Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ Thiết Tranh
 
 

H́nh ảnh thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Thiết Tranh

4/9/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Hải Pḥng

 

 

[Trở về đầu trang ]