Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ Lăm Hà

 
 

H́nh ảnh Đức Giám Mục ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Lăm Hà (26/5/2013)

Nguồn : Website GP Hải Pḥng

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [Trở về đầu trang ]