Giáo Phận Hải Pḥng

Giáo xứ Thư Trung
 
 

H́nh ảnh Khai mạc Tuần Thánh - Lễ Lá tại Gx Thư Trung

9/4/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Hải Pḥng

 

 

[Trở về đầu trang ]