1921, giáo họ Kim Sơn chính thức được thành lập với khẩu hiệu: “Ai bằng Thiên Chúa”, đồng thời nhận Thánh Micae làm Quan Thầy.

Vào năm 1969, Ṭa Giám Mục bổ nhiệm Cha Giuse Hồ Ngọc Bá quản xứ Dũ Thành. Lúc đó chiến tranh, đế quốc Mỹ tàn phá miền Bắc ác liệt. Cha Bá quyết định về ở tại giáo họ Kim Sơn. Đời sống của bà con giáo dân gặp nhiều khó khăn. Nhà nguyện nhỏ hẹp lại xuống cấp. Việc sinh hoạt ăn ở của Cha phải nhờ vào nhà dân, nhưng Cha con không nản chí, đói khổ có nhau. Cha con đồng cam cộng khổ tṛn 19 năm. Sau đó, Ṭa giám mục bổ nhiệm Cha Giuse Phạm Huy Tường về quản xứ Dũ Thành và Cha cũng tiếp tục ở tại Kim Sơn. Ngài quyết định xây dựng lại nhà thờ v́ dân th́ đông mà nhà thờ lại chật. Nhà thờ được xây dựng và khánh thành vào năm 1996 với diện tích 600m2.

Tuy là một giáo họ lẻ loi, hẻo lánh nhưng Kim Sơn đă được vinh dự làm nơi ở của hai cha xứ suốt 26 năm.

Tháng 8-2008, bề trên giáo phận bổ nhiệm cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Nga về quản xứ Dũ Thành. Được sự quan tâm của cha, năm 2009, bà con giáo dân họ Kim Sơn làm đơn gửi về Ṭa giám mục xin được nâng lên cấp giáo xứ.

Năm 2016, cha Antôn Trần Quốc Toản đă hết ḿnh lo lắng quan tâm trong công việc tách xứ. Nguyện ước của Kim Sơn và Sơn Thành nay đă thành hiện thực. Đức giám mục Giáo Phận đă tách Kim Sơn và Sơn Thành thành chuẩn (**) giáo xứ Kim Sơn.

Hiện nay giáo họ Kim Sơn có 170 hộ dân, 750 nhân danh. Giáo họ Sơn Thành có 29 hộ dân, 99 nhân danh được tách từ giáo họ mẹ Kim Sơn. Tổng giáo xứ Kim Sơn hiện nay có 200 hộ dân, 850 nhân danh. Giáo xứ Kim Sơn được thành lập vào ngày 02/02/2017.

* Credit of :  Yen Peter (19/10/2017)

** Từ "Chuẩn giáo xứ Kim Sơn" chỉ được dùng để hợp thức hóa việc tách xứ chính thức của giáo xứ về phía chính quyền. Tuy nhiên, trên các văn bản, giấy tờ th́ giáo xứ Kim Sơn không c̣n từ "Chuẩn", mà chính thức đă là giáo xứ.

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Chuẩn Giáo xứ Kim Sơn

Credit of :   Yen Peter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết - h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]