Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ An Tân

 
 

H́nh ảnh khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ tại Giáo xứ An Tân (4/5/2015)