Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ Lăm Hà

 H́nh ảnh mừng Lễ Chúa Giáng sinh tại giáo xứ Lăm Hà

(24/12/2013)

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]