Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ Lăm Hà
 
 

H́nh ảnh Khai mạc Tuần Thánh - Lễ Lá tại Gx Lăm Hà

(9/4/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Hải Pḥng

 

 

[Trở về đầu trang ]