Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ Chạp Khê
 
 

H́nh ảnh khai mạc tháng hoa tại Giáo họ Thất Tinh

1/5/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Hiền Phạm

Nguồn : Website GP Hải Pḥng

 

 

[Trở về đầu trang ]