Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ Kim Bào
 
 

H́nh ảnh Giáo xứ Kim Bào mừng Lễ Tạ Ơn và Nhận Sắc Thành Lập Giáo Xứ

28/9/2012

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Hải Pḥng

 

 

[Trở về đầu trang ]